Analizy rynku


Budownictwo mieszkaniowe – czy już ma miejsce zmiana trendu?

wrzesień 2018

Według danych GUS w 2017 r. wydano 250,2 tys. pozwoleń ogółem (w tym deweloperskie i indywidualne) na budowę mieszkań…

Według danych GUS w 2017 r. wydano 250,2 tys. pozwoleń ogółem (w tym deweloperskie i indywidualne) na budowę mieszkań tj. o ponad 18%…

Nie tylko Ukraińcy kupują w Polsce materiały budowlano-remontowe

wrzesień 2018

Jaką wartość mają zsumowane wydatki cudzoziemców, poniesione w Polsce na zakup materiałów do budowy, remontu i…

Jaką wartość mają zsumowane wydatki cudzoziemców, poniesione w Polsce na zakup materiałów do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub…

Przychody Grupy PSB w I półroczu 2018

lipiec 2018

Łączne przychody ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w sieci PSB (niemal 400 firm) w I półroczu…

Łączne przychody ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w sieci PSB (niemal 400 firm) w I półroczu 2018 wyniosły 3,2…

Wyniki I kwartału 2018 roku

maj 2018

PRZYCHODY GRUPY PSB Dystrybucja materiałów budowlanych, jak każda branża, cechuje się swoistą sezonowością. Od…

PRZYCHODY GRUPY PSB Dystrybucja materiałów budowlanych, jak każda branża, cechuje się swoistą sezonowością. Od lat przebieg…

Dynamika cen i popytu na materiały budowlane

marzec 2018

Po długim okresie spadów cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, sezon 2017 zmienił w wielu grupach…

Po długim okresie spadów cen materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, sezon 2017 zmienił w wielu grupach asortymentowych dość…

Rewolucja w statystyce budownictwa mieszkaniowego

marzec 2018

Począwszy od stycznia 2018 r. w statystyce budownictwa mieszkaniowego w Polsce zaszły poważne zmiany. Dane…

Począwszy od stycznia 2018 r. w statystyce budownictwa mieszkaniowego w Polsce zaszły poważne zmiany. Dane prezentujące efekty…

Budownictwo mieszkaniowe w roku 2018

luty 2018

Tak dobrego roku jak 2017 budownictwo mieszkaniowe, ani w latach 90., ani w XXI wieku nie miało. Trzeba by sięgnąć…

Tak dobrego roku jak 2017 budownictwo mieszkaniowe, ani w latach 90., ani w XXI wieku nie miało. Trzeba by sięgnąć kilkadziesiąt lat…

Media o PSB oraz ogląd. serwisów internetowych w 2017

luty 2018

PUBLIKACJE O GRUPIE PSB W 2017 r. media przeciętnie każdego dnia publikowały 37 informacji mających związek z…

PUBLIKACJE O GRUPIE PSB W 2017 r. media przeciętnie każdego dnia publikowały 37 informacji mających związek z PSB – w sumie 13,5…

Jaki był rok 2017 i jaki będzie rok 2018

luty 2018

Od wielu lat, na łamach rozpoczynającego dany rok „Głosu PSB”, dzielimy się z czytelnikami refleksją nad minionym…

Od wielu lat, na łamach rozpoczynającego dany rok „Głosu PSB”, dzielimy się z czytelnikami refleksją nad minionym sezonem i próbą ogólnej…

Popyt na materiały budowlane w ciągu III kwartałów 2017 r.

listopad 2017

Wyniki ze sprzedaży materiałów budowlanych W ciągu 9 miesięcy 2017 r. przychody Grupy PSB (centrali) ze…

Wyniki ze sprzedaży materiałów budowlanych W ciągu 9 miesięcy 2017 r. przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów…

Szanuj wykonawcę swego, bo możesz nie mieć żadnego

listopad 2017

Jak oceniają sytuację na rynku pracy właściciele firm budowlano-remontowych? Jak sobie radzą? Czy zatrudniają…

Jak oceniają sytuację na rynku pracy właściciele firm budowlano-remontowych? Jak sobie radzą? Czy zatrudniają pracowników ze Wschodu? Te…

