Oglądalność serwisów internetowych PSB oraz publikacje w mediach o Grupie w 2020 roku

styczeń 2021

SERWISY INTERNETOWE SIECI PSB

Cały 2020 rok, głównie za sprawą działań SEO jak i kampanii reklamowych z dostawcami PSB, był okresem wzrostu popularności serwisów www.mrowka.com.pl oraz www.grupapsb.com.pl. Liczba sesji dla serwisu Mrówka wyniosła 11,6 miliona (+57% vs 2019) oraz dla Grupy 2,5 miliona (+30% vs 2019). Z kolei liczba użytkowników odwiedzających te strony wyniosła odpowiednio prawie 7,1 miliona (+49% vs 2019) oraz 1,9 miliona (+35% vs 2019). Odwiedzający stronę www.mrowka.com.pl w przeważającej części przeglądali strony z produktami (66%), zaś odwiedzający www.grupapsb.com.pl zarówno produkty (38%) jaki i porady oraz strony z prezentacją ofert dostawców (po 17%, w sumie 34%).

Najważniejszym usprawnieniem, z którego mogą korzystać internauci jest możliwość sprawdzenia dostępności produktów, która działa w prawie 300 placówkach sieci PSB. Spośród tych placówek ponad 50 z nich podaje ceny oferowanych produktów, umożliwiając ich zamówienie w systemie „click&collect” (poprzez ich rezerwację na stronie i odbiór z płatnością w sklepie).

Kolejne 160 placówek, które jeszcze nie uwidacznia na stronie cen swoich produktów, również umożliwia rezerwację produktów w systemie „click&collect” – w tym wypadku klient zostaje elektronicznie powiadomiony o wycenie zarezerwowanego towaru, zaś odbiór i płatność odbywa się w sklepie po akceptacji zamówienia.

PUBLIKACJE O GRUPIE PSB

W 2020 r. ukazało się prawie 12 tys. publikacji związanych z PSB (spadek o 45% w stosunku do 2019 r. był wynikiem pandemii koronawirusa).

Wśród opublikowanych przez media ogólnokrajowe jak i regionalne najwięcej było publikacji z wypowiedziami i opiniami ekspertów z centrali Grupy PSB nt. sytuacji rynkowej, wyników sprzedaży, zmian cen materiałów budowlanych i remontowych oraz informacji o wydarzeniach w sieci hurtowej (składy i Profi) i detalicznej (sklepy Mrówka).

Szczegółowych danych dostarcza Grupie monitoring mediów dot. aktywności w prasie oraz w serwisach internetowospołecznościowych, których udział w ostatnich latach rośnie najszybciej.

(mms)

Poprzedni

Budownictwo mieszkaniowe w sezonie 2021

Budownictwo mieszkaniowe w sezonie 2021
Następny
ALTMANN - grzejniki elektryczne; domowe systemy nawadniania

ALTMANN - grzejniki elektryczne; domowe systemy nawadniania