Ciepłe ściany w jednej warstwie

Producent: SOLBET
marzec 2018

Obecne wymagania izolacyjności cieplnej dotyczące przegród domu narzucają konieczność stosowania ciepłych materiałów budowlanych, które będą skutecznie izolować budynek przed utratą ciepła. Jakie materiały sprawdzą się podczas budowy ścian jednowarstwowych?

SOLBET - bloczki do budowy ścian

Aby uzyskać ściany zewnętrze o wysokiej termoizolacyjności inwestorzy często wybierają przegrody warstwowe, w których mur jest ocieplony. Takie rozwiązanie ma swoje zalety, jak i wady. Jedną z zalet jest to, że wymaganą izolacyjność termiczną ścian zewnętrznych można uzyskać w łatwy sposób, zwiększając odpowiednio grubość stosowanego ocieplenia. Aby jednak dobrze pełniło ono swoją funkcję, termoizolacja budynku musi zostać bardzo starannie wykonana. Niestety mimo, że ściany warstwowe są powszechnie wykonywane nie tylko w budownictwie jednorodzinny, o błędy nie trudno. Podstawowe zaniedbania popełniane na etapie ocieplania budynków skutkują powstawaniem mostków termicznych, przez które ciepło bezpowrotnie ucieka z budynku. Również inwestorzy często nieświadomi konsekwencji, rezygnują ze  stosowania systemu ociepleń, czyli odpowiednio dobranego zestawu produktów do termoizolacji ścian, na rzecz przypadkowych klejów i zapraw, wybieranych często kluczem najniższej ceny. Ponadto największą wadą takiego rozwiązania jest mała trwałość. Po kilku latach stosowania ociepleń widać, że elewacje kiedyś ocieplonych budynków należy gruntownie remontować. Często budynki wymagają wręcz wymiany ocieplenia, co powoduje, że koszty są wysokie. Jak widać, budowa ścian warstwowych nie zawsze bywa prostym, ekonomicznie uzasadnionym i skutecznym sposobem na ciepłe i trwałe przegrody. Dobrze izolujące przed stratami ciepła ściany zewnętrzne można uzyskać wykonując je również w jednej warstwie – bez docieplenia. Takie przegrody wymagają od ekipy staranności wykonania, ponieważ ewentualne niedoskonałości muru nie zostaną zakryte warstwą termoizolacji. Jednak stosując rozwiązania systemowe zmniejsza się znacznie ryzyko popełnienia błędów, skutkujących pogorszeniem termoizolacyjności ściany. Ponadto w przypadku takich murów prace przebiegają o wiele szybciej niż ma to miejsce podczas wykonywania ścian warstwowych i wymagają mniejszych nakładów, również finansowych. Odchodzi bowiem konieczność zakupu dodatkowych materiałów do termoizolacji, mocowania płyt styropianowych lub wełny i wykonania warstwy zbrojącej.

Ściany jednowarstwowe muruje się szybko i z dokładnie dopasowanych do siebie elementów
Wysoka dokładność wymiarowa bloczków SOLBET

MATERIAŁ NA CIEPŁE MURY

Budowa ścian jednowarstwowych wymaga zastosowania odpowiedniego materiału murowego, który będzie pełnił funkcję konstrukcyjną, a zarazem skutecznie chronił przed stratami ciepła z budynku. Materiał na ściany jednowarstwowe powinien być więc konstrukcyjny, trwały i charakteryzujący się wysoką izolacyjnością termiczną. Takim materiałem są bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego. Charakteryzuje je porowata struktura. Szkielet materiałowy jest w ponad 80% objętości otoczony powietrzem. Jego duża objętość w tym materiale stanowi skuteczną izolację ciepła. Dzięki temu z betonu komórkowego można wznosić ściany zewnętrzne bez ocieplenia. Zaletą betonu komórkowego w kontekście ścian jednowarstwowych jest również jego jednorodność. Oznacza ona m.in. że przewodzenie ciepła w ścianie z betonu komórkowego jest w każdym kierunku takie samo (od wewnątrz na zewnątrz, od góry do dołu i na boki). Ma to szczególne znaczenie przy przepływie ciepła w narożnikach, w strefach przyziemia, w strefach łączenia ścian z dachem i pod parapetami. Jednorodność oznacza również, że ściany będą mieć takie same parametry (izolacyjność termiczną, a także akustyczną i wytrzymałość na ściskanie), niezależnie od ustawienie bloczka w murze. Sprawdza się to m.in. w sytuacji, gdy ostatnią warstwę muru należy wykonać na wysokość niższą niż wysokość bloczka, wynoszącą 24 cm. Wówczas stosuje się płytki z betonu komórkowego grubości 6, 8, 10, lub 12, cm, które muruje się układając je na boku. Takie usytuowania materiału nie pogarsza właściwości termoizolacyjnych muru na tym odcinku.

