Cement Małogoszcz EKSPERT -25 kg.

Ekspert® to cement portlandzki wieloskładnikowy - CEM II /B-M (S-V) 42,5N - z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego (V) i żużla wielkopiecowego (S) – zakład „Małogoszcz” lub cement portlandzki popiołowy - CEM II/B-V 42,5N - z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego (V) – zakład „Kujawy”. Dzięki wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz końcowej produkt ten idealnie sprawdza się do przygotowania betonów wysokich klas C16-C45 na placu budowy, na konstrukcje stropów, wieńców, belek, schodów i nadproży, a także fundamenty, posadzki czy prefabrykaty. Wysokie wytrzymałości wczesne pozwalają na przyspieszenie tempa prac budowlanych, szybszą rotacje form i szalunków. Podwyższona urabialność ułatwia lepsze wypełnianie form i szalunków oraz poprawia pompowalność mieszanki betonowej. Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji składników mineralnych użycie cementu Ekspert® zmniejsza ryzyko pojawienia się rys skurczowych, pustek i raków czy wykwitów na gotowych elementach.