„Czas to pieniądz” …błyskawiczna, szybkoschnąca posadzka Baumit Rapido 1 Speed

Producent: BAUMIT
luty 2019
BAUMIT

„Czas to pieniądz” – chyba trudno znaleźć osobę, która nie zetknęłaby się z tym znanym powiedzeniem, a jego prawdziwość znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Truizmem będzie stwierdzenie, że oszczędność czasu tj. szybsze wykonanie prac budowlanych łatwo jest przeliczyć na wymierne korzyści finansowe. Tym bardziej jeśli w krótszym terminie zostanie wykonany nie tylko pojedynczy etap prac, ale można będzie zdecydowanie szybciej kompleksowo zrealizować roboty. A szybkość prac i oszczędność czasu nie sposób przecenić zarówno dla nowo realizowanych inwestycji, jak też prac remontowych.

W przypadku wykonywania podkładów podłogowych ważny jest nie tylko czas, w którym można poruszać się po nowo wykonanym podkładzie i np. kontynuować inne roboty wykończeniowe, ale równie ważny jak nie ważniejszy jest termin, kiedy można wykonać finalną warstwę podłogi i oddać pomieszczenie do użytkowania.
Na rynku dostępnych jest coraz więcej wyrobów określanych jako szybkie czy nawet „błyskawiczne”. Często jednak określenie to dotyczy możliwości rozpoczęcia poruszania się po nowo wykonanym podkładzie, a nie układania warstw wykończeniowych. Zastosowanie faktycznie szybkich podkładów podłogowych ma kluczowe znaczenie, jeśli w projekcie przewidziane są materiały wrażliwe na wilgotność podłoża jak: wykładziny dywanowe, PVC, panele podłogowe, a zwłaszcza pokrycia drewniane (np. parkiet) lub posadzki żywiczne.

BAUMIT -  Rapido 1

Należy pamiętać, że posadzka to jeden z podstawowych, a zarazem najważniejszych elementów wystroju wnętrza. Jej trwałość, a w konsekwencji długotrwały efektowny wygląd jest zasługą nie tylko pięknych okładzin ceramicznych, nowoczesnej wykładziny PVC lub naturalnego drewna, ale również ukrytych pod nimi warstw podkładowych. Przed ułożeniem wybranej warstwy wykończeniowej trzeba zadbać o wysokiej jakości, trwałe i stabilne podłoże. Przy budowach nowych obiektów lub remontach oraz wszelkich sytuacjach, gdzie ważny jest czas, jak np. remont w biurze czy sklepie powodujący ich wyłączenie z użytkowania, nieocenioną pomocą jest zastosowanie odpowiednio szybkiego i trwałego podkładu podłogowego.
Ekspresowa, bardzo mocna i gwarantująca wyjątkową trwałość, a przy tym jest wszechstronna – Baumit Rapido 1 Speed – błyskawiczna posadzka cementowa, która umożliwia zarówno szybkie wykonanie wszelkiego rodzaju podkładów podłogowych, jak też może być w bardzo krótkim czasie przykryta warstwą wykończeniową.

Błyskawiczna posadzka Rapido 1 Speed jest odpowiedzią na potrzeby klientów poszukujących:
· błyskawicznie wiążącej i wysychającej posadzki cementowej, jastrychu, zapewniającego bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe: wytrzymałość na ściskanie ≥35 MPa (C35) oraz zginanie ≥6 MPa (F6),
· o dobrej odporności na ścieranie – A12,
· bardzo szeroki zakres grubości – od 10 do 100 mm,
· aplikacja ręczna oraz możliwość aplikacji maszynowej (np. mixokretem), · możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Baumit Rapido 1 Speed może być stosowana zarówno jako:
· podkład/posadzka zespolona (związana z podłożem) w grubości 10–100 mm, do 30 mm na warstwie sczepnej,
· podkład niezwiązany z podłożem (na warstwie oddzielającej) w grubości 35–100 mm,
· podkład pływający na izolacjach (termicznych/akustycznych) w grubości 35–100 mm, minimalna grubość zależna od obciążeń użytkowych,
· podkład – warstwa dociskowa na balkonach i tarasach (też do formowana spadków) w grubości 10– 100 mm, grubość zależna od przyjętego rozwiązania,
· podkład z ogrzewaniem podłogowym minimalna grubość ≥45 mm + grubość elementów grzejnych.

