Schody betonowe

Schody można wykonać na wiele sposobów, przy użyciu różnych materiałów. Zastosowanie zbrojonego betonu sprawia, że są one solidne i trwałe.

Termat - Schody betonowe

Ze względu na warunki eksploatacji, schody różnią się parametrami materiału, z którego są wykonywane. W przypadku schodów zewnętrznych, stosuje się beton o większej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Jest to beton o wysokich parametrach mrozoodporności oraz wodoszczelności, zwłaszcza, jeżeli schody będą docelowo wykonane „na gotowo”, bez zastosowania okładzin stopnic i podstopnic, np. płytek ceramicznych. Biorąc pod uwagę kształt biegu – szeregu stopni połączonych ze sobą – rozróżniamy: biegi proste, biegi proste ze spocznikiem (dolnym, górnym lub dolnym i górnym), schody jednozabiegowe, dwuzabiegowe, kręcone (spiralne) oraz schody dywanowe. 

Schody wykonane na budowie 

Zasadniczo sposób wykonania na budowie schodów betonowych, niezależnie od kształtu ich biegu, jest taki sam. Pierwszy etap, to zrobienie stopy fundamentowej pod bieg schodowy. Najpierw wykonuje się szalunek fundamentu i układa zbrojenie w szalunku. Należy pamiętać o wypuszczeniu z fundamentu prętów zbrojeniowych, które będą służyły do połączenia z biegiem schodowym. Następnie układa się w szalunku mieszankę betonową. Po okresie dojrzewania betonu, min. 28 dni, można rozszalować fundament. Kolejnym etapem jest wykonanie szalunku do wylania schodów. Należy pamiętać, że docięcie płyt i zespolenie ich ze sobą za pomocą gwoździ lub wkrętów – zwłaszcza w przypadku schodów zabiegowych, jest pracochłonne, gdyż do schodów o wielu krzywiznach i załamaniach, trudniej jest wykonać deskowanie, kształtujące spodnią część schodów. Po doszczelnieniu połączeń płyt silikonem budowlanym, ustawia się szalunek, podpiera i wypoziomowuje oraz przytwierdza do ściany (jeżeli wg projektu schody będą wspierały się na ścianie).

Termat - Schody betonowe


Zbrojenie biegu polega na ułożeniu pojedynczego zbrojenia głównego (pręt stalowy o średnicy Ø8 lub Ø10) z prętami rozdzielczymi (pręt Ø6), które utworzą kratownicę (w przypadku schodów prostych) lub poprzez ułożenie zbrojenia głównego dolnego i górnego (pręt stalowy o średnicy Ø12 lub Ø10) połączonych prętami Ø6. W przypadku schodów zabiegowych, należy pamiętać o zapewnieniu właściwej grubości otuliny prętów zbrojeniowych, stosując wkładki dystansowe o wielkości wskazanej w projekcie. Pręty główne wpuszcza się do wykutej w ścianie nośnej bruzdy, a następnie łączy się zbrojenia górne schodów ze zbrojeniem stropu, a zbrojenia dolnego stopnia ze zbrojeniem wypuszczonym ze stopy fundamentowej. W tak zazbrojonym szalunku, układa się mieszankę betonową i wygładza (zaciera) powierzchnie stopnic. Po okresie dojrzewania betonu można rozszalować bieg. 
W razie niezgodności wymiarów poszczególnych płaszczyzn biegu, trzeba zeszlifować, ewentualnie skuć nadlewki betonu, bądź uzupełnić ubytki w betonie, poprzez nałożenie szpachli budowlanej (w przypadku niewielkich ubytków) lub nadlanie betonu (w przypadku większych ubytków). Wszystkie etapy wykonania schodów żelbetowych na budowie muszą być realizowane ściśle wg projektu budowlanego.

Schody prefabrykowane 

Wykonywanie schodów na budowie jest zadaniem trudnym, czasochłonnym, wymagającym precyzji, a przez to kosztownym. W związku z coraz krótszym czasem realizacji budowy, stosuje się schody prefabrykowane. 

Schody z betonu barwionego

Istotną rolę w projektach architektonicznych odgrywa aspekt wizualny. Architekci i projektanci, chcąc nadać biegom schodowym unikalnego charakteru, szukają coraz to nowszych rozwiązań, zarówno odnośnie kształtu, jak i sposobu obróbki i wykończenia schodów. Popularne stają się schody z betonu barwionego. Często spotykane są schody, które są zrobione „na gotowo” – nie potrzebują żadnej obróbki po ich osadzeniu. Wykonywane są często z betonu architektonicznego lub poprzez odpowiednią obróbkę betonu np. piaskowanie, szlifowanie, czy polerowanie stopnic i podstopnic. Należy dodać, że beton architektoniczny charakteryzuje się jednolitą barwą oraz praktycznie całkowitym brakiem ubytków masy betonowej. W takich schodach istnieje możliwość zastosowania szyn antypoślizgowych, które mogą być wykonane z różnych materiałów takich jak stal, guma, tworzywo. Rozwiązania takie nie są standardowe, wymagają większych nakładów pracy i zastosowania różnorakich materiałów. Oferują je tylko firmy specjalizujące się w prefabrykacji.

schody betonowe

Zalety zastosowania schodów prefabrykowanych:  

– szybki czas realizacji zamówienia,
– wysoka jakość dostarczanych biegów (beton klasy min. C30/37, zachowanie prawidłowych wymiarów biegów),
– krótki czas osadzenia i montażu biegów przy użyciu dźwigu,
– montaż biegów bez konieczności stosowania dodatkowych podpór i umocnień,
– wysoka gładkość powierzchni stopnic, podstopnic oraz spodniej części biegu schodowego uzyskana dzięki zastosowaniu drewnianych form z wodoodpornych płyt szalunkowych,
– możliwość wykonania otworów do mocowania balustrad,
– możliwość zainstalowania w stopnicach szyn antypoślizgowych,
– wysoka izolacyjność akustyczna – zwłaszcza w przypadku prefabrykowanych schodów zabiegowych,
– cena zbliżona do biegów wykonywanych na budowie.

Błędy, których warto uniknąć

Schody wykonywane na budowie
– nieprecyzyjne wykonanie szalunku – wybrzuszenie stopnic, podstopnic, ew. wypłynięcie masy betonowej z szalunku,
– niewłaściwe proporcje składników w masie betonowej – pękanie schodów,
– niewłaściwe wykonanie zbrojenia biegu – pękanie biegu,
– wykonanie zbyt cienkiej płyty biegu – pękanie biegu.

Schody prefabrykowane
– niewłaściwy pomiar geodezyjny – przygotowanie niewłaściwych miejsc dla otworów montażowych, bieg nie zmieści się w klatce schodowej lub będzie wystawał ponad poziom stropu,
– dźwig o zbyt niskiej nośności – problem z transportem biegów na miejsce montażu,
– niestaranny montaż – uszkodzenia mechaniczne, głównie naroży stopni, a także pęknięcie lub złamanie płyty biegu.

Artykuł pochodzi z
Głos PSB

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 
Artykuł powstał przy współpracy TERMAT Sp. z o.o. TERMAT Sp. z o.o.