Do wykonywania ścian jednowarstwowych stosuje się bloczki SOLBET Ideal.

BLOCZKI DO ŚCIAN JEDNOWARSTWOWYCH

Jednak nie każde bloczki z betonu komórkowego sprawdzą się podczas budowy ścian jednowarstwowych. Materiał na ciepły mur powinien charakteryzować się możliwe niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła l. Im wartość tego parametru jest niższa, tym przegrody mają niższą wartość współczynnika przenikania ciepła U. Dzięki temu zimą lepiej chronią wnętrza budynku przed stratami ciepła, a latem przed nagrzewaniem się.
Do budowy ścian w jednej warstwie przeznaczone są bloczki z betonu komórkowego SOLBET Ideal o grubości 42 cm. Współczynnik przenikania ciepła U wykonanych z nich przegród wynosi 0,23 W/(m2·K), spełnia więc wysokie wymagania obowiązujących warunków techniczny, jakim powinny podlegać budynki. Bloczki SOLBET Ideal wykonane są z lekkiej odmiany betonu komórkowego o klasie gęstości 400, co gwarantuję im wysoką izolacyjność termiczną. Duże wymiary tych elementów murowych (42 x 24 x 59 cm) sprawiają, że na 1 m2 ściany potrzeba jedynie 7 bloczków. Mury powstaną więc szybko i sprawnie. Prace przyspieszają również powierzchnie boczne bloczków Ideal, wyprofilowane na pióra i wpusty. Dzięki nim podczas murowania bloczków nie ma konieczności wypełniania spoin pionowych zaprawą (jest to konieczne jedynie w przypadku łączenia elementów pozbawionych takiego profilowania, np. dociętych bloczków). Rozwiązanie to zapewnia nie tylko oszczędność czasu, ale także oszczędne zużycie zaprawy.

Cienka warstwa zaprawy murarskiej SOLBET 0.1 nie pogarsza parametrów termicznych ścian jednowarstwowych

WAŻNA ZAPRAWA MURARSKA

Odpowiedni dobór materiału murowego to dopiero część sukcesu. Bardzo ważny jest również wybór właściwej zaprawy murarskiej. Grube spoiny, jakie wykonuje się podczas murowania ścian na zaprawie tradycyjnej, mogą obniżać izolacyjność termiczną ścian jednowarstwowych, dlatego do ich budowy należy wybrać zaprawę cienkowarstwową. Nanosi się ją warstwą maksymalnie 3 mm grubości (w praktyce ma ona grubość około 1 mm). Tak cienka spoina sprawia, że ściana jest bardziej jednorodna pod względem termicznym.
Do murowania bloczków z betonu komórkowego przeznaczona jest m.in. Zaprawa murarska do cienkich spoin SOLBET 0.1. Jej zastosowanie nie pogarsza termoizolacyjności ścian, ponieważ cienkie spoiny nie tworzą mostków termicznych w nieocieplonym murze. Zaprawa SOLBET ma postać przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki, którą wystarczy rozrobić z odpowiednią, wskazaną na opakowaniu ilością wody.
Na zaprawę cienkowarstwową można murować jedynie elementy o dużej dokładności wymiarowej. Bloczki SOLBET Ideal należą do takich materiałów. Ponadto dzięki wyprofilowanym na pióra i wpusty powierzchniom czołowym ilość zaprawy w murze jest ograniczona do minimum. Aby warstwa zaprawy cienkowarstwowej miała faktycznie niewielką grubość, do jej nanoszenia należy używać wyłącznie kielni do cienkich spoin. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu np. grzebienia glazurniczego. Jedynie kielnia do cienkich spoin, dostosowana do szerokości muru umożliwia szybkie i równomierne rozprowadzenie zaprawy murarskiej warstwą o odpowiedniej grubości (do 3 mm). Pozwala też zoptymalizować jej zużycie. Dzięki specjalnym trójkątnym zębom takiej kielni naniesiona zaprawa cienkowarstwowa równomiernie rozpływa się pod ciężarem bloczka.

Jeśli murowane bloczki pozbawione są profilowania na pióra i wpusty zaprawą cienkowarstwową należy wypełnić również spoiny pionowe.

