Dynamika sprzedaży oraz trendy zmian cen materiałów budowlanych w lutym 2024 r.

maj 2024

Przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w lutym 2024 r. były o 15% wyższe w stosunku do stycznia br., przy 0,4% spadku cen. Poziom sprzedaży materiałów budowanych w lutym 2024 r., w stosunku do stycznia 2024 r., był wyższy w 11 z 20 analizowanych grupach towarowych. Największy wzrost miał miejsce w kategorii otoczenie domu bo aż o 166%. W kolejnych grupach sytuacja wyglądała następująco: ogród i hobby (+84%), izolacje wodochronne (+61%), farby, lakiery (+46%), dachy, rynny (+40%), cement, wapno (+37%), stolarka (+26%), wykończenia (+22%), chemia budowlana (+17%), płyty OSB, drewno (+7%) oraz ściany, kominy (+2%). Natomiast spadek sprzedaży miał miejsce w 9 kategoriach: dekoracje (-1%), narzędzia (-2%), izolacje termiczne (-6%), motoryzacja (-10%), instalacje, ogrzewanie (-12%), płytki, łazienki, kuchnie (-13%), wyposażenie, AGD oraz sucha zabudowa (po -18%), oświetlenie, elektryka (-19%).

Ceny zaś produktów w lutym 2024 r., w stosunku do stycznia br., minimalnie wzrosły w 6 grupach towarowych: otoczenie domu (+2%), cement, wapno, sucha zabudowa oraz ściany, kominy (po +1%), ogród i hobby (+0,5%) oraz izolacje termiczne (+0,3%). Spadek cen nastąpił w 14 grupach. