Systemowe ocieplenie ścian – sposób na ciepłe przegrody i trwałą elewację

Producent: SOLBET
marzec 2019
SOLBET

Mury z betonu komórkowego ocieplone warstwą styropianu to najbardziej popularny rodzaj ścian zewnętrznych w naszym kraju. Niezależnie od tego, czy ociepla się przegrody nowego, czy też już eksploatowanego budynku najlepszym rozwiązaniem dla inwestora, jak i wykonawcy jest zastosowanie kompletnego systemu ociepleń.
Ściany zewnętrzne najczęściej zabezpiecza się przed stratami ciepła z budynku, wykonując ocieplenie systemem ETICS. Polega ono na wykonaniu kilku warstw na powierzchni murów, które dopiero w całości stanowią skuteczną termoizolację przegród. Warstwy te wykonuje się przy użyciu zaprawy klejącej do styropianu, płyt styropianowych mocowanych dodatkowo łącznikami, siatki z włókna szklanego, zaprawy klejącej do siatki, preparatu gruntującego oraz finalnie tynku cienkowarstwowego.
To, czy ocieplenie ścian metodą ETICS będzie skuteczne i trwałe zależy od prawidłowego wykonania termoizolacji. Nie chodzi tu jedynie o staranne wykonanie prac, ale również o dobór odpowiednich produktów.

ROZWIĄZANIEM JEST SYSTEM

Chociaż każdy produkt stosowany do ocieplenia ścian pełni inną funkcję, wszystkie materiały muszą do siebie pasować pod względem właściwości. Taką pewność daje zastosowanie systemu ociepleń, ponieważ zestawione w nim materiały zostały starannie dobrane.
System ociepleń SOLBET Termo to dopasowana do siebie grupa wyrobów. Gwarantują one odpowiednie właściwości użytkowe potwierdzone badaniami i trwałość termoizolacji przez wiele lat. Takiej gwarancji niestety nie zyskamy zestawiając ze sobą przypadkowe zaprawy – np. stosując zaprawę klejącą czy tynkarską, pochodzące od różnych producentów. Wybierając produkty do ocieplenia ścian z pewnością nie warto kierować się kluczem najtańszych wyrobów, gdyż oszczędności poczynione na ich zakupie są pozorne. Stosowanie tanich, przypadkowo dobranych i nie zawsze dobrej jakości zapraw klejowych czy tynkarskich, może skutkować m.in. odspajaniem płyt styropianowych czy pojawianiem się pęknięć w tynku. Wybierając kompletny system ocieplenia unikniemy ryzyka, że na skutek źle dobranych produktów elewacja będzie wymagała remontu już po kilku latach od jej wykonania.

Produkty wchodzące w skład systemu ociepleń SOLBET Termo zapewniają wysoką jakość i trwałość poszczególnych warstw elewacyjnych. Produkty wchodzące w skład systemu ociepleń SOLBET Termo zapewniają wysoką jakość i trwałość poszczególnych warstw elewacyjnych.

ELEMENTY SYSTEMU OCIEPLEŃ

System ocieplenia SOLBET Termo składa się z odpowiednio dobranych produktów:
· zaprawy klejącej do styropianu Gabit Termo 1.6,
· zapraw klejących do wykonania warstwy zbrojonej pod tynki w ociepleniach budynków Gabit Termo Plus 1.4 i 1.5 (mogą być one używane również do przyklejania płyt styropianowych EPS),
· preparatu gruntującego Solplast Plus 10.2,
· tynku Terazyt S Baranek 4.2, · tynku silikonowo-silikatowego Hybryd 3.1,
· tynku akrylowego Akryl 3.2.

Wyroby te można stosować z popularnymi, ogólnodostępnymi styropianami: białymi oraz grafitowymi, zbrojącymi siatkami tynkarskimi, a także z łącznikami mechanicznymi dopuszczonymi do sprzedaży.

ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU

To ważny element systemu ociepleń zapewniający trwałe i mocne połączenie styropianu z podłożem. W systemie SOLBET Termo jest nim Zaprawa klejąca Gabit Termo 1.6. Podobnie jak pozostałe zaprawy klejowe ma postać gotowej do użycia suchej mieszanki, którą wystarczy rozrobić z odpowiednią (wskazaną na opakowaniu) ilością wody. Zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody i wymieszać wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Przygotowaną porcję zaprawy w optymalnych warunkach (+5 do +25oC) należy zużyć w ciągu godziny od momentu rozrobienia mieszanki z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy nie należy dodawać do niej wody, lecz ponownie wymieszać.

