Dynamika popytu i cen na materiały budowlane

marzec 2019
PSB

W 2018 r. znacząco wzrosły ceny wielu produktów tzw. ciężkiej budowlanki średnio o ponad 7%. Zaś produkty służące do utrzymania domów i ogrodów zdrożały o ok. 1,5%. W tym roku ceny wielu materiałów w dalszym ciągu mogą rosnąć, ale już nie w takim stopniu jak w zeszłym roku. Natomiast w dalszym ciągu brakuje niektórych materiałów np. ściennych czy izolacyjnych, a popyt jest spory.

Dynamika sprzedazy i cen Grupy PSB (centrali) w grupach asortymentowych – 2 m-ce 2019 do 2 m-cy 2018

Jaki był popyt i jak kształtowały się ceny materiałów budowlanych w styczniu-lutym 2019 roku?

Przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po dwóch miesiącach 2019 r. były wyższe o 17% od analogicznego okresu roku poprzedniego.
Łączny popyt za 2 miesiące 2019 r., w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., był wyższy aż w 19 grupach towarowych. Największy popyt odnotowano w grupach: otoczenie domu (+73%), ogród, hobby (+61%), który był wynikiem Targów Ogród (które odbyły się pod koniec listopada ub. r.), wiosennego zatowarowania sklepów Mrówka w artykuły m.in. ogrodowe i związane z otoczeniem domu oraz niskiej bazy zeszłorocznej i podwyżek cen. Pozostałe zaś wzrosty wyniosły: farby, lakiery (+27%), motoryzacja (+24%), ściany, kominy (+21%), dachy, rynny (+20%), chemia budowlana (+17%), narzędzia (+18%), płytki, łazienki, kuchnie (+13%), sucha zabudowa (+11%), izolacje termiczne (+11%), wyposażenie, AGD (+11%), wykończenia (+9%), oświetlenie, elektryka (+8%), izolacje wodochronne (+5%), instalacje, ogrzewanie (+5%), cement, wapno (+5%), dekoracje (+4%) oraz stolarka (+3%). Spadek nastąpił tylko w grupie płyty OSB (–7%).
W okresie od stycznia do lutego 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. ceny wzrosły we wszystkich grupach towarowych: ściany, kominy (+19,8%), płyty OSB (+9,7%), cement, wapno (+8,9%), otoczenie domu (+6,3%), farby, lakiery (+4,9%), izolacje termiczne (+4,4%), sucha zabudowa (+3,5%), instalacje, ogrzewanie (+3,1%), dachy, rynny (+2,8%), stolarka (+2,8%), izolacje wodochronne (+2,6%), wykończenia (+2,1%), płytki, łazienki, kuchnie (+2,0%), chemia budowlana (+1,9%), narzędzia (+1,9%), motoryzacja (+1,9%), ogród, hobby (+1,3%), wyposażenie, AGD (+1,3%), dekoracje (+0,6%) oraz oświetlenie, elektryka (+0,3%).

(mms)

Poprzedni

Nowe kleje-uszczelniacze w rodzinie Fix All

Nowe kleje-uszczelniacze w rodzinie Fix All
Następny
Termomodernizacja – Wielkie hasło i codzienna praktyka

Termomodernizacja – Wielkie hasło i codzienna praktyka