Podsumowanie roku 2019 2020-02-06, Aktualności

Wyniki Grupy PSB ze sprzedaży materiałów budowlanych w 2019 r.

Na koniec 2019 r. Grupę PSB tworzyło 395 firm handlowych, dysponujących łącznie 296 składami materiałów budowlanych, 307 sklepami PSB Mrówka oraz 64 placówkami PSB Profi. W omawianym okresie sieć detaliczna powiększyła się o 22 markety, zaś 3 hurtownie zostały przekształcone w nowoczesne centra budownictwa PSB Profi.

Skumulowane przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych całej Grupy PSB osiągnęły w 2019 r. pułap ok. 7,2 mld zł i były o 8% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim. Należy jednak podkreślić, że łączne przychody podmiotów tworzących PSB są wyższe o ponad 1 miliard,  pochodzą z tytułu innej działalności, jaką prowadzi spory odsetek naszych partnerów – sprzedaż paliw, nawozów, deweloperka, wykonawstwo, produkcja, transport, hotelarstwo.

Przeciętny partner Grupy PSB (hurtownia, Mrówka, Profi) zwiększył przychody o 6,2% w 2019 r. w stosunku do 2018 r.

Z kolei, całkowite przychody Grupy PSB Handel S.A. (centrali) osiągnęły poziom niemal 2,97 mld zł i były o 10% wyższe niż przed rokiem.

Podsumowanie 2019 roku

1.      W minionym sezonie, przeciętna firma partnera Grupy PSB zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży na potrzeby budownictwa o nieco ponad 6% i dynamika ta była znacząco niższa niż w roku 2018.

2.      W roku 2019 nastąpił dalszy wzrost popytu na, od dawna ożywionym, rynku mieszkaniowym.

3.      Głównymi barierami rozwoju branży budowlanej były rosnące koszty zatrudnienia,  niedobory wykfalifikowanych pracowników i wzrost obciążeń na rzecz budżetu.

4.      Dynamika wzrostu cen produktów tzw. ciężkiej budowlanki wyniosła – średnio 4,7% (rok wcześniej te ceny wzrosły o ponad 7%).  Z kolei produkty służące do utrzymania domów i ogrodów zdrożały o ok. 2,3%.

5.      Ceny usług budowlano-montażowych nie rosły już tak bardzo jak w sezonie 2018.