BUDOWA SYSTEMOWA

Przy wznoszeniu ścian jednowarstwowych bardzo ważne jest zastosowanie całego systemu. W skład systemu SOLBET, oprócz bloczków, wchodzą nadproża prefabrykowane z betonu komórkowego, kształtki U oraz płytki, a także cała gama wyrobów chemii budowlanej wraz z zaprawami murarskimi i tynkami.
Belki nadprożowe, kształtki U i płytki SOLBET wykonane są z betonu komórkowego, który w podobny sposób jak bloczki izolują termicznie. Oznacza to, że w przegrodzie wymurowanej z użyciem tych elementów systemowych brak jest miejsc o zwiększonym przewodzeniu ciepła. Belki nadprożowe SOLBET są jednym z kluczowych elementów systemu podczas wykonywania ścian jednowarstwowych. Służą do wykonywania przesklepień otworów drzwiowych oraz okiennych, zapewniając o wiele lepszą izolację termiczną od tych wykonanych z żelbetu na budowie. Ich zastosowanie rozwiązuje problem występowania mostków termicznych nad otworami.

Nadproża SOLBET dostępne są w dwóch szerokościach – 12 i 18 cm.

Zastosowanie elementów systemowych przyspiesza też przebieg prac murarskich. Gotowe belki ze zbrojonego betonu komórkowego nie wymagają od wykonawcy wykonywania prac zbrojarskich, deskowania czy rozrabiania dodatkowej mieszanki betonowej. Wystarczy zamontować element konstrukcyjny na warstwie zaprawy cienkowarstwowej, opierając go w odpowiednim miejscu na murze.
Podczas budowy ścian jednowarstwowych stosuje się również kształtki U oraz płytki z betonu komórkowego. Kształtki U SOLBET stanowią szalunek tracony różnych elementów konstrukcyjnych wykonanych z żelbetu. Sprawdzą się m.in. podczas wykonywania długich belek nadprożowych, pionowych trzpieni i słupków, np. w ściankach kolankowych. Płytki używane są m.in. do obudowy wieńca. Osłaniają one od zewnątrz wieniec z ociepleniem stając się równocześnie jego szalunkiem traconym. Dzięki nim z zewnątrz budynku powstaje jednorodne lico ściany, a izolacyjność termiczna okolic wieńca i reszty muru są do siebie maksymalnie zbliżone. Ściana jednowarstwowa zyskuje w ten sposób optymalne parametry cieplne.

System SOLBET to także nadproża, kształtki U i płytki z betonu komórkowego oraz produkty chemii budowlanej. Ich zastosowanie zapewnia uzyskanie najlepszych parametrów muru.
Prace wykończeniowe znacznie przyspiesza zastosowanie tynków maszynowych

TYNKI DO ŚCIAN JEDNOWARSTWOWYCH

Produktami uzupełniającymi system wykonania ścian jednowarstwowych są m.in. zaprawy tynkarskie. Mury wykonane z betonu komórkowego charakteryzuje duża dyfuzyjność, czyli paroprzepuszczalność. Wchodzące w skład systemu budowlanego tynki SOLBET są dobrze dopasowane do ścian pod względem właściwości cieplno-wilgotnościowych.
Do takich tynków zalicza się m.in.: Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna 5.1 SOLBET, Tynk Maszynowy cementowo- wapienny wewnętrzny 5.2, Tynk Maszynowy cementowo- wapienny wewnętrzny LEKKI 5.3, Tynk gipsowy ręczny 6.1 oraz Tynk gipsowy lekki do nakładania maszynowego 6.3. Są to wyroby w postaci gotowej suchej mieszanki. Dzięki zastosowaniu domieszek modyfikujących charakteryzuje się dobrą urabialnością, łatwością nanoszenia oraz obróbki końcowej. Aby nadać elewacji wybrany kolor tynk można pomalować dowolną farbą, przeznaczoną do stosowania na tynkach mineralnych oraz tynkach o przewidywanej ekspozycji. Nadanie koloru tynkowanej elewacji ścian jednowarstwowych, bez konieczności malowania powierzchni, umożliwia z kolei Kolorowa masa tynkarska Terazyt 4.1. Można też zastosować zaprawę tynkarską SOLBET Terazyt S Baranek 4.2, która jest w kolorze białym. Tynk ten nadaje się do malowania farbami mineralnymi.
Stały rozwój systemów budowlanych przyczynia się do poprawy izolacyjności cieplnej stosowanych materiałów oraz ich innych ważnych parametrów. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie z betonu komórkowego ścian jednowarstwowych spełniających wciąż rosnące wymagania.

Poprzedni

Jak wymurować ściany trójwarstwowe z zastosowaniem cegieł klinkierowych?

Jak wymurować ściany trójwarstwowe z zastosowaniem cegieł klinkierowych?
Następny
System budowy H+H – rozwiązania ścienne z betonu komórkowego wpływające na obniżanie kosztów murowania i przyspieszanie tempa budowy

System budowy H+H – rozwiązania ścienne z betonu komórkowego wpływające na obniżanie kosztów murowania i przyspieszanie tempa budowy