Jaki był rok 2020 i jaki będzie sezon 2021?

styczeń 2021

Jak co roku w numerze pierwszym „Głosu PSB” publikujemy podsumowanie minionego roku oraz ogólną prognozę na nadchodzący sezon.
Za nami bardzo trudny rok, pełen nowych wyzwań i niepewności związanych z funkcjonowaniem firm. Pandemia koronawirusa i obostrzenia z nią związane istotnie wpłynęły na całą gospodarkę. Chociaż jej skutki dla branży budowlanej były mniej drastyczne niż dla innych sektorów gospodarki, chociażby dla turystyki i gastronomii.
Na kondycję branży budowlanej ma wpływ wiele czynników: pogoda, zmiany cen, ogólne nastroje społeczne, sytuacja polityczna oraz dodatkowo trwająca pandemia wirusa. Mimo tych trudności, po raz kolejny, w oparciu o dane makroekonomiczne oraz opinie wielu przedsiębiorców nakreślamy prawdopodobny scenariusz sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego.
Zanim sformułujemy prognozy jaki będzie sezon 2021, przedstawimy najpierw to, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy.

JAK KSZTAŁTOWAŁ SIĘ POPYT NA KRAJOWYM RYNKU?

Pozytywnie zaskoczyła dodatnia dynamika sprzedaży w styczniu i lutym. Wpływ na to miały m.in. dobre warunki pogodowe (brak zimy). W marcu nastąpiło spowolnienie sprzedaży ze wzglądu na obostrzenia związane z epidemią wirusa. Natomiast w maju w detalu popyt wzrósł aż o 24%, który był efektem wzrostu popytu na materiały zawiązane z indywidualnie wykonywanymi remontami w mieszkaniach i domach przez osoby częściowo „zamknięte” w swoich posesjach. I w kolejnych miesiącach sprzedaż w detalu była znacznie lepsza niż w hurcie, w którym nastąpił spadek sprzedaży materiałów z grupy tzw. ciężkiej budowlanki. Końcówka roku przyniosła wzrost w obu kanałach sprzedaży, w grudniu na rynku hurtowym odnotowano ponad 7% przyrost, a w części detalicznej o 16%.
W roku 2020 sprzedaż firmy będącej partnerem Grupy PSB wzrosła średnio o 2,9%, rok wcześniej wartość ta wyniosła 6,2%. W handlu detalicznym nastąpił wzrost o ponad 10%, zaś w kanale hurtowym zanotowano spadek o 0,4% (składy –0,8%, a Profi +0,7%).
Wykresy 1 i 2 pokazują skalę popytu i dynamikę w obu kanałach sprzedaży Grupy PSB w latach 2019–2020.

DYNAMIKA SPRZEDAŻY I ZMIANY CEN W GRUPACH PRODUKTOWYCH

Przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po dwunastu miesiącach 2020 r. były wyższe o 8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym efekt wzrostu cen stanowił 1,4%.
Ranking sprzedaży (20 grup produktowych) w centrali PSB otwiera grupa ogród, hobby, która odnotowała +23% wzrost sprzedaży przy 3,3% wzroście cen (grupa ta od kilku lat odnotowuje dwucyfrowe wzrosty). Wicelider – oświetlenie, elektryka – uzyskał 19,9% przyrost przy wzroście cen o 2,1%. Kolejne dwie grupy osiągnęły taką samą dynamikę sprzedaży: wyposażenie, AGD oraz farby, lakiery po +18,9%, przy ponad 2% wzroście cen.
Sprzedaż kolejnych siedmiu grup wzrosła od 10 do 18%, a wzrost następnych sześciu grup wahał się w przedziale od 1 do 9%.
Z ujemnymi dynamikami sprzedaży uplasowały się w rankingu trzy grupy: sucha zabudowa –0,2% (ceny wzrosły o 2,1%), ściany, kominy –6,1% (ceny spadły o 1,2%) oraz izolacje termiczne –6,8% (przy spadku cen o 3,3%).
Najwyższą dynamikę cenową odnotowały produkty z grupy cement, wapno +7%, a najniższą płyty OSB –4,7% – wykres 3. Ogólnie można stwierdzić, że ceny materiałów hurtowych zwiększyły się o ok. 0,5%, zaś z sektora dom i ogród o ok. 2,3%.

