Aktualne wydanie: nr 1(121)/2021

Aktualne wydanie: nr 1(121)/2021 pobierz pdf Bezpłatna
Prenumerata Głosu PSB

Aktualne wydanie:
nr 1(121)/2021

Ubiegły rok był jednym z najtrudniejszych od co najmniej kilkudziesięciu lat w życiu ludzi i działalności firm. COVID-19 istotnie wpłynął na gospodarkę w kraju i na świecie. A skutki pandemii będę odczuwalne jeszcze przez kolejne lata. Z tego też powodu trudno prognozować jakie będą trendy w sezonie budowlanym 2021. Nie mniej jednak, jak co roku w numerze pierwszym „Głosu PSB” przedstawiamy uwarunkowania budownictwa w  bieżącym sezonie, poprzedzając je podsumowaniem minionego roku.
W 2020 r. przeciętna firma partnera Grupy PSB zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych o 2,9%. Dynamika cen materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu wyniosła średnio +1,4%. Ze względu na pandemię głównymi barierami rozwoju branży były m.in. niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, wysokie koszty zatrudnienia oraz niedostateczny popyt na usługi budowlane. Stąd też prognozy koniunktury, formułowane przez wykonawców, nie są optymistyczne. W ubiegłym roku spadła o 5,7% liczba ogółem rozpoczętych budów, ale wzrosła ilość wydanych pozwoleń na budowę o 2,8%. Ale potrzeby mieszkaniowe Polaków są ciągle niezaspokojone. Banki oraz SKOK-i udzieliły o ponad 8% mniej kredytów i o niższej wartości – spadek o 3%. O szczegółach wyników i trendów przeczytają Państwo w publikacjach w dziale „Analizy rynku” na stronach: 14–17.
Inwestorów, którzy zdecydowali się na budowę domu zachęcam do przeczytania artykułów pod zbiorczym tytułem „Budowa fundamentów i  piwnic”. Dowiedzą się Państwo z  nich m.in. o  doborze materiałów do budowy fundamentów oraz o  produktach hydroizolacyjnych i  termoizolacyjnych, które chronią podziemne części budynku. Jakie wybrać produkty i jak je zastosować podpowiadają specjaliści z  firm: Termat, Lammi Fundament, Lemar, Ursa i Gutta – str. 2–13.
Na III okładce przedstawiamy statystyki dotyczące oglądalności serwisów internetowych PSB oraz publikacji w prasie i Internecie o Grupie w 2020 roku.

podpis autora

Temat numeru

Fundamenty i piwnice

Planując budowę domu koniecznie trzeba zadbać o najważniejszą jego część – fundamenty, od których to zależy trwałość całej konstrukcji. Właściwy dobór materiałów budowlanych oraz hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych chroniących podziemne części budynku oraz ich prawidłowe wykonanie zagwarantują bezpieczeństwo budowanego domu i komfort jego użytkowania. Jakie wybrać odpowiednie materiały oraz jak je zastosować podpowiadają specjaliści z firm: TERMAT, LAMMI FUNDAMENT, LEMAR, URSA i GUTTA.

Analizy rynku

Jaki był rok 2020 i jaki będzie sezon 2021?

Jak co roku w numerze pierwszym „Głosu PSB” publikujemy podsumowanie minionego roku oraz ogólną prognozę na nadchodzący sezon. Za nami…

Jak co roku w numerze pierwszym „Głosu PSB” publikujemy podsumowanie minionego roku oraz ogólną prognozę na nadchodzący sezon. Za nami…

Budownictwo mieszkaniowe w sezonie 2021

Tweet odpowiadający na pytanie o przypuszczalny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce w 2021 r. musi mocno eksponować dwa słowa: „COVID-19”…

Tweet odpowiadający na pytanie o przypuszczalny rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce w 2021 r. musi mocno eksponować dwa słowa: „COVID-19”…

Reklamy

Z życia Grupy PSB

III Targi Ogród Grupy PSB w formie on-line

Ze względu na pandemię, po raz drugi w 2020 r. targi Grupy PSB odbyły się w formie on-line. Tym razem były to Targi Ogrodowe, podczas…

Ze względu na pandemię, po raz drugi w 2020 r. targi Grupy PSB odbyły się w formie on-line. Tym razem były to Targi Ogrodowe, podczas…

Otwarcie sklepu PSB Mrówka w Głubczycach

W Głubczycach 7.12.2020 r. odbyło się otwarcie marketu PSB Mrówka (w województwie opolskim). Inwestorem jest firma DĘBOS z Nysy, która…

W Głubczycach 7.12.2020 r. odbyło się otwarcie marketu PSB Mrówka (w województwie opolskim). Inwestorem jest firma DĘBOS z Nysy, która…

Grupa PSB pomogła rodzinom w ramach akcji Szlachetna Paczka

Grupa PSB Handel S.A. po raz kolejny przyłączyła się do akcji Szlachetna Paczka. Paczka to prezent przygotowany z myślą o drugim…

Grupa PSB Handel S.A. po raz kolejny przyłączyła się do akcji Szlachetna Paczka. Paczka to prezent przygotowany z myślą o drugim…

Poprzednie wydania