Media o Grupie oraz oglądalność Serwisów internetowych PSB w 2018 roku

luty 2019
Grupa PSB

PUBLIKACJE O GRUPIE PSB

W 2018 r. media przeciętnie każdego dnia publikowały 44 informacje mające związek z PSB – w sumie 16,1 tysiąca razy (wzrost 20% w stosunku do 2017 r.). Od kilkunastu lat Grupa PSB udziela informacji dziennikarzom o sytuacji rynkowej, trendach zmian cen materiałów budowlanych oraz o tym co dzieje się w największej grupie składów budowlanych i najliczniejszej w Polsce sieci placówek typu „dom i ogród” – PSB Mrówka.|
Szczegółowych danych dostarcza monitoring mediów, jakim obejmujemy od 2006 roku aktywność najważniejszej prasy i serwisów internetowo- społecznościowych, w informowaniu o Grupie PSB. Z roku na rok rośnie udział serwisów internetowych i social media, który wzrósł 3-krotnie w stosunku do 2015 r. – wykres 1.

Wykres 1. Liczba publikacji w prasie, Internecie o Grupie PSB w latach 2015–2018

SERWISY INTERNETOWE SIECI PSB 

W 2018 r. zostały przebudowane serwisy www.grupapsb.com.pl i www.mrowka.com.pl, co znacząco wpłynęło na wzrost ruchu na obu witrynach. Liczba sesji na stronie sieci Mrówka wzrosła o ponad 50%, uzyskując poziom prawie 5 mln rocznie, a na stronie Grupy (która została zoptymalizowana w II połowie roku), wzrosła o ponad 10% z wynikiem 1 mln sesji rocznie. Natomiast liczba użytkowników stron wyniosła: dla Mrówki 3,2 mln rocznie – wzrost o 45%, a dla Grupy 800 tys. – wzrost 7,5%. 
Najważniejszymi działami obu witryn były Produkty i Porady dostawców, które stanowią 64% ruchu na stronie Grupy PSB oraz 45% na stronie Mrówka – wykres 2 i 3.

Wykres 2. Poszukiwane informacje w serwisie Grupy PSB w 2018 r.
Wykres 3. Poszukiwane informacje w serwisie PSB Mrówka w 2018 r.
Poprzedni

Budownictwo mieszkaniowe w sezonie 2019

Budownictwo mieszkaniowe w sezonie 2019
Następny
SUCHA ZABUDOWA – zajęcie dające prestiż

SUCHA ZABUDOWA – zajęcie dające prestiż