Jak murować z czerwonej ceramiki?

marzec 2018
Budynek mieszkalny jednorodzinny wykonany z ceramiki czerwonej.

Wypalana ceramika czerwona jest materiałem, który spełnia powyższe standardy. Otrzymujemy ją z naturalnego surowca – gliny poddanej plastycznemu formowaniu, suszeniu i wypalaniu. Wyroby z ceramiki wypalanej przeznaczone są do wykonywania ścian w budownictwie mieszkaniowym (jednorodzinnym, wielorodzinnym), przemysłowym i użyteczności publicznej, jako ściany nośne, samonośne, wypełniające i działowe.


PARAMETRY TECHNICZNE

Technologia plastycznego formowania wyrobów ceramicznych charakteryzuje się bardzo interesującymi właściwościami. Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwością wpływania na kształt wyrobu możliwe jest uzyskanie wyrobów o bardzo ściśle określonych parametrach np. cieplnych, akustycznych, ogniowych i wytrzymałościowych. W efekcie parametry ścian nie są przypadkowe, a poprawny dobór pustaka umożliwia zoptymalizowanie finansowe inwestycji. Optymalna masa pustaków, właściwy kształt i układ drążeń sprawiają, że ściany wykonane z wypalanej ceramiki czerwonej charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi, termoizolacyjnymi, dźwiękochłonnymi oraz odpornością na ogień. Aby wybudowana ściana była trwała, musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, a więc powinna być wzniesiona z pustaków o odpowiedniej klasie wytrzymałości. Określa ona znormalizowaną wytrzymałość elementu murowego na ściskanie i podawana jest w MPa. Elementy murowe produkowane są w klasach 10, 15, 20, 25. Im wyższa klasa pustaka, tym większa wytrzymałość muru na ściskanie. Na podstawie tych parametrów, klasy zaprawy murarskiej oraz współczynników normowych (w tym współczynników bezpieczeństwa), projektant obiektu wylicza nośność ściany. Z wypalanej ceramiki czerwonej można wznosić budynki nawet do 5 kondygnacji.

Budynek mieszkalny jednorodzinny wykonany z ceramiki czerwonej.

Ściany zewnętrzne, oprócz wymaganej wytrzymałości na ściskanie, muszą jednocześnie mieć odpowiednią izolacyjność cieplną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę zewnętrzną U nie może być większy niż 0,23 [W/m2K] dla ścian jedno- i wielowarstwowych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie ściany zewnętrznej, jako ściany dwuwarstwowej, składającej się z warstwy konstrukcyjnej oraz z warstwy izolacyjnej. Rozwiązanie takie eliminuje mostki termiczne w miejscach największych strat ciepła, takich jak: wieńce i nadproża żelbetowe. Niezależnie od tego zwrócić należy uwagę na fakt, że już na etapie technologii wytwarzania ceramiki stosuje się różne dodatki korygujące, których celem jest zmiana struktury czerepu ceramicznego na bardziej gąbczastą, co korzystnie wpływa na właściwości cieplne i akustyczne. Dodatkowo, ściany wykonane z pustaków ceramicznych posiadają dużą zdolność akumulacji ciepła, tzn. wolno się nagrzewają i dłużej oddają ciepło.
Z oczywistych powodów, ściany budynku muszą posiadać także wystarczającą izolacyjność akustyczną, aby hałas zewnętrzny nie był dla nas uciążliwy. Ściany wykonane z ceramiki tradycyjnej, z uwagi na swój ciężar, taką izolacyjność akustyczną zapewniają. Parametrem określającym izolacyjność akustyczną jest wskaźnik izolacyjności właściwej przegrody Rw [dB]. Im jest wyższy, tym ściana lepiej tłumi hałas.

Wykonywanie ściany warstwowej – warstwa konstrukcyjna z ceramiki czerwonej, warstwa izolacyjna ze styropianu.
LEIER - pustaki ceramiczne

Ceramika w różnych odmianach

Obecnie na rynku budowlanym dostępne są elementy murowe z wypalanej ceramiki czerwonej w trzech grupach produktowych:
+ ceramika zwykła (tradycyjna),
+ system murowania na pióro i wpust  (system P+W),
+ pustaki o podwyższonych paramaterach akustycznych (AKU).

Z ceramiki zwykłej wznosi się mury w sposób tradycyjny, tj. wykonując spoiny poziome i pionowe. Pustaki posiadają powierzchnie boczne rowkowane, co zwiększa przyczepność zaprawy do pustaków. Do grupy tej zaliczyć można pustaki MAX 220, U220, K-3M, DZ 220. Uzupełnieniem ceramiki tradycyjnej jest cegła pełna. Jest ona dostępna na rynku jako cegła pełna, cegła pełna z otworami oraz cegła licowa. Cegłę pełną stosować można również w nadprożach do zamykania otworów okiennych i drzwiowych. W połączeniu z prefabrykowanymi belkami nadprożowymi tworzą nadproże zespolone, gdzie oba te elementy wzajemnie ze sobą współpracują.

System P+W to pustaki posiadające pióra i wpusty. Wznosząc ściany w tym systemie wykonujemy jedynie spoiny poziome, natomiast spoiny pionowe zastępujemy zamkiem powstałym z piór i wpustów. Rozwiązanie takie pozwala nie tylko na oszczędność zaprawy murarskiej, ale również powoduje, iż mur powstały z takich pustaków jest ciepły, gdyż wyeliminowane są spoiny pionowe stanowiące mostki termiczne. Zastosowanie piór i wpustów na powierzchniach bocznych pustaka, a także zwykle duża objętość pustaka sprawiają, że ściany domu wznosi się prosto i szybko.

Widoczny zamek na połączeniu pustaków murowanych w systemie na pióro i wpust.
Prawidłowo wykonane naroże ściany z pustaków na pióro i wpust.
Leier - system P-W
Leier - pustaki akustyczne

Pustaki o podwyższonych parametrach akustycznych (AKU) cechują się doskonałymi właściwościami izolacyjności akustycznej. Takie pustaki stosowane są przy budowie obiektów, w których szczególnie ważne jest akustyczne odizolowanie pomieszczeń od źródeł hałasu. Mają szczególne zastosowanie przy wykonywaniu ścian międzymieszkaniowych oraz ścian pomiędzy mieszkaniami a przestrzeniami komunikacyjnymi (klatki schodowe, korytarze). Współczynnik przenikania ciepła przez taką przegrodę nie może być większy niż 1,00 [W/m2K]. Wyżej wymienione ściany wewnętrzne wykonane z ceramicznych pustaków akustycznych nie muszą być docieplane ponieważ spełniają ten normowy wymóg.

Ścianki działowe oddylatowane od stropu – rozwiązanie prawidłowe.


SOLIDNE WYKONANIE

Nawet najwyższej jakości produkt nie zastąpi starannej pracy człowieka, dlatego ważne jest, aby w trakcie wznoszenia ścian pamiętać o zasadach prawidłowego murowania, stosować się do obowiązujących norm i przepisów oraz przestrzegać zasad BHP wykonując roboty murarskie. Pustaki ceramiczne przed wbudowaniem należy właściwie składować. Palety z pustakami powinny być ustawione na równym i suchym podłożu. Palety powinny być zafoliowane i zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Do każdej partii wyrobów powinna być dołączona etykieta określająca producenta oraz dane techniczne wyrobu. Ściany należy wznosić z pustaków o parametrach określonych w projekcie budowlanym. Klasa zaprawy murarskiej powinna być określona w projekcie budowlanym i nie powinna być większa od klasy elementu murowego.
Murowanie ścian należy rozpocząć od sprawdzenia wypoziomowania ław fundamentowych oraz wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej zabezpieczającej przed kapilarnym podciąganiem wody. Następnie należy ułożyć warstwę wyrównującą z zaprawy cementowo-wapiennej. Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste, a w okresie letnim dodatkowo zwilżone wodą. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, podłużne i poprzeczne należy wykonywać równocześnie. W pierwszej kolejności wykonujemy ściany nośne. Murowanie zaczynamy od wykonania naroży budynku (3, 4 warstwy muru), a następnie wypełniamy przestrzeń pomiędzy narożnikami. Za pomocą sznura murarskiego rozciągniętego wzdłuż wznoszonych ścian, kontrolujemy wypoziomowanie murowanej warstwy. Ponadto pionowość i poziom ściany należy sprawdzać za pomocą poziomnicy. Pamiętać należy także, aby w trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych (nośnych) pozostawiać strzępia zazębione lub osadzać w spoinach poziomych kotwy ze stali nierdzewnej, służące połączeniu ściany działowej ze ścianą nośną. Ściany konstrukcyjne nośne należy zakończyć wieńcem żelbetowym, natomiast ściany działowe i wypełniające należy podmurować pod strop lub belkę z zachowaniem szczeliny (ok. 2–3 cm) umożliwiającej normowe ugięcie stropu. Szczelinę wypełnia się np. pianką montażową. W trakcie murowania należy przestrzegać zasad prawidłowego wiązania elementów murowych. Spoiny pionowe, w kolejnych warstwach, należy wykonywać z przesunięciem min. 0,4 wysokości elementu murowego. Spoina powinna mieć grubość 8–15 mm. W systemie murowania na pióro i wpust, w miejscach, gdzie nie występuje zamek pióro + wpust, np. w narożach budynków, łączenie dociętych pustaków należy wykonać spoiną pionową. Po zakończonym dniu pracy koronę muru należy zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi: deszcze powoduje zawilgocenie ścian, słońce zbyt szybkie odparowywanie wody z zaprawy. Nakładanie spoin pasami albo niepełne wypełnianie spoin może powodować pogorszenie parametrów nośnych ściany, a także własności akustycznych czy przeciwogniowych.
Zaletą wznoszenia ścian z ceramiki czerwonej jest ich proste murowanie i obróbka. Pustaki można ciąć z wykorzystaniem standardowych narzędzi: piły tarczowej, taśmowej czy tarczy tnącej. Domy zbudowane z pustaków ceramicznych są wytrzymałe, przegrody ogniotrwałe i niepalne oraz odporne na działanie czynników fizycznych i chemicznych.

Autor Paweł Migdacz
Autor Paweł Migdacz
Firma Leier Polska S.A.
Poprzedni

Jak uniknąć błędów przy budowie domu energooszczędnego z betonu komórkowego?

Jak uniknąć błędów przy budowie domu energooszczędnego z betonu komórkowego?
Następny
Jak wymurować ściany trójwarstwowe z zastosowaniem cegieł klinkierowych?

Jak wymurować ściany trójwarstwowe z zastosowaniem cegieł klinkierowych?