Dynamika sprzedaży oraz trendy zmian cen materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu za 2 miesiące 2021 r.

marzec 2021
PSB

Przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po dwóch miesiącach 2021 r. były wyższe o 13% od analogicznego okresu roku poprzedniego, w tym efekt wzrostu cen stanowił 2,3%.

Łączna sprzedaż za 2 miesiące 2021 r., w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., była wyższa w 14 grupach towarowych: motoryzacja (+54%), dekoracje (+53%), ogród i hobby (+49%), narzędzia (+35%), oświetlenie, elektryka (+34%), wyposażenie, AGD (+30%), instalacje, ogrzewanie (+24%), płytki, łazienki, kuchnie (+23%), płyty OSB (+21%), farby, lakiery (+21%), wykończenia (+18%), dachy, rynny (+14%), sucha zabudowa (+9%) oraz stolarka (+5%). Spadek nastąpił w 6 grupach: izolacje termiczne (–2%), chemia budowlana (–5%), izolacje wodochronne (–8%), otoczenie domu (–11%), ściany, kominy (–17%) oraz cement, wapno (–50%).

DYNAMIKA SPRZEDAZY I CEN GRUPY PSB CENTRALI W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH 2 MIESIACE 2021 DO 2 MIESIECY 2020

Wartościowo największy udział w portfelu zakupów miało 10 grup towarowych: ogród i hobby (14,0%), chemia budowlana (12,3%), narzędzia (10,9%), ściany, kominy (9,1%), izolacje termiczne (8,3%), płytki, łazienki, kuchnie (5,1%), sucha zabudowa (4,7%), farby, lakiery (4,5%), oświetlenie, elektryka (4,4%) oraz wyposażenie, AGD (4,1%). Łącznie dały one 77,4% przychodów PSB (centrali) w okresie I–II 2021 r.

W okresie od stycznia do lutego 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. ceny wzrosły w 18 grupach towarowych płyty OSB (+12,4%), sucha zabudowa (+8,4%), cement, wapno (+6,9%), ogród i hobby (+4,1%), dachy, rynny (+3,9%), motoryzacja (+3,7%), instalacje, ogrzewanie (+3,6%), oświetlenia, elektryka (+3,5%), wyposażenie, AGD (+2,8%), wykończenia (+2,6%), narzędzia (+2,6%), stolarka (+2,2%), płytki, łazienki, kuchnie (+1,5%), farby, lakiery (+1,4%), chemia budowlana (+1,4%), dekoracje (+1,2%), izolacje termiczne (+0,7%) oraz izolacje wodochronne (+0,4%). Spadek cen nastąpił w 2 grupach: otoczenie domu (–1,9%) oraz ściany, kominy (–6,3%).

(mms)

Poprzedni

Trzy łyki budowlanej statystyki

Trzy łyki budowlanej statystyki
Następny
SEMIN - Gotowa gładź polimerowa

SEMIN - Gotowa gładź polimerowa