Dynamika sprzedaży oraz trendy zmian materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu za 2 miesiące 2022 r.

marzec 2022
Grupa PSB

Przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po dwóch miesiącach 2022 r. były wyższe o 27% od analogicznego okresu roku poprzedniego, w tym efekt wzrostu cen stanowił aż 27%.

Łączna sprzedaż za 2 miesiące 2022 r., w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., była wyższa w 14 grupach towarowych: otoczenie domu (+97%), izolacje termiczne (+86%), cement, wapno (+70%), płyty OSB (+68%), ściany, kominy (+38%), sucha zabudowa (+35%), izolacje wodochronne (+34%), dachy, rynny (+33%), ogród i hobby (+30%), stolarka (+25%), chemia budowlana (+22%), narzędzia (+10%), wykończenia (+10%) oraz instalacje, ogrzewanie (+8%). Spadek sprzedaży nastąpił w 6 grupach: płytki, łazienki, kuchnie (–0,3%), wyposażenie, AGD (–0,4%), oświetlenie, elektryka (–2%), farby, lakiery (–3%), motoryzacja (–3%) oraz dekoracje (–11%).
Wartościowo największy udział w portfelu zakupów miało 10 grup towarowych: ogród i hobby (14,5%), izolacje termiczne (12,1%), chemia budowlana (11,8%), ściany, kominy (9,9%), narzędzia  (9,4%), sucha zabudowa (5,0%), płyty OSB (4,5%), płytki, łazienki, kuchnie (4,0%), farby, lakiery (3,4%) oraz oświetlenie, elektryka (3,4%). Łącznie dały one 78% przychodów PSB (centrali) w okresie I–II 2022 r.
Ceny w okresie od stycznia do lutego 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r., wzrosły we wszystkich 20 grupach towarowych: izolacje termiczne (+70%) płyty OSB (+52%), sucha zabudowa (+46%), dachy, rynny (+29%), ściany, kominy (+29%), otoczenie domu (+27%), izolacje wodochronne (+25%), instalacje, ogrzewanie (+20%), ogród i hobby (+18%), płytki, łazienki, kuchnie (+18%), wykończenia (+18%), oświetlenia, elektryka (+17%), narzędzia (+16%), chemia budowlana (+15%), stolarka (+14%), motoryzacja (+14%), wyposażenie, AGD (+14%), dekoracje (+13%), farby, lakiery (+10%) oraz cement, wapno (+9%).

(mms)

Poprzedni

Młot udarowo-obrotowy GBH 18V-28 DC + GDE 28 D

Młot udarowo-obrotowy GBH 18V-28 DC + GDE 28 D
Następny
Jak w perspektywie lat zabezpieczyć się przed wzrostem kosztów za eksploatację domu i uniezależnić się od źródeł energii ze Wschodu?

Jak w perspektywie lat zabezpieczyć się przed wzrostem kosztów za eksploatację domu i uniezależnić się od źródeł energii ze Wschodu?