Knauf Podsypka wyrównująca AQUAPANEL® Floor

Pokaż dostępność w sklepie

Producent: KNAUF

Opis produktu:

Podsypka poziomująca

Do stosowania pod suche jastrychy

Nadaje się idealnie do wyrównywania nierówności podłoża

Stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe, izolację termiczną i akustyczną

Właściwości

Można zastosować do poziomowania wszystkich nachylonych lub nierównych podłóg. Nawet rury, widoczne po ułożeniu w podłodze, „znikną” w warstwie suchej podsypki. można zastosować pod każdy suchy jastrych, w postaci warstwy o grubości zależnej od wymagań termicznych. zapewnia znaczne wytłumienie odgłosów uderzeń. Użyta w systemie podłogowym może poprawić ich tłumienie nawet o 31 dB! stanowi mocne, pozbawione spoin podłoże, które może przenosić duże obciążenia. na przykrytej podsypce można ułożyć każdy suchy jastrych. Proszę stosować się do zaleceń konkretnego producenta. uzyskała pozytywną ocenę i dopuszczenie z Deutsche Institut für Bautechnik oraz podlega procesowi ciągłego ścisłego monitorowania jakości.

Zastosowanie

Podsypka wyrównująca AQUAPANEL® Floor nadaje się idealnie do wyrównywania nierówności podłoża, stanowi dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe, izolację termiczną i akustyczną, tłumiącą odgłos uderzeń. W wyniku zastosowania nieznacznego nacisku powierzchniowego podsypka ulega ściśnięciu, dając w efekcie jednorodną warstwę izolacyjną. Dzieje się tak dlatego, ponieważ granulki przylegają do siebie i zespalają się ze sobą, a powstała w ten sposób warstwa spełnia wymagania jak dla „zlepionej” warstwy.

Informacje o tym produkcie są opracowywane i aktualizowane przez producenta lub dostawcę produktu.

Porady dostawcy: KNAUF

Zobacz więcej

Porady w Sucha zabudowa