Układanie podłogi z paneli laminowanych

luty 2014

Podstawowa wiedza na temat montażu paneli podłogowych zawiera się w kilkunastu punktach. Najpierw trzeba jednak odpowiedzieć na pytanie: jaki materiał i w jakiej ilości jest nam potrzebny? To czy wybierzemy panele laminowane o grubszej strukturze i większej
odporności na ścieranie, czy o gorszych parametrach, zależy od pomieszczenia, w którym ma być kładziona podłoga.

CO POWINNO DECYDOWAĆ PRZY WYBORZE PANELI 

Norma EN 13329 wyróżnia 5 klas ścieralności, z których w praktyce liczą się na rynku 3. I tak panele podłogowe w klasie ścieralności AC3 można montować w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim natężeniu ruchu oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej o niskim natężeniu ruchu (z wyłączeniem sklepów, szkół, przedszkoli, biur, itp.). Panele w klasie ścieralności AC4 można montować w pomieszczeniach mieszkalnych o wysokim natężeniu ruchu oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu. Klasa ścieralności AC5 pozwala montować oznaczone nią panele w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej o wysokim natężeniu ruchu. 
O tym, że natężenie ruchu w domowej sypialni będzie zdecydowanie mniejsze niż np. na szkolnym korytarzu – nie trzeba przekonywać. W sypialni wystarczy panel klasy ścieralności AC3. Na szkolny korytarz potrzebna jest klasa AC5. 
Co do ilości paneli podłogowych – należy przed zakupem dokładnie wymierzyć powierzchnię podłogi, biorąc pod uwagę wszystkie wnęki i załamania w danym pomieszczeniu. Warto także wstępnie rozrysować plan podłogi, opisując długość każdej ściany.

KRONOPOL - Panele podłogowe
Praktyczna rada


AKLIMATYZACJA PANELI 

Zanim panele zostaną ułożone w mieszkaniu, powinny przejść krótki proces aklimatyzacji. Pod wpływem zmiany temperatury (np. poprzez przewiezienie do ciepłego mieszkania z chłodnego magazynu) panele są narażone na szok termiczny, zwłaszcza zimą. Większość producentów podłóg laminowanych zaleca pozostawienie paneli w temperaturze pokojowej na 48 godzin przed montażem. Zapobiegnie to ewentualnym rozprężeniom materiału i ułatwi montaż. Optymalna temperatura do montażu to 18–22 stopnie Celsjusza. Wilgotność powietrza 40–65%. 

SZCZELINA DYLATACYJNA 

Podłogi panelowe to tzw. „podłogi pływające”, nie są na stałe przytwierdzone do podłóg ani ścian, lecz mają możliwość minimalnego przesuwania się, co zapobiega odkształceniom. Panele laminowane w 80 procentach są wykonane z produktów drewnopochodnych, które w naturalny sposób rozszerzają się, dlatego też przy montażu należy pozostawić szczelinę dylatacyjną: przerwę pomiędzy krawędzią paneli, a wszystkimi elementami prostopadłymi do podłogi. Aby zamaskować szczelinę, warto wykończyć podłogę listwami przypodłogowymi dopasowanymi kolorystycznie do odcienia paneli. Szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić około 10 mm. Przy montażu wystarczy użyć klinów dystansowych, które pozwolą zachować odpowiednią odległość od ścian. Rozmiar jednej połaci podłogi laminowanej nie powinien przekraczać 6 x 8 m. Dla większych powierzchni zaleca się dodatkowe dylatacje na środku pomieszczenia, które maskujemy specjalnymi listwami. Listew tych nie wolno przybijać, przykręcać lub przyklejać do paneli.

KRONOPOL - Panele podłogowe

NARZĘDZIA I MATERIAŁY 

Do montażu paneli laminowanych niezbędne są następujące narzędzia i materiały: 
– atestowana folia paroizolacyjna PE >= 0,2 mm; 
– mata podkładowa przeznaczona do stosowania pod podłogi pływające; 
– zestaw montażowy (łyżka-dźwignia, kliny dystansowe); 
– piła o drobnych zębach; 
– ołówek, liniał, miara; 
– listwy przypodłogowe MDF (z uchwytami do montażu i wykończeniami narożników). 

PODŁOŻE 

Podłoże pod podłogi laminowane musi być płaskie, suche, stabilne, czyste i wyrównane (nierówności nie mogą przekraczać 2 mm na 1 mb podłoża). Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć atestowaną folię paroizolacyjną PE o grubości min. 0,2 mm na zakładkę (około 15 cm) i skleić taśmą odporną na wilgoć. Folia musi być wywinięta na ściany do wysokości górnej krawędzi listwy przypodłogowej. Następnie układamy na styk matę podkładową, najlepiej o grubości 2 lub 3 mm. W przypadku zastosowania innych materiałów podkładowych przystosowanych pod podłogi pływające, należy kierować się zaleceniami producenta tych wyrobów. Folię paroizolacyjną układamy również przy montażu paneli na wodnym ogrzewaniu podłogowym.

Spośród różnych rodzajów laminatów pokrywających wierzchnią część paneli możemy ....

SYSTEMY ŁĄCZENIA I EKONOMIA 

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją układania paneli, ponieważ niemal każdy model może różnić się zastosowanymi systemami łączenia. Standardowym systemem łączenia paneli jest „angle angle”, czyli sposób łączenia bezklejowego, gdzie podczas montażu układamy najpierw cały rząd, łącząc ze sobą krótsze boki, a następnie dołączamy kolejne panele długim bokiem. Jeszcze prostszy w montażu jest system G5, mający różne nazwy własne u poszczególnych producentów, np. Express Click System. W systemie G5 montujemy każdą deskę osobno najpierw długim bokiem, a następnie krótkim poprzez dociśnięcie zatrzasku, dzięki czemu nawet początkujący montażysta może ułożyć podłogę w ekspresowym tempie. 
Zanim jednak ułożymy pierwszy rząd paneli, należy obliczyć szerokość ostatniego rzędu paneli. Nie może być ona mniejsza niż 50 mm. Jeśli wielkość ta jest mniejsza, pierwszy rząd, od którego rozpoczynamy montaż, musi być odpowiednio przycięty.

KRONOPOL - Panele podłogowe
Rzadko kiedy zdarza się, że długość pomieszczenia idealnie odpowiada długości rzędu paneli.


ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA 

Laminowane panele podłogowe muszą być zamontowana zgodnie z instrukcją montażu w pomieszczeniach zamkniętych, które będą ogrzewane w okresie zimowym do temperatury pokojowej (instrukcja montażu umieszczona jest na etykiecie załączanej do paczki z panelami podłogowymi lub na spodzie kartonu). W przypadku montażu paneli niezgodnie z instrukcją, roszczenia gwarancyjne oraz z tytułu niezgodności towaru z umową nie obowiązują. 
Pomieszczenia mieszkalne i użyteczności publicznej, w których stosowane są laminowane panele podłogowe muszą charakte

ryzować się stabilnymi warunkami klimatycznymi. Optymalne warunki: temperatura 18–22oC, wilgotność powietrza 40–65%. 
Paneli podłogowych nie należy montować w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności powietrza przekracza 70%, tj. w łazienkach, saunach, itp. Zamontowane panele tworzą tzw. podłogę pływającą. Nie można jej zatem przyklejać, przybijać lub w inny sposób mocować do podłoża lub ściany. 
Podłoga położona z paneli laminowanych musi być chroniona od strony wejścia poprzez zastosowanie odpowiednich wycieraczek czy dywanów zabezpieczających panele przed szkodliwym działaniem piasku czy wilgoci. 
Laminowane panele podłogowe są odporne na ścieranie kółkami foteli (krzeseł) tylko przy zastosowaniu kółek gumowych. Stosowanie foteli na kółkach (rolkach) z tworzywa sztucznego lub metalowych bez odpowiednich mat ochronnych przyspiesza zużycie podłogi i powoduje utratę roszczeń reklamacyjnych. Pod nogi krzeseł, stołów i innych mebli należy stosować filcowe podkładki, które należy okresowo czyścić z gromadzącego się w nich piasku i brudu.