Zaprawa klejąca do styropianu Gabit Termo 1.6 służy do przyklejania płyt styropianowych do podłoża w systemach ociepleń budynków nowych i poddawanych termomodernizacji. Może być używana do prac ociepleniowych z wykorzystaniem styropianu grafitowego. Zaprawa klejąca do styropianu Gabit Termo 1.6 służy do przyklejania płyt styropianowych do podłoża w systemach ociepleń budynków nowych i poddawanych termomodernizacji. Może być używana do prac ociepleniowych z wykorzystaniem styropianu grafitowego.
Klej do przyklejania styropianu

Miejsca, w których będzie nakładana zaprawa klejowa Gabit Termo 1.6 należy przetrzeć tą samą zaprawą przy użyciu pacy metalowej na ostro. Nanosi się ją również kielnią po obwodzie płyty styropianowej pasmem o szerokości 3-4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Płytę z klejem należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i dobrze docisnąć. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę można nakładać za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe powinny być przyklejane w jednej płaszczyźnie, bez pozostawiania pustych przestrzeni między płytami (dopuszczalne są jedynie niewielkie szczeliny) oraz z zachowaniem przesunięcia spoin pionowych w sąsiadujących warstwach. Ewentualnych szczelin między płytami nie wolno wypełniać zaprawą, lecz cienkimi paskami styropianu. Po wstępnym stwardnieniu zaprawy (minimum 3 dni) płyty należy przeszlifować papierem ściernym i przymocować dodatkowo za pomocą łączników mechanicznych w liczbie minimum 4 szt./m2. Na pasmach o szerokości około 2 m, umiejscowionych wzdłuż krawędzi budynku, gdzie siły wywołane wiatrem są największe, liczbę łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2.

PRZYKLEJANIE STYROPIANU GRAFITOWEGO

Wchodzące w skład systemu SOLBET Termo zaprawy klejące Gabit Termo 1.6, Gabit Termo Plus 1.4 i 1.5 mogą być stosowane również do przyklejania styropianu grafitowego. Zanim na płyty zostanie nałożony klej, zaleca się przeszlifować ich powierzchnię papierem ściernym lub pacą-tarnikiem do szlifowania styropianu. Następnie należy starannie oczyścić płyty z pyłu. Luźne zanieczyszczenia mogą bowiem pogorszyć przyczepność kleju. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do nanoszenia zaprawy klejącej na płyty. W trakcie ocieplania budynku z użyciem styropianu grafitowego należy stosować osłony elewacyjne, powodujące zacienienie ścian. Dzięki nim styropian nie będzie narażony na działanie promieni słonecznych, również w czasie wykonywania prac. Jest to ważne, ponieważ przy pojawieniu się intensywnego nasłonecznienia, ściśle przyklejone nagrzane płyty mogą zwiększać nieco swe wymiary, co w efekcie spowoduje ich odspajanie się od niezwiązanego jeszcze kleju i odpadanie ze ścian. Osłony zacieniające powinny być pozostawione do zakończenia prac ociepleniowych.

Zaprawy Gabit Termo Plus 1.4 i 1.5 stanowią wraz z siatką tynkarską z włókna szklanego stabilne podłoże na styropianie pod różnego rodzaju tynki. Zaprawy Gabit Termo Plus 1.4 i 1.5 stanowią wraz z siatką tynkarską z włókna szklanego stabilne podłoże na styropianie pod różnego rodzaju tynki.
SOLBET - zaprawa   gabit TERMO PLUS
SOLBET - zaprawa   gabit TERMO PLUS

ZAPRAWA KLEJĄCA DO SIATKI TYNKARSKIEJ

Warstwa zbrojąca jest bardzo ważnym elementem ocieplenia murów. Przejmuje i przenosi naprężenia termiczne oraz w pewnym stopniu zabezpiecza delikatną warstwę termoizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ma również stanowić stabilne podłoże dla tynku elewacyjnego. Do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie w systemie SOLBET Termo służą zaprawy klejące Gabit Termo Plus 1.4 i 1.5 (mogą być one stosowane również do przyklejania płyt styropianowych). Zaprawę Gabit Termo Plus 1.5 na bazie cementu szarego rekomenduje się pod tynki o ciemniejszych kolorach. Zaprawa Gabit Termo Plus 1.4 produkowana jest na bazie cementu białego i zalecana do stosowania w przypadku elewacji wykańczanych jasnym tynkiem. Obie zaprawy zawierają w swym składzie dodatkowo włókna mikrocelulozowe. Tworzą one siatkę powiązań, poprawiając właściwości zapraw. Dzięki temu warstwa kleju z siatką zbrojącą jest bardziej elastyczna i tym samym odporna na mikroodkształcenia, które występują w trakcie użytkowania budynku. W efekcie rozwiązanie to zapobiega powstawaniu rys na tynku ocieplonej elewacji, co ma wpływ na jej trwałość.

