ALPOL AH752 zaprawa uszczelniająca elastyczna dwuskładnikowa

Pokaż dostępność w sklepie

Dostawca: PIOTROWICE 2

Opis produktu:

AH 752 Zaprawa wodoszczelna na tarasy i balkony Rodzaj podłoża Powierzchnie betonowe, ściany murowane piwnic i fundamentów (w pełni wyspoinowane), tynki cementowe, cementowo-wapienne, jastrychy cementowe.  Przygotowanie podłoża Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Ubytki uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub wyrównawczą ALPOL AZ 135. Co najmniej na trzy godziny przed nakładaniem masy podłoże należy pomalować gruntem krzemianowo-polimerowym ALPOL AG 707. Naroża na styku ścian i ścian z podłogą, szczególnie narażone na powstawanie naprężeń, wzmocnić taśmami i narożnikami uszczelniającymi ALPOL, zatapiając ich brzegi w zaprawie ALPOL AH 752. Wpusty podłogowe i przepusty rurowe uszczelnić odpowiednimi mankietami uszczelniającymi ALPOL wtapiając ich brzegi w zaprawę ALPOL AH 752. Elementy metalowe odrdzewić i odtłuścić oraz zabezpieczyć antykorozyjnie. Sposób użycia Przygotowanie elastycznej, dwuskładnikowej masy uszczelniającej ALPOL AH 752 do aplikacji polega na wlaniu do pojemnika składnika płynnego i dosypywaniu składnika proszkowego z jednoczesnym mieszaniem za pomocą wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej z mieszadłem koszyczkowym do uzyskania jednorodnej masy (czas mieszania od 3 do 4 minut). Po upływie około 5 minut zaprawę wymieszać ponownie. Składniki w opakowaniu zbiorczym są dobrane w proporcji gotowej do wymieszania. Dla uzyskania konsystencji szlamu, przy nakładaniu pierwszej warstwy można dodać do 3% wody. Masę uszczelniającą nanosić w co najmniej dwóch warstwach. Pierwszą warstwę o konsystencji szlamu należy nanosić pędzlem lub szczotką malarską, jednocześnie intensywnie wcierając masę uszczelniającą w podłoże. Drugą i kolejne warstwy o konsystencji masy szpachlowej należy nanosić nierdzewną pacą stalową. Należy pamiętać, że każdą następną warstwę można nakładać po związaniu poprzedniej, tj. po ok. 6 godzinach. W celu uniknięcia rys skurczowych nie nanosić jednorazowo zaprawy w ilości większej niż 2 kg/m2. Całkowita grubość izolacji po wyschnięciu, w zależności od zastosowania, powinna wynosić od 2 do 3 mm. Powłokę można obciążać po czasie podanym w tabeli „Dane techniczne”. Okładziny ceramiczne na tarasach, balkonach i innych powierzchniach poziomych zaleca się przyklejać na klej upłynniony wysoko elastyczny ALPOL AK 516, klej upłynniony elastyczny średniowarstwowy ALPOL AK 517 lub kleje elastyczne: ALPOL AK 512, ALPOL AK 513, ALPOL AK 514 lub ALPOL AK 515.  NarzędziaMieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, nierdzewna paca stalowa, szpachelka, szczotka malarska, naczynie z podziałką. Warunki wykonania Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do masy nie dodawać żadnych substancji, za wyjątkiem zaleconej ilości wody. Nałożoną masę chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Przechowywanie W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach i suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +30°C - 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem. Uwagi Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (55±5)%. W innych warunkach czas schnięcia i zużycia może ulec zmianie. Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. Zalecenia ogólne Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP.

Informacje o tym produkcie są opracowywane i aktualizowane przez producenta lub dostawcę produktu.

Porady dostawcy: PIOTROWICE 2

 • Tynk dekoracyjny o strukturze drewna

  2019-01-15

  Szukasz niekonwencjonalnych efektów dekoracyjnych? Chcesz stworzyć imitację drewna na ścianie? Zobacz film o tym jak za pomocą tynku dekoracyjnego i elastycznych matryc stworzyć imitację deski i nadać jej naturalny kolor dzięki impregnatom koloryzującym.

 • Tynk gipsowy zapewniający ochronę mikrobiologiczną - CAŁKOWITA NOWOŚĆ NA RYNKU!

  2017-10-02

  Nowy produkt ALPOL AG T32 powstały w laboratorium Grupy PIOTROWICE, dzięki specjalnie opracowanej recepturze z podwyższoną zawartością wapna, likwiduje największą wadę tynków gipsowych – podatność na korozję mikrobiologiczną.

Zobacz więcej

Porady w Izolacje wodochronne

 • Jakie balkony sprawdzą się w domu jednorodzinnym?

  2019-04-26

  Balkon w domu jednorodzinnym to nie jest przeżytek Usytuowany na drugiej kondygnacji otwiera go na otoczenie, a także tworzy bezcenną dalszą perspektywę widokową.

 • Granulat z wełny skalnej – bezpieczne ocieplenie poddasza na długie lata

  2019-07-09

  Decydując się na odpowiedni materiał do izolacji poddasza, do tej pory często musieliśmy wybierać między odpowiednimi właściwościami materiału izolacyjnego a szybkością wykonania usługi. Na szczęście rozwój technologii budowlanej sprawił, że nie trzeba się już godzić na takie kompromisy. Na rynku pojawił się nowy produkt - granulat z wełny skalnej, który stanowi ciekawą alternatywę dla rozwiązań izolacji natryskowych. Materiałem tym można...

 • Stropy w domach jednorodzinnych – ważne parametry

  2019-03-27

  Strop to poziomy element konstrukcyjny, którego zadaniem jest usztywnienie konstrukcji domu, podział na kondygnacje, przenoszenie obciążeń oraz izolacja pomieszczeń, na różnych kondygnacjach, przed przenikaniem dźwięków i ciepła. Na co zwrócić uwagę, wybierając odpowiedni rodzaj stropu?