Jakie są przyczyny i jak zapobiegać powstawaniu brunatnych czy zielonych nalotów na elewacjach?

Producent: BOLIX
marzec 2019

Często zdarza się, że z biegiem czasu na elewacjach pojawiają się drobne usterki, których zignorowanie może przyczynić się do powstania poważniejszych uszkodzeń, a to z kolei prowadzi do konieczności przeprowadzenia kosztownych napraw. Takich sytuacji możemy uniknąć poprzez regularne, cykliczne (np. coroczne) kontrole stanu elewacji, a w razie potrzeby przeprowadzenie prostych prac konserwacyjnych.

Niezmiennie, od blisko 30 lat, firma BOLIX prowadzi szereg analiz, obserwacji, ocen oraz diagnostyk istniejących ociepleń, aby odpowiedzieć na nurtujące wielu użytkowników pytania:
– Jak zachować optymalną estetykę elewacji na lata?
– Jak wyczyścić i odświeżyć elewacje?
– Jak zabezpieczyć ocieplenia przed starzeniem i występowaniem oraz rozwojem brunatnych i zielonych nalotów, nazywanych skażeniem mikrobiologicznym (glony, grzyby)?
– W jaki sposób zidentyfikować usterki i w jaki sposób je naprawić?
– Czy możemy dołożyć kolejną warstwę ocieplenia na istniejące?
Rezultatem działań jest program BOLIX RENOWACJE obejmujący proponowane sposoby przeprowadzenia napraw elewacji budynków, pozytywnie zaopiniowane przez Instytut Techniki Budowlanej w postaci Rekomendacji Technicznych.

Przykład agresji mikrobiologicznej na ścianie Przykład agresji mikrobiologicznej na ścianie

BOLIX COMPLEX

Zabrudzenia ścian, widoczne zielone i brunatne naloty świadczące o obecności m.in. grzybów i glonów (nazywane skażeniem mikrobiologicznym) – te problemy zostały szeroko ujęte w Rekomendacji Technicznej BOLIX Complex, która szczegółowo przedstawia problematykę zabrudzeń i skażenia mikrobiologicznego oraz poszczególnych procesów naprawczych, począwszy od ich usunięcia, kończąc na zabezpieczeniu powłokowym farbami BOLIX.
Jak wszyscy wiemy, starannie wykonana, zadbana i wolna od zanieczyszczeń elewacja, w dużym stopniu decyduje o urodzie obiektu, stając się jego wizytówką. Niestety bardzo trudno jest zahamować procesy starzenia i ograniczyć oddziaływanie czynników środowiska m.in. na ściany budynków. Faktem jest, że funkcjonowanie budynków w środowisku miejskim (choć nie tylko) sprzyja gromadzeniu się brudu i kurzu na powierzchni ścian. W efekcie w niektórych miejscach mogą pojawić się zielonobrunatne naloty, czyli kolonie glonów i grzybów, co bardzo negatywnie wpływa na estetykę budynków. Intensywność występowania tego typu „nalotów” jest bardzo różna i zależy od stężenia zarodników glonów i grzybów w otoczeniu oraz występowania określonych czynników sprzyjających (np. drzew, zacienienia, zawilgocenia, zaroszenia ścian, bliskości zbiorników wodnych itp.).

Usuwanie skażenia przy użyciu BOLIX GLO COMPLEX Usuwanie skażenia przy użyciu BOLIX GLO COMPLEX

Agresja mikrobiologiczna na ocieplonej elewacji, dlaczego się pojawia?
Wyjaśnienie jest dość proste, choć niekoniecznie oczywiste: w zimowym okresie przez nieocieploną ścianę energia w postaci ciepła jest transportowana od wnętrza budynku do środowiska zewnętrznego, co istotnie podnosi temperaturę zewnętrznej powierzchni ściany. Zjawisko to powoduje relatywnie szybkie odparowanie wilgoci z powierzchni ściany, co z kolei zapobiega powstawaniu zaglonienia, ponieważ na takiej ścianie nie występuje dostateczna ilość wilgoci niezbędna do rozwoju mikroorganizmów. Latem z kolei ściany zewnętrzne, jako potężny masyw, nagrzewają się od temperatury otoczenia i magazynują energię cieplną, oddając ją nocą. Z jednej strony zapobiega to zroszeniom na powierzchni zewnętrznej elewacji, z drugiej sprzyja oddawaniu ciepła do mieszkań, co powoduje nieprzyjemny mikroklimat w pomieszczeniach podczas upałów. W ten sposób jednak tworzy się środowisko utrudniające powstawanie agresji mikrobiologicznej na powierzchniach zewnętrznych ścian nieocieplonych. Niestety to wszystko dzieje się kosztem tych, którzy za energię grzewczą (zimą) i energię do chłodzenia (latem) płacą. Ocieplenie ścian zewnętrznych ogranicza straty energii: zimą redukuje ubytki ciepła, zatrzymując znaczną część energii cieplnej wewnątrz, a latem redukuje zjawisko nagrzewania pomieszczeń. Redukcja strat ciepła przez ściany zewnętrzne implikuje jednak zmniejszenie temperatury na powierzchni elewacji (tynk cienkowarstwowy), co sprzyja powstawaniu środowiska wilgotnego w obszarach zacienionych i tym samym rozwojowi glonów, grzybów i pleśni.
Na szczęście w pierwszych etapach są to zjawiska o charakterze powierzchniowym, które można łatwo usunąć, a obecność glonów i grzybów nie degraduje elewacji, jeśli w miarę bezzwłocznie zostaną usunięte.

