Jakie są zalety ogrzewania podłogowego w łazience?

styczeń 2020

Ogrzewanie podłogowe jest obecnie standardem w każdym nowo budowanym domu czy mieszkaniu. Pozwala na zrezygnowanie z grzejnika lub zostawienie jedynie grzejnika w łazience. Oprócz dużego komfortu użytkowania za stosowaniem ogrzewania podłogowego przemawiają także nowoczesne rozwiązania ogrzewania budynków, które wymuszają stosowanie odbiorników dostosowanych do niskiej temperatury zasilania.

Wavin - ogrzewanie podłogowe

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO?

Idealne rozwiązanie to układ ogrzewający cały dom lub większą jego część. W takim przypadku stosuje się odpowiedni układ przystosowujący temperaturę zasilania do wymagań ogrzewania podłogowego, czyli obniżający temperaturę zasilania. Zalecane wartości temperatury zasilania dla podłogówek nie powinny przekraczać 40°C. Odpowiednią wartość uzyskuje się stosując niskotemperaturowe źródło ciepła lub przez układ podmieszania. Układ podmieszania to nic innego jak wyodrębniony obieg z własną pompą obiegową i zaworem mieszającym. Czynnik grzewczy przygotowany poprzez podmieszanie zasilania i powrotu w zaworze mieszającym trafia do rozdzielacza i następnie do pętli ogrzewania podłogowego. Takie rozwiązanie, często spotykane w domach jednorodzinnych, to także idealne ogrzewanie dla łazienek i pomieszczeń sanitarnych ze względu na ciepłą podłogę. Nieco trudniejsze są sytuacje gdy ogrzewanie podłogowe ma zostać zainstalowane tylko w łazience, a do ogrzewania wykorzystywane są starsze typy źródeł ciepła z odbiornikiem w postaci układu grzejnikowego o wysokim parametrze zasilania. W takim przypadku nieopłacalne jest stosowanie układów podmieszania dla 1–2 pomieszczeń. Prostym rozwiązaniem będzie natomiast zastosowanie zaworu RTL. Jest to rozwiązanie polegające na dławieniu przepływu czynnika grzewczego tak, aby uzyskać odpowiednią temperaturę podłogi. Zawór RTL będzie dobrze spełniał swoją funkcję dla niedużych powierzchni, np. małych łazienek (5–7 mkw.). W przypadku większych powierzchni skutkiem ubocznym będą duże różnice w temperaturze w różnych miejscach podłogi – najwyższa temperatura będzie oczywiście przy wejściu zasilania. Ponadto istnieje duże ryzyko miejscowego przegrzewania podłogi.
Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zaprojektowanie ogrzewania i przygotowanie go już na etapie projektu budowlanego oraz właściwe przygotowanie dokumentacji wykonawczej. Błędy instalacyjne w przypadku ogrzewania podłogowego są bardzo trudne lub niemożliwe do usunięcia. Każdy budynek ma ponadto swoją specyfikę, zapotrzebowanie ciepła, możliwość wykonania pętli grzewczych w różnym kształcie, a cała instalacja wymaga dokładnego zrównoważenia hydraulicznego czyli przeliczenia i wyrównania strat ciśnienia.

ZALETY OGRZEWANIA PŁASZCZYZNOWEGO W ŁAZIENCE

Ogrzewanie podłogowe to doskonały sposób zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniu.
Najistotniejsza dla komfortu cieplnego jest nie ogólna temperatura pomieszczenia, lecz jej równomierny rozkład w pomieszczeniu. W przypadku ogrzewania podłogowego okazuje się on korzystniejszy niż przy ogrzewaniu grzejnikowym i niewiele odbiega od idealnego rozkładu temperatur. Kolejną ważną zaletą ogrzewania podłogowego jest swoboda aranżacji pomieszczeń. W łazienkach, w których zastosowano ogrzewanie podłogowe dodatkowy grzejnik może być mniejszy i może pełnić funkcję dekoracyjną lub wieszaka na ręczniki. W łazienkach, w których fragment podłogi pełni jednocześnie funkcję brodzika ogrzewanie podłogowe sprawia, że woda po prysznicu wysycha na podłodze szybciej i krócej utrzymuje się wilgoć. W przypadku łazienek warto pomyśleć także o dedykowanych rozwiązaniach do ogrzewania ściennego. Takie ogrzewanie zamontowane np. pod lustrem sprawia, że po kąpieli parują one mniej.