KRONOPOL - Panele podłogowe

Rozlaną na podłodze z paneli laminowanych wodę, należy natychmiast usuwać. Mebli nie wolno przesuwać po panelach. 
Konserwacja podłogi z paneli laminowanych: zanieczyszczenia usuwamy szczotką lub odkurzaczem, stosując nasadkę szczotkową. Można również przecierać podłogę wilgotną (nie mokrą) ściereczką z dodatkiem zalecanego przez producenta środka, np. Perfect Floor. W żadnym przypadku, nie wolno polewać paneli wodą, czyścić woskiem, strumieniami pary wodnej, pastami, stężonymi detergentami lub proszkami czyszczącymi. 

Każdy panel podłogowy musi być sprawdzony (przed i w czasie montażu) pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń, wyraźnych widzianych „gołym okiem” usterek (różnic kolorystycznych, wymiarów, stopnia połysku, itp. – ważne jest w tym przypadku zapewnienie dobrego oświetlenia). 
W przypadku ułożenia paneli z wadami, niewłaściwego montażu lub zastosowania, niewłaściwego użytkowania czy pielęgnacji, uszkodzeń mechanicznych, producent nie uwzględnia roszczeń reklamacyjnych.

DODATKOWE CZYNNOŚCI PODCZAS MONTAŻU NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Panele podłogowe Kronopol nadają się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym. Dopuszczalne jest montowanie paneli na wodnym ogrzewaniu podłogowym, pod warunkiem, że ogrzewanie będzie zamontowane równomiernie na całej powierzchni podłogi. 
Zastosowanie wylewki betonowej związane jest z koniecznością zapewnienia równomiernego rozkładu temperatury, z możliwością stopniowego jej podnoszenia i utrzymania. Z uwagi na większe przesuszenie podłogi laminowanej w sezonie grzewczym i związane z tym możliwe zmiany wymiarów, szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowy montaż podłogi i zachowanie szczelin dylatacyjnych. 
# Wylewkę należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
# Wylewkę należy koniecznie ogrzać przed montażem paneli podłogowych, aby zapobiec ewentualnemu wydostawaniu się wilgoci w późniejszym terminie. Należy to wykonać bez względu na porę roku. 
# W celu odpowiedniego przygotowania posadzki przed montażem paneli podłogowych należy wykonać następujące prace przygotowawcze: – temperaturę początkową należy codziennie zwiększać o 5oC, aż do uzyskania maksymalnej zalecanej temperatury; – ogrzewanie należy pozostawić przy maksymalnej wydajności bez zmniejszania temperatury na okres 5 dni. – po zakończeniu fazy maksymalnego ogrzewania podłogi należy obniżać temperaturę codziennie o 5oC do temperatury użytkowej. 
# Wilgotność podłoża badana przy pomocy wilgotnościomierza nie może przekraczać: – dla posadzek cementowych <2%; – dla posadzek anhydrytowych <0,3%. 
# W celu sprawdzenia wysuszenia wylewki należy użyć kawałków folii PE (50 x 50 cm). Folię należy rozłożyć w kilku miejscach na oczyszczonym podłożu, a krawędzie okleić szczelnie taśmą. Montaż paneli można rozpocząć jedynie w przypadku gdy po 48 godzinach folia nie uległa zaparowaniu, a powierzchnia wylewki nie zmieniła barwy. Jeżeli próba wypadnie negatywnie proces osuszania podłoża należy powtórzyć. 
# Ogrzewanie należy wyłączyć na 2 dni przed montażem. Temperatura powietrza w trakcie montażu paneli powinna wynosić 18–22oC. 
# W przypadku znacznego wychłodzenia pomieszczenia temperaturę należy zwiększać stopniowo (rozpoczynając od temperatury początkowej), podnosząc ją codziennie o 5oC, aż do uzyskania maksymalnej wydajności, a następnie obniżać codziennie o 5oC do uzyskania temperatury użytkowej. Tą zasadę należy stosować każdorazowo przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego. 
# Temperatura powierzchni podłóg laminowanych nie powinna być wyższa niż 25oC. 
# Podczas okresu grzewczego zaleca się utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu na poziomie 20–22oC przy wilgotności powietrza 40–65%.

Autor Aleksander Czaplicki
Autor Aleksander Czaplicki
Stanowisko – menedżer produktu w firmie Swiss Krono
Następny
Wybór oraz instalacja listew przypodłogowych

Wybór oraz instalacja listew przypodłogowych