Dynamika popytu na materiały budowlane w I półroczu 2017 r.

sierpień 2017

Dynamika przychodów centrali i partnerów sieci PSB w II kwartale 2017 r. była niższa niż w I kw. br. Powodem mogła być…

Dynamika przychodów centrali i partnerów sieci PSB w II kwartale 2017 r. była niższa niż w I kw. br. Powodem mogła być m.in. dość wysoka…

Optymistyczny początek 2017 roku

czerwiec 2017

Od kliku lat przychody partnerów Grupy PSB uzyskują w I kwartale dobrą dynamikę wzrostu sprzedaży. Skumulowane…

Od kliku lat przychody partnerów Grupy PSB uzyskują w I kwartale dobrą dynamikę wzrostu sprzedaży. Skumulowane przychody ze sprzedaży…

Wzrost cen oraz dynamika popytu na materiały budowlane

marzec 2017

Trendy zmian cen materiałów budowlanych Od początku 2017 roku obserwujemy wzrost cen materiałów budowlanych na…

Trendy zmian cen materiałów budowlanych Od początku 2017 roku obserwujemy wzrost cen materiałów budowlanych na poziomie kilku…

Jaki był rok 2016 i jaki będzie rok 2017 ?

luty 2017

Od wielu lat, na łamach rozpoczynającego dany rok Głosu PSB, dzielimy się z czytelnikami refleksją nad minionym…

Od wielu lat, na łamach rozpoczynającego dany rok Głosu PSB, dzielimy się z czytelnikami refleksją nad minionym sezonem i próbą ogólnej…

Budownictwo mieszkaniowe w sezonie 2017

luty 2017

Rok 2016 był kolejnym dobrym rokiem dla budownictwa mieszkaniowego. Generalnie biorąc bardzo dobre wyniki z…

Rok 2016 był kolejnym dobrym rokiem dla budownictwa mieszkaniowego. Generalnie biorąc bardzo dobre wyniki z poprzedniego sezonu powtórzyło…

Kto będzie w Polsce budował domy?

luty 2017

Z deficytem wykwalifikowanych pracowników styka się coraz więcej firm wykonawstwa budowlanego. Spośród 10 głównych…

Z deficytem wykwalifikowanych pracowników styka się coraz więcej firm wykonawstwa budowlanego. Spośród 10 głównych barier działalności…

ILU UKRAIŃCÓW BUDUJE POLSKĘ

listopad 2016

Ilu obywateli Ukrainy pracuje w Polsce? Pół miliona… Milion… Liczby padają, ale próżno pytać o metodę wyliczeń…

Ilu obywateli Ukrainy pracuje w Polsce? Pół miliona… Milion… Liczby padają, ale próżno pytać o metodę wyliczeń. Imponująca…

Popyt na materiały budowlane w ciągu III kwartałów 2016 r.

listopad 2016

Wyniki ze sprzedaży materiałów budowlanych Przychody PSB S.A. (centrali) ze sprzedaży materiałów budowlanych (do…

Wyniki ze sprzedaży materiałów budowlanych Przychody PSB S.A. (centrali) ze sprzedaży materiałów budowlanych (do sieci PSB) po…

BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE +… albo DEWELOPERZY BLIŻEJ ZIEMI

sierpień 2016

Program „Mieszkanie +”, nawiązujący do realizowanego już programu „500 +” sprowokował mnie do zestawienia różnych…

Program „Mieszkanie +”, nawiązujący do realizowanego już programu „500 +” sprowokował mnie do zestawienia różnych informacji pod…

Popyt na materiały budowlane w I półroczu 2016 r.

sierpień 2016

Przychody partnerów Grupy PSB w II kwartale 2016 r. uzyskały, podobnie jak w I kw., dobrą dynamikę sprzedaży. Łączne…

Przychody partnerów Grupy PSB w II kwartale 2016 r. uzyskały, podobnie jak w I kw., dobrą dynamikę sprzedaży. Łączne przychody tych firm w…