Wavin - ogrzewanie podłogowe

KOMPONENTY INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO W ŁAZIENCE

Zaczynając układanie ogrzewania podłogowego należy w pierwszej kolejności wybrać rodzaj izolacji – zwykły styropian i folię aluminiową lub gotową izolację połączoną razem z folią – jest to prostsze rozwiązanie, ponieważ izolację i folię układa się za jednym zamachem, klipsy lepiej się trzymają i nie wyskakują po ułożeniu rury. Rura jest zatem solidnie zamocowana i nie przesuwa się podczas lania betonu. Warto zwrócić uwagę, że gotowe płyty z folią mają zazwyczaj grubość 3 lub 5 cm, zatem pod taką płytą należy ułożyć styropian o gęstości 20 kg / m3 i grubości spełniającej wymogi dotyczące izolacyjności podłóg, zawarte w aktualnych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wavin - ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe to jednak przede wszystkim rury. Idealne do instalacji ogrzewania podłogowego będą bardzo elastyczne rury PERT bez wkładki aluminiowej, ale często stosowane są także rury z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową PE-Xc/Al./PE ze względu na utrzymywanie kształtu pętli po zagięciu rury. Rury układa się w pętle w układzie ślimakowym lub meandrowym, przy czym długość jednej pętli nie powinna przekraczać 120 metrów. Dodatkowo, poszczególne pętle powinny mieć (w miarę możliwości) jak najbardziej zbliżone do siebie długości.

Wavin - ogrzewanie podłogowe

W instalacji ogrzewania podłogowego bardzo ważne są odpowiednie rozdzielacze, które powinny być wyposażone w przepływomierze, za pomocą których łatwo jest wyregulować odpowiednie przepływy w poszczególnych pętlach. Warto także wyposażyć rozdzielacze w siłowniki dzięki którym można zastosować systemy sterujące, regulujące temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. W przypadku układów mieszanych (grzejniki i podłogówka) lub wysokotemperaturowych źródeł ciepła trzeba pamiętać także o zespołach pompowo-mieszających, dzięki którym można przygotować odpowiednią temperaturę zasilania dla ogrzewania podłogowego. Dzięki zastosowaniu zaworów mieszających możliwe jest przygotowanie niezależnie od temperatury źródła ciepła właściwego parametru zasilania podłogówki, również z możliwością regulacji w zależności od temperatury zewnętrznej.

Wavin - ogrzewanie podłogowe

STEROWANIE OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Przy wykonaniu kompleksowego ogrzewania dla całego domu w technologii ogrzewania podłogowego lub mieszanego z grzejnikowym bardzo opłacalne staje się także zastosowanie rozwiniętych systemów sterowania. Dają one możliwość uzyskania oszczędności na ogrzewaniu rzędu 20%, ale także dają niezwykłą wygodę i komfort sterowania. Umożliwiają ustawienie różnych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach, co jest bardzo pożądane gdyż zazwyczaj chcemy mieć najcieplej w łazience, nieco chłodniej w pomieszczeniach typu salon i kuchnia, a najchłodniej w sypialni. Systemy sterowania pozwalają także dowolnie programować zmiany temperatury na przestrzeni dnia lub tygodnia, a także zdalnie sterować całym systemem za pomocą smartfona. Niektóre systemy sterowania umożliwiają także wykorzystanie układu ogrzewania podłogowego w funkcji chłodzenia w gorące dni. Daje to możliwość pełnego wykorzystania coraz częściej spotykanych w instalacji pomp ciepła z możliwością pracy w rewersie, czyli pracy zarówno w funkcji grzania jak i chłodzenia.

KROKI MONTAŻU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Wavin - ogrzewanie podłogowe

1. Przygotowanie podłoża (musi być czyste, pozbawione pęknięć, równe, gładkie i suche).

2. Lokalizacja i montaż szafek rozdzielaczowych, montaż rozdzielacza w szafce i połączenie rozdzielcza z zespołem pompowo-mieszającym (rozdzielacze powinny być zamontowane jak najbliżej instalacji podłogowej).

