Górażdże Cement S.A.

Górażdże Cement S.A.

ul. Cementowa 1, Chorula

47-316 Górażdże

Tel. 77 407 70 00

gorazdze@gorazdze.pl

www.gorazdze.pl