Masa szpachlowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez taśmy, zbrojona ŚMIG C-50

Producent: MEGARON
sierpień 2014
Masa szpachlowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez taśmy, zbrojona ŚMIG C-50

Zabudowy i aranżacje przestrzeni z użyciem płyt gipsowo-kartonowych pozwalają w sposób niemal dowolny kształtować przestrzeń mieszkalną i biurową. Dla każdego użytkownika ważnym elementem estetyki tej zabudowy jest pozbawiona spękań spoina na łączeniu płyt. Wykonawcy profesjonalni zainteresowani są z kolei prostotą aplikacji i brakiem strat materiału. Odpowiedzią na te oczekiwania jest wysokiej jakości masa szpachlowa do łączenia płyt gipsowo- -kartonowych ŚMIG C-50. Jej wysoka elastyczność i wytrzymałość zapewnia trwałość połączeń bez stosowania taśmy wzmacniającej. 

Przeznaczenie 

Produkt przeznaczony jest do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych zarówno o profilu fabrycznym (krawędzie typu HRK – półokrągłe, HRAK – półokrągłe spłaszczone) jak również o krawędziach ostrych sfazowanych, bez konieczności użycia taśmy zbrojącej. ŚMIG C-50 znajduje również zastosowanie przy uzupełnianiu pęknięć, rys i ubytków, powstałych na powierzchni ścian i sufitów. 

Komfort pracy 

ŚMIG C-50 ma konsystencję pasty i jest gotowy do aplikacji natychmiast po otwarciu wiaderka. Zaleca się go używać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych, co znacząco podnosi komfort pracy i przyczynia się do oszczędności czasu pracy, która jest wynikiem pominięcia szeregu czynności związanych z przygotowaniem zaprawy cementowej takich jak: przygotowanie mieszadła, dozowanie wody i suchej zaprawy, etapowe mieszanie, mycie narzędzi itd. Zajmuje to nawet do 10% cennego czasu pracy wykwalifikowanego pracownika. 
Kolejną ważną zaletą jest możliwość przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po zakończeniu pracy wiadro należy zamknąć, a przy kolejnym otwarciu produkt można użyć ponownie. 

Parametry techniczne 

Łańcuchowa budowa spoiwa polimerowego, tworząc w strukturze wyrobu sieć powiązań, zapewnia powłoce elastyczność i wysoką odporność na spękanie. Produkt osiąga spójność struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu oraz zakończeniu procesu wiązania. W przypadku warstwy o grubości 1 mm, w warunkach +20oC i dobrego przewietrzania, zaprawa wiąże w ciągu 1–2 godzin. W takich samych warunkach warstwa o grubości 5 mm wysycha i wiąże ok. 24 godziny. 
Podatność spoin na pękanie spowodowana jest niewystarczającą wytrzymałością połączeń wykonywanych tradycyjnie z gipsu szpachlowego i taśmy papierowej. Jej wytrzymałość wynosi ok. 670 kg/m, podczas gdy wytrzymałość typowej płyty osiąga przeciętnie 1040 kg/m. 
Masa szpachlowa ŚMIG C-50 zbrojona siecią polimerowych łańcuchów gwarantuje wyższą wytrzymałość spoin nawet bez użycia taśmy.

Masa szpachlowa do łączenia płyt gipsowo-kartonowych bez taśmy, zbrojona ŚMIG C-50


Technologia pracy

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych bez taśmy wzmacniającej 
Krawędzie płyt profilowanych fabrycznie montujemy ze szczeliną szerokość 3–5 mm. Krawędzie ciętych płyt należy sfazować pod kątem 45o i montować ze szczeliną 1–2 mm. Przestrzeń pomiędzy krawędziami należy wypełnić masą C-50 za pomocą szpachelki, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wciśnięcie masy w szczelinę. Pozostawić do wyschnięcia. Po 24 h spoinę powtórnie wygładzić. 
Ostateczne wygładzenie z powierzchnią płyty, należy wykonać po całkowitym wyschnięciu zaprawy, poprzez szlifowanie siatką poliwęglanową lub papierem ściernym nr 80–150. Celem ułatwienia procesu szlifowania, do wykonania drugiej wykończeniowej warstwy, zaleca się stosować masę szpachlową ŚMIG A-2, ŚMIG C-30 lub ŚMIG B-1. 
Przed malowaniem należy usunąć pył lub związać go gruntem Megaron K-15. Dla jakości powłok malarskich zaleca się także wyrównanie chłonności płyt i spoin poprzez pokrycie całości gruntem K-15. 

Uzupełnianie ubytków, bruzd i pęknięć w tynkach mineralnych 
Naprawę powierzchni należy wykonywać miejscowo, wciskając masę, pod warunkiem iż ubytki nie są szersze niż 5 mm. Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę. W celu uzyskania idealnej gładkości szlifować siatką poliwęglanową lub papierem ściernym 80–150. Przed malowaniem należy odpylić lub związać pył gruntem K-15. 

Poprzedni

Schody i co dalej?

Schody i co dalej?
Następny
QUIET – cichy wentylator od VENTS GROUP

QUIET – cichy wentylator od VENTS GROUP