Wavin - ogrzewanie podłogowe

3. Montaż dylatacji przyściennej (np. za pomocą taśmy dylatacyjnej z pianki PE).

Wavin - ogrzewanie podłogowe

4. Układanie izolacji termicznej (styropian dowolnego producenta + folia do ogrzewania podłogowego lub gotowa płyta tacker z folią). Możliwe są też inne rozwiązania np. panel wciskany.

Wavin - ogrzewanie podłogowe
Wavin - ogrzewanie podłogowe

5. Montaż rur na izolacji (rury na izolacji trzeba właściwie zamocować za pomocą klipsów, aby nie zostały przesunięte podczas dokonywania wylewki). 8. Połączenie rur z rozdzielaczem.
9. Montaż siłowników termicznych (służą do otwierania i zamykania poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego).
10. Montaż dylatacji w przejściach przez otwory i pomiędzy płytami grzewczymi.
11. Płukanie instalacji i jej napełnianie (płukanie pozwala usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogły przedostać się do instalacji podczas prac budowlanych).
12. Wykonanie próby szczelności (możliwe jest wykonanie próby szczelności wodą lub powietrzem).
13. Wykonanie posadzki betonowej.
14. Uruchomienie instalacji ogrzewania podłogowego.
15. Regulacja przepływu na pętlach ogrzewania podłogowego (pozwoli na równomierną pracę instalacji, do tego służą rotametry zamocowane na górnej belce rozdzielacza).

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY MONTAŻU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

+ łączenie rur w pętlach – należy unikać łączenia rur w podłodze, aby wyeliminować ryzyko wystąpienia awarii, co będzie skutkowało zniszczeniem podłogi. Jeżeli jednak już decydujemy się na połączenie rur w posadzce należy też pamiętać, aby elementy metalowe systemów rurowych, np. kształtki do połączeń zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem z bardzo korozyjnym betonem,
+ układanie pętli o znacząco różnych długościach – spowodować to może problem z właściwym wyregulowaniem przepływów w poszczególnych obiegach. Należy dążyć, zwłaszcza w większych łazienkach, do jak najbardziej zbliżonych długości rur w poszczególnych pętlach podłączonych do jednego rozdzielacza. Należy także pamiętać, aby długość rury w jednej pętli grzewczej nie przekraczała 120 m,
+ zastosowanie niewłaściwych rur – w ogrzewaniu podłogowym należy stosować rury, które mogą mieć bezpośredni kontakt z betonem, a więc rury tworzywowe lub wielowarstwowe (nie mogą to być niezabezpieczone rury miedziane), które dobrze przewodzą ciepło, posiadają barierę antydyfuzyjną, która zapobiega przenikaniu tlenu do wnętrza instalacji powodującego korozję elementów całej instalacji,
+ brak dylatacji – płyta grzejna rozszerza się pod wpływem temperatury, jaką wytwarzają ciepłe rury. Konieczne jest zatem wykonanie szczelin dylatacyjnych w wylewce, a ich brak może prowadzić do pojawienia się pęknięć,
+ niewłaściwe obniżenie temperatury wody ze źródła ciepła – ogrzewanie podłogowe wymaga odpowiedniej temperatury zasilania aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Niedopuszczalne jest stosowanie zasilania z wysokoparametrowego źródła ciepła bez zastosowania armatury regulującej temperaturę zasilania lub przepływ (zawór RTL) w pętlach,
+ niewłaściwa kolejność prac montażowych – prace montażowe należy wykonywać w odpowiedniej kolejności, warto w tym zakresie sięgnąć do zaleceń producenta systemów ogrzewania podłogowego.

Autor Jacek Wesołowski
Autor Jacek Wesołowski
Stanowisko – menedżer produktu w firmie Wavin
Poprzedni

Jakie wybrać systemy odwadniające do łazienki?

Jakie wybrać systemy odwadniające do łazienki?
Następny
Jaki wybrać grzejnik do łazienki?

Jaki wybrać grzejnik do łazienki?