Solplast Plus 10.2 to gotowy do użycia grunt, którego zadaniem jest wzmocnienie podłoża i zwiększenie przyczepności nakładanego tynku. Solplast Plus 10.2 to gotowy do użycia grunt, którego zadaniem jest wzmocnienie podłoża i zwiększenie przyczepności nakładanego tynku.

Rozrobioną zgodnie z instrukcją producenta zaprawę klejącą do siatki zbrojącej rozprowadza się za pomocą pacy na powierzchni styropianu warstwą ok. 3 mm, a następnie wtapia się w nią siatkę z włókna szklanego z zachowaniem zakładów minimum 10 cm. Na tak przymocowaną siatkę (spodnia warstwa powinna być jeszcze świeża) nakłada się warstwę zaprawy o takiej grubości, by całkowicie zakryć siatkę. Do nakładania tynku można przystąpić po związaniu zaprawy i wcześniejszym zagruntowaniu podłoża preparatem Solplast Plus 10.2, który również stanowi element systemu ociepleń SOLBET Termo.

ZAPRAWY TYNKARSKIE

Zadaniem tynku zewnętrznego jest ochrona elementów budynku przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych: wilgoci, mrozu, wysokich temperatur, wahań temperatury oraz promieni UV. Taki tynk powinien być również odporny na uszkodzenia mechaniczne, np. uderzenia czy zatarcia itp. Tynki elewacyjne pełnią również funkcję dekoracyjną. Ściany dwuwarstwowe ocieplane w systemie ETICS powinny być tynkowane z zastosowaniem wyprawy wchodzącej w skład systemu ociepleń. Taką zaprawą jest Terazyt S Baranek 4.2 – cienkowarstwowy dekoracyjny tynk mineralny o fakturze baranka. Chroni ściany przed wpływami warunków atmosferycznych, tworząc hydrofobową (nienasiąkliwą) warstwę. Tynk jest dostępny w dwóch wersjach różniących się uziarnieniem: 1,5 mm oraz 2 mm. Ma on białą barwę, co umożliwia nadanie elewacji praktycznie dowolnego koloru – wystarczy zastosować odpowiednią farbę elewacyjną.
Ze względu na możliwą segregację kruszywa spowodowaną transportem wyrobu, zaleca się zarabianie całych opakowań zaprawy tynkarskiej. Zawartość opakowania wsypuje się do odmierzonej ilości czystej wody (wskazanej na opakowaniu) i miesza wiertarką z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Następnie zarobioną masę należy odstawić na ok. 10 minut i ponownie wymieszać. W czasie rozrabiania zaprawy tynkarskiej należy dbać o zachowanie jej jednakowej konsystencji poprzez ponowne mieszanie tynku wiertarką. Nie należy tego robić, dodając do zaprawy dodatkowe ilości wody. Tynk cienkowarstwowy o strukturze baranka nanosi się równomiernie na podłoże na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Po kilkunastu minutach od naniesienia zaprawy na podłoże można przystąpić do fakturowania tynku. W tym celu stosuje się pacę z tworzywa sztucznego. Wykonawca sam musi określić czas pomiędzy nałożeniem tynku a jego zatarciem. Zaleca się takie zaplanowanie pracy, aby kolejne porcje zaprawy były łączone z jeszcze świeżą zaprawą naniesioną uprzednio. Zapobiegnie to uwidocznieniu się złączy. Rozpoczęcie robót malarskich może nastąpić po upływie 2-6 tygodni od zakończenia tynkowania.

Do tynkowania ścian w systemie SOLBET Termo przeznaczony jest m.in. tynk dekoracyjny Terazyt S Baranek 4.2. Nanosi się go ręcznie na warstwy zbrojone ścian po ich uprzednim zagruntowaniu. Tynk ten pozwala uzyskać ścianom zewnętrznym elegancki wygląd. Do tynkowania ścian w systemie SOLBET Termo przeznaczony jest m.in. tynk dekoracyjny Terazyt S Baranek 4.2. Nanosi się go ręcznie na warstwy zbrojone ścian po ich uprzednim zagruntowaniu. Tynk ten pozwala uzyskać ścianom zewnętrznym elegancki wygląd.
Terazyt S Baranek 4.2.