WSTĘPNE WYNIKI GRUPY PSB

Na koniec 2020 r. Grupę PSB tworzyło 406 firm handlowych, dysponujących łącznie 297 składami materiałów budowlanych, 321 sklepami PSB Mrówka oraz 70 placówkami PSB Profi. W omawianym okresie sieć detaliczna powiększyła się tylko o 14 marketów (ze względu na pandemię część inwestycji została przesunięta na późniejszy termin), zaś 6 hurtowni zostało przekształconych w nowoczesne centra budownictwa PSB Profi.
Wstępnie szacowane, skumulowane przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych całej Grupy PSB osiągnęły w 2020 r. pułap ok. 7,5 mld zł i były o 3,8% wyższe od osiągniętych w roku poprzednim. Przeciętna firma zwiększyła swoje przychody o 2,9%. Generalnie 67% firm odnotowało wzrosty, a 31% spadki przychodów. W roku 2019 proporcje to wynosiły: 72/28.
Natomiast przychody całej sieci detalicznej Mrówka, w wyniku wzrostu popytu i większej ilości placówek, wyniosły 2,95 mld zł i wzrosły o 15,8%.
Z kolei całkowite przychody centrali - Grupy PSB Handel S.A., osiągnęły poziom 3,25 mld zł i były o 9% wyższe niż przed rokiem.

JAKI BĘDZIE SEZON 2021 DLA HANDLU MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI?

1. W 2020 r. ogólna liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wyniosła 224 tys. i była o 5,7% niższa niż przed rokiem. Zaś inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 90,3 tys. domów, zachowując poziom ubiegłoroczny.
2. Natomiast ogółem wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 276 tys., mieszkań, tj. o 2,8% więcej niż w 2019 r., w tym ponad 100 tys. w budownictwie indywidualnym (wzrost o 5%).
3. W ubiegłym roku banki oraz SKOK-i udzieliły o ponad 8% mniej kredytów i o niższej wartości – spadek o 3%.
4. Prognozy makroekonomiczne dla Polski szacowane są na poziomie: wzrost PKB o 3–4%, a inflacja o ok. 3%. Kraj wszedł w okres spowolnienia gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa.
5. Ceny materiałów budowlanych będą rosły, zwłaszcza tych, których produkcja jest energochłonna oraz ze względu na wzrost kosztów pracy.
6. Prognozy koniunktury, formułowane przez firmy wykonawcze, nie są już tak optymistyczne jak przed rokiem, które wynikają z niepewności i niedostatecznego popytu.
7. Potrzeby mieszkaniowe Polaków są ciągle niezaspokojone – jednak realizacja rządowych programów pomocy w tym zakresie, w minionych latach, nie przyniosła zapowiadanych efektów i nie widać realnych szans na wyraźną poprawę w roku 2021.
8. Na tle powyższych przesłanek można szacować, iż tegoroczny popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym będzie porównywalny z poprzednim rokiem lub nieznacznie większy.
9. Grupa PSB będzie dynamicznie rozwijać swoją sieć handlową – w tym roku planujemy otwarcie ok. 30 Mrówek.

PODSUMOWANIE

1. W 2020 r. pandemia koronawirusa i obostrzenia z nią związane drastycznie wpłynęły na całą gospodarkę, funkcjonowanie przedsiębiorców i zachowania inwestorów.
2. W minionym roku, przeciętna firma partnera Grupy PSB zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży na potrzeby budownictwa o prawie 3% (w 2019 r. wzrosły o ponad 6%).
3. W roku 2020 nastąpił wzrost popytu na materiały remontowe i ogrodowe, związane z indywidualnie wykonywanymi pracami i dbaniem o swoje posesje podczas pandemii wirusa.
4. Ze względu na pandemię głównymi barierami rozwoju branży budowlanej były: niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, niedostateczny popyt na zamówienia usług budowlanych oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu.
5. Dynamika wzrostu cen produktów tzw. ciężkiej budowlanki wyniosła – średnio 0,5% (rok wcześniej te ceny wzrosły o prawie 5%). Z kolei produkty służące do utrzymania domów i ogrodów zdrożały o ok. 2,3% (tyle samo co w ubiegłym roku).
6. Ceny usług budowlano-montażowych nie rosły już jak w poprzednich latach, ze względu na spadek zleceń od inwestorów.

Mirosław Lubarski

Poprzedni

Osłona fundamentów folią kubełkową

Osłona fundamentów folią kubełkową
Następny
Budownictwo mieszkaniowe w sezonie 2021

Budownictwo mieszkaniowe w sezonie 2021