Błyskawiczna posadzka Baumit Rapido 1 Speed może być zastosowana nie tylko wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo doskonale sprawdza się zarówno w miejscach suchych oraz wilgotnych i mokrych (np. baseny, łaźnie, kuchnie przemysłowe). 
A dzięki możliwości układania maszynowego np. mixokretem można uzyskać bardzo dużą szybkość wykonania prac.

Podkład pływający na izolacji termicznej/akustycznej.  1.Podłoże 2.Warstwa wyrównująca 3.Izolacja termiczna/akustyczna 4.Warstwa oddzielająca (np. folia) 5.Dylatacja obwodowa (brzegowa) 6.Podkład podłogowy Podkład pływający na izolacji termicznej/akustycznej. 1.Podłoże 2.Warstwa wyrównująca 3.Izolacja termiczna/akustyczna 4.Warstwa oddzielająca (np. folia) 5.Dylatacja obwodowa (brzegowa) 6.Podkład podłogowy
Wykonanie dylatacji obwodowej. Wykonanie dylatacji obwodowej.

WYKONANIE PRAC – JAK UZYSKAĆ DOKONAŁY EFEKT

1. Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń osłabiających przyczepność (warunki konieczne przy układaniu podkładu związanego z podłożem). Należy sprawdzić odchyłki podłoża od założonego poziomu tzn. wykonać niwelację stosując np. niwelator lub poziomicę laserową. Przy wyznaczaniu górnego poziomu należy uwzględnić zalecane minimalne grubości podkładu, a także grubości wszystkich warstw, które będą na nim układane. Poza dylatacjami obwodowymi (oraz oddzieleniu podkładu m.in. od słupów czy schodów) konieczne jest również wykonanie dylatacji w progach pomiędzy pomieszczeniami.

Uwaga: dylatacje obwodowe muszą mieć odpowiedną grubość (zazwyczaj m.in. 1 cm). Należy pamiętać także o przeniesieniu (odtworzeniu) istniejących w podłożu dylatacji konstrukcyjnych.

Gruntowanie. Gruntowanie.
Układanie izolacji. Układanie izolacji.
Układanie zaprawy. Układanie zaprawy.
Zastosowanie zacieraczki elektrycznej pozwala na gładkie wykończenie powierzchni. Zastosowanie zacieraczki elektrycznej pozwala na gładkie wykończenie powierzchni.

2. Przy warstwach zespolonych podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować Baumit Grund lub Baumit Super Grund (zależnie od chłonności podłoża). Zagruntowane podłoże pozostawić do wyschnięcia. Dla cieńszych warstw tj. od 1–3 cm należy wykonać tzw. szlamowanie podłoża stosując Baumit Connect i układając podkład na świeżą warstwę sczepną (metoda „mokre na mokre”).
W przypadku podkładu na izolacjach po przygotowaniu i wyrównaniu podłoża należy ułożyć warstwę izolacji termicznej/ akustycznej, a następnie folię budowlaną (na zakład min. 10 cm) z wywinięciem na ściany.

