Henkel CT35 Tynk min. do malowania 25kg

Dostawca: HENKEL

Pokaż dostępność w sklepie

Opis produktu:

CT 35 Tynk mineralny, faktura „kornik”, ziarno 2,5 mm lub 3,5 mm

Pro­du­ko­wa­ny w wersji białej i do malowania oraz w dwóch od­mia­­nach uziar­nie­nia: 2,5 mm lub 3,5 mm. Do wy­ko­ny­wa­nia cien­ko­war­stwo­wych wy­praw elewacyj­nych. Hy­dro­fo­bo­wy, a jed­no­cze­śnie pa­ro­prze­pu­szczal­ny. Za­cie­ra­ny pa­cą uzy­sku­je fak­tu­rę „kor­ni­k”. Sto­so­wa­ny przy ocie­ple­niu ścian zewnętrznych bu­dyn­ków me­to­dą lek­ką-mo­krą w sy­ste­mach Ce­re­sit Ceretherm. Mo­że być rów­nież na­kła­da­ny na tyn­ki tra­dy­cyj­ne, we­wnątrz i na ze­wnątrz bu­dyn­ków. Wy­ma­ga za­grun­to­wa­nia podło­ża preparatem Ce­re­sit CT 16.


Zużycie:

- ziarno 2,5 mm: 2,5÷3,0 kg/m2
- ziarno 3,5 mm: 3,5÷4,0 kg/m2
w zależności od równości podłoża

Parametry techniczne:

Marka: CERESIT
Faktura: kornikowa
Opakowanie: worek 25kg
Średnie zużycie: 2,5-4,0 kg/m2 w zależności od ziarna
Wytrzymałość: na ściskanie: CS IV
Przyczepność: 0,25N/mm2
Czas schnięcia: 24h
Mrozoodporny: tak
Odporność: warunki atmosferyczne, rozwój grzybów, alg i pleśni
Właściwości: Hydrofobowy, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Waga: 25kg
Zalety produktu: Wysoce paroprzepuszczalny, wysoce trwały.
Informacje dodatkowe: Składować w suchych warunkach, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Informacje o tym produkcie są opracowywane i aktualizowane przez producenta lub dostawcę produktu.

Porady dostawcy: HENKEL

 • Jak dobrać kolor fugi do płytek, by zyskać doskonały efekt aranżacyjny

  2019-05-24

  Kolor oraz rodzaj fugi do płytek ma niezwykle istotne znaczenie zarówno ze względu na walory estetyczne, jak i użytkowe pomieszczenia. Powinny być dobrane do typu płytek, ich wielkości, rodzaju pomieszczenia oraz panujących w nim warunków. Fuga cementowa Ceresit CE 40 z formułą Color Perfect to produkt, który dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wyróżnia się doskonałymi właściwościami użytkowymi, a dostępna gama kolorów pozwala na optymalny dobór do...

Zobacz więcej

Porady w Chemia budowlana

 • Jak zaplanować wejście do domu

  2020-02-26

  Strefa wejścia decyduje nie tylko o odbiorze budynku przez gości i przechodniów, ale również o samopoczuciu i wygodzie mieszkańców. Przyjazne wejście sprawia, że już u progu domu czujemy się w nim dobrze – do domu z perfekcyjnie zaprojektowanym i klimatycznym wejściem zawsze przyjemnie jest wracać.

 • Konserwacja elementów z klinkieru

  2020-02-20

  Wiosną, a także jesienią, czyli przed zimą i po zimie przyjrzyjmy się elementom elewacji wykonanym z klinkieru – np. parapetom czy cokołom. To odpowiednia pora na wykonanie drobnych napraw.

 • Ocieplenie ścian? Tylko systemowo!

  2020-02-20

  Aby uzyskać wymagany współczynnik U ścian zewnętrznych, mury najczęściej ociepla się stosując tzw. system ETICS. Jednym z warunków trwałości tak wykonanej termoizolacji jest użycie kompletnego systemu ociepleń. Ocieplenie ścian w systemie ETICS polega na zamocowaniu do powierzchni murów płyt termoizolacyjnych odpowiedniej grubości, pokryciu ich warstwą zbrojoną, a następnie tynkiem elewacyjnym. Niezależnie od tego, czy ociepla się ściany nowego...