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

W skład systemu ociepleń SOLBET Termo wchodzi również tynk silikonowo-silikatowy Hybryd 3.1. Mocno wiąże z podłożem tworząc trwałą, odporną na uszkodzenia mechaniczne powłokę. Jest również bardzo odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz na promieniowanie UV. Tynk silikatowo-silikonowy tworzy bardzo szczelną powłokę hydrofobową (o małej nasiąkliwości). Dzięki temu nie ma ryzyka, że zacznie pęcznieć, nawet jeśli jest narażony na długotrwałe działanie wody, np. w czasie wielodniowych opadów deszczu. Hydrofobowość przekłada się również na odporność tynku na zabrudzenia. Poprawia m.in. efekt samoczyszczenia powłoki – umożliwia zmywanie z elewacji podczas opadów deszczu resztek osiadającego na niej pyłu. Elewacja budynku wykończona tynkiem silikatowo- silikonowym jest łatwa do utrzymania w czystości, również ze względu na to, że tworzy on na niej powłokę obojętną elektrostatycznie i to powoduje, że otynkowana powierzchnia nie przyciąga kurzu. Z tego względu tynk silikatowo- -silikonowy polecany jest m.in. w przypadku budynków usytuowanych np. przy ruchliwych ulicach. Zawiera on również specjalną kompozycję środków biobójczych, co znacznie ogranicza rozwój na powierzchni elewacji grzybów, glonów, mchów, porostów i innych mikroorganizmów. Dużą zaletą tynku silikatowo- -silikonowego Hybryd 3.1 jest łatwość jego użycia. Ma on postać gotowej do użycia masy, którą przed nanoszeniem wystarczy jedynie zamieszać w całej objętości opakowania. Gotowy tynk to duże ułatwienie i przyspieszenie prac wykończeniowych. Odchodzi bowiem konieczność przygotowywania zaprawy na budowie – mieszania suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody i rozrabianie do uzyskania jednolitej masy. Wykonawca oraz inwestor zyskują też pewność, że nakładana zaprawa ma deklarowane przez producenta parametry. Tynk silikatowo-silikonowy Hybryd 3.1 przeznaczony jest do nanoszenia ręcznego lub maszynowego za pomocą agregatu tynkarskiego. Zastosowanie agregatu dodatkowo usprawnia prace tynkarskie i pozwala szybciej zakończyć etap prac wykończeniowych.

Tynki Hybryd 3.1 i Akryl 3.2 nanosi się równomiernie na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem pacy ze stali nierdzewnej. Świeżo naniesionej masie należy nadać oczekiwaną fakturę używając płasko trzymanej pacy plastikowej (fakturę baranka uzyskuje się wykonując ruchy koliste). Tynki Hybryd 3.1 i Akryl 3.2 nanosi się równomiernie na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem pacy ze stali nierdzewnej. Świeżo naniesionej masie należy nadać oczekiwaną fakturę używając płasko trzymanej pacy plastikowej (fakturę baranka uzyskuje się wykonując ruchy koliste).

TYNK AKRYLOWY

Ze względu na łatwość i szybkość prowadzonych na nim robót tynkarskich oraz atrakcyjną cenę to najczęściej stosowany tynk elewacyjny. Tynk Akryl 3.2 tworzy wyprawy elewacyjne odporne na działanie czynników atmosferycznych. Jest też elastyczny i wykazuje dużą odporność mechaniczną. Charakteryzuje się też dobrą przyczepnością do podłoża. Zawiera specjalną kompozycję środków biobójczych, co znacznie ogranicza rozwój na powierzchni elewacji grzybów, glonów, mchów, porostów i innych mikroorganizmów. Podobnie jak tynk Hybryd 3.1 sprzedawany jest w wiadrach w postaci gotowej do użycia. Przed nanoszeniem na powierzchnie ścian wystarczy go jedynie wymieszać w całej objętości opakowania, co pozwoli ujednolicić jego konsystencję. Gotowy tynk akrylowy jest dobrym rozwiązaniem, m.in. gdy istnieje konieczność przyspieszenia i usprawnienia prac wykończeniowych, ponieważ wykonawcę omija proces rozrabiania zaprawy. Stosując gotowy produkt, ma on również pewność, że nakładana masa charakteryzuje się parametrami deklarowanymi przez producenta. Nie ma ryzyka, że właściwości tynku ulegną pogorszeniu, np. w wyniku niewłaściwych proporcji rozrabiania z wodą, co może mieć miejsce w przypadku tynków w postaci suchej mieszanki. Tynki akrylowe cechują również dobre właściwości robocze – łatwo się je nakłada i fakturuje. Mogą być nanoszone ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego, ale należy pamiętać, że tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować.
Zastosowanie kompletnego – skomponowanego w oparciu o testy i badania – systemu ocieplenia SOLBET Termo w połączeniu z fachowym wykonaniem, daje gwarancję trwałej elewacji i jest zdecydowanie bardziej uzasadnione ekonomicznie niż termoizolacja wykonana przy użyciu przypadkowych materiałów o nieznanych parametrach.

Poprzedni

Funkcjonalny i ciepły garaż w bryle domu

Funkcjonalny i ciepły garaż w bryle domu
Następny
System profili do dociepleń

System profili do dociepleń