3. Posadzkę/podkład należy układać na podłożu niezwłocznie po przygotowaniu. Zaprawę ściągać łatą przesuwaną po ułożonych uprzednio prowadnicach (np. metalowych listwach kierunkowych). Należy dopilnować aby grubość podkładu w żadnym miejscu nie była mniejsza od zalecanej dla danego wyrobu oraz układu konstrukcyjnego. Dla lepszego rozłożenia i zagęszczenia podkładu można zastosować zawibrowanie łatą. Po ułożeniu i wyrównaniu podkładu prowadnice należy usunąć, wypełnić ubytki zaprawą i wygładzić oraz zatrzeć pacą lub zastosować zacieraczki mechaniczne. Przy planowanym wykończeniu płytkami ceramicznymi możemy pominąć zacieranie podkładu.

Przygotowanie zaprawy è należy stosować czystą wodę oraz przestrzegać zalecanej ilości wody zarobowej! Dodanie większej niż zalecana ilości wody m.in. osłabia wytrzymałość posadzki/ podkładu, wydłuża czas wysychania, może powodować powstanie na powierzchni „mleczka cementowego” oraz skutkować zwiększeniem skurczu oraz spękaniem podkładu.

4. Ruch pieszy możliwy jest już po ok. 3 godzinach. Do układania wykładzin można przystąpić po czasie zależnym od grubości podkładu oraz temperatury i wilgotności. W większości zastosowań finalne warstwy wykończeniowe można układać już po 24 godz.

CZAS WYSYCHANIA – JAK SZYBKO MOŻNA UŁOŻYĆ WYKŁADZINY

Zawartość wilgoci resztkowej w czasie, wyniki uzyskano w temp. ok. 20oC i 65% wilgotności. Przed układaniem okładzin wrażliwych na wilgoć np. wykładzin PVC, parkietu itp., należy wykonać pomiar wilgotności (metodą CM).

Zalecana wilgotność podkładu przed układaniem warstw wykończeniowych*.

Podkład bez ogrzewania podłogowego:
· pod wykładziny, płytki ceramiczne: ≤ 2,5%,
· pod deski podłogowe, parkiet: ≤ 2,0%. Podkład z ogrzewaniem podłogowym:
· wszystkie warstwy wykończeniowe: ≤ 1,8%

Uwaga: należy przeprowadzić wygrzewanie podkładu.

Szybkość wysychania Rapido 1 Speed

Właściwa pielęgnacja - świeżo ułożoną zaprawę należy chronić przed oddziaływaniem za niskich lub zbyt wysokich temperatur. Aby zapewnić optymalne warunki wiązania i dojrzewania świeżo wykonaną powierzchnię należy odpowiednio zabezpieczyć. Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy może prowadzić do powstawania rys i rozwarstwień.

Jednym z kluczowych atutów Baumit Rapido 1 Speed, wyróżniającym go na tle innych produktów dostępnych na rynku jest błyskawiczna szybkość wiązania i wysychania. Przyspieszony proces osiągania wytrzymałości początkowej pozwala na wchodzenie na podkład po zaledwie 3 godzinach od nałożenia, jednocześnie już po 24 godzinach warstwa grubości 50 mm (w sprzyjających wysychaniu warunkach) osiąga wilgotność na poziomie 2%, co umożliwia kontynuowanie prac wykończeniowych.
Baumit Rapido 1 Speed charakteryzuje się niskim skurczem liniowym, co pozwala na minimalizację ryzyka powstawania pęknięć na powierzchni posadzki.
Dzięki swoim właściwościom, Baumit Rapido 1 Speed jest zatem idealny do stosowania zarówno przy mniejszych powierzchniach, jak również do wykonywania dużych robót w obiektach, gdzie kluczową rolę odgrywa czas. Baumit Rapido 1 Speed może być również z powodzeniem stosowany jako podkład w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. łazienki, natryski, kuchnie przemysłowe itp.)
Dodatkową cechą wyrobu jest jego odporność na zmiany temperatur, dzięki czemu można go stosować także w miejscach, gdzie montowane jest ogrzewanie podłogowe.
Z kolei duży zakres grubości od 10 do 100 mm oraz optymalna konsystencja umożliwiają formowanie spadów o dowolnym kącie nachylenia względem podłoża, rekomendującym zastosowanie m.in. na balkonach oraz tarasach.

Gotowy podkład pod warstwy wykończeniowe. Gotowy podkład pod warstwy wykończeniowe.

Pozwala to również na tworzenie podjazdów i niwelowanie progów, co umożliwia ruch pojazdom na kółkach np. wózkom inwalidzkim, meblom na kółkach, wózkom widłowym itp.
Wysoka wytrzymałość posadzki zapewniająca przeniesienie obciążeń statycznych i dynamicznych kwalifikuje ją do stosowania zarówno w budynkach mieszkalnych czy użyteczności publicznej, jak również obiektach przemysłowych. Błyskawiczna posadzka Baumit Rapido 1 Speed z powodzeniem może być wykorzystywana również pod parkiety wielkoformatowe i egzotyczne, a także powłoki i posadzki żywiczne. Dzięki wysokiej odporności na ścieranie Rapido 1 Speed może stanowić też ostateczną warstwę posadzkową.
Wykonawcy oczekujący sprawdzonego i szybkiego rozwiązania zapewne docenią również to, że Baumit Rapido 1 Speed przeznaczona jest zarówno do układania ręcznego oraz maszynowego – np. z wykorzystaniem agregatów typu mixokret. Aplikacja maszynowa znacznie zwiększa szybkość układania podkładu lub posadzki – jest nieoceniona w przypadku większych powierzchni. Wykorzystanie wysokiej jakości surowców, specjalnie dobrana, nowoczesna receptura oraz stała kontrola laboratoryjna są gwarancją wysokiej jakości błyskawicznej posadzki Baumit Rapido 1 Speed. Jej zastosowanie umożliwia nie tylko osiągnięcie wysokiej szybkości realizacji prowadzonych prac, ale również daje pewność i bezpieczeństwo długiej i bezproblemowej eksploatacji podłoży wykonanych przy użyciu tego wyrobu.
A jeśli priorytetem nie jest ekstra szybkość i/lub bardzo wysoka wytrzymałość można zastosować inne gotowe podkłady cementowe z oferty Baumit, które również znacznie przyspieszają realizację robót oraz gwarantują bardzo dobre i stabilne właściwości.

O TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

+ Jastrychy (podkłady) i posadzki cementowe należy układać w temp. od +5°C do +25°C (temp. powietrza i podłoża).
+ Do przygotowania zapraw należy używać odpowiedniej ilości czystej, zimnej wody oraz czystych narzędzi. Suchą zaprawę należy wsypywać do wody, nigdy odwrotnie.
+ Należy unikać przeciągów, intensywnego nasłoneczniania i nagrzania świeżo ułożonej zaprawy.
+ Pomieszczenia muszą być wentylowane w sposób grawitacyjny. Nie używać klimatyzacji podczas układania i wstępnego wiązania zaprawy.

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY BŁĘDÓW

+ Dla podkładów związanych z podłożem niewłaściwe przygotowanie podłoża (np. luźne fragmenty, brak odkurzania lub gruntowania) może powodować brak odpowiedniej przyczepności, szybkie uszkodzenia podkładu, a w efekcie finalnej posadzki.
+ Nadmierna ilość wody, użyta do przygotowania podkładów podłogowych m.in. może powodować segregację składników, obniża wytrzymałość oraz zwiększa skurcz i ryzyko spękań powierzchni.
+ Warstwy wykończeniowe można układać po uzyskaniu odpowiedniej wilgotności podłoża. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenia finalnej posadzki.

--------------------------
* Zawsze należy uwzględnić zalecenia producenta
stosowanego materiału (posadzki).

Poprzedni

Dlaczego płyty OSB znajdują zastosowanie w budownictwie?

Dlaczego płyty OSB znajdują zastosowanie w budownictwie?
Następny
Jaki był rok 2018 i jaki będzie rok 2019?

Jaki był rok 2018 i jaki będzie rok 2019?