BOLIX
BOLIX

Testy laboratoryjne, a warunki naturalne
Skażeniu mikrobiologicznemu można skutecznie przeciwdziałać, stosując w systemach ociepleniach ETICS wyprawy tynkarskie o wysokiej odporności na porastanie przez glony i grzyby. Dążąc do systematycznego zwiększania trwałości i estetyki ociepleń, BOLIX od kilkunastu lat specjalizuje się w produkcji tego typu wypraw pod nazwą COMPLEX. W firmowym laboratorium obecne i nowe receptury poddawane są specjalistycznym badaniom mikrobiologicznym, które pozwalają odwzorować warunki naturalne, w jakich będą funkcjonować systemy ociepleń. Celem takich badań jest wykluczenie receptur, które nie spełniają założeń jakościowych i charakteryzują się niską odpornością na powstawanie i rozwój porażeń mikrobiologicznych. Wypracowane w ten sposób rozwiązania sprawdziły się już w wielu realizacjach, udowadniając, że można cieszyć się estetycznymi, wolnymi o zielonych i brunatnych nalotów elewacjami naszych budynków.

Co jeżeli grzyby i glony już zaatakują naszą elewację?
W sytuacji, gdy mamy już do czynienia z problemem na naszych elewacjach, BOLIX proponuje kompleksowe rozwiązanie wsparte Rekomendacją Instytutu Techniki Budowlanej – BOLIX COMPLEX. Niniejsze rozwiązanie obejmuje produkty do mycia elewacji i usuwania skażenia mikrobiologicznego oraz zabezpieczenia powierzchni elewacji przed zabrudzeniem i ponownym zasiedleniem przez glony, grzyby, mchy i porosty. Proces mycia zwykle prowadzi do usunięcia z mytej powierzchni, razem z brudem lub/i skażeniem mikrobiologicznym, zwietrzałych i słabszych warstewek starego tynku lub farby. Po zabiegach myjących i sanityzujących elewacja jest oczyszczona, ale z uwagi na powyższe, staje się bardziej podatna na zabrudzenia w przyszłości – preparaty działają podobnie do antybiotyków – wyjaławiają elewację, ale nie tworzą powłok ochronnych dla elewacji. W związku z tym zawsze zalecamy pomalowanie jej powierzchni farbami BOLIX o podwyższonej odporności na porastanie przez glony i grzyby.

Porównanie przed i po czyszczeniu Porównanie przed i po czyszczeniu


Rekomendujemy zastosowanie farb silikonowych BOLIX SIL Complex czy BOLIX SIL-P. Oprócz właściwości związanych z ochroną mikrobiologiczną, warto podkreślić również inne walory tych produktów związane m.in. z odpornością na promieniowanie UV, stabilnością kolorystyczną oraz odpornością na starzenie. Z uwagi na bardzo zróżnicowany stan techniczny ociepleń, doradzamy zawsze, by przed przystąpieniem do renowacji skontaktować się z doświadczonymi ekspertami budowlanymi i dokonać oceny stanu technicznego ocieplenia.

BO LICZY SIĘ JAKOŚĆ

BOLIX jest producentem materiałów i systemów, których zastosowanie pozwala na efektowne odświeżenie elewacji i zabezpieczenie przed atakiem mikroorganizmów.

BOLIX
Poprzedni

Ocieplenie przede wszystkim

Ocieplenie przede wszystkim
Następny
Bloczki silikatowe w ofercie H+H Polska

Bloczki silikatowe w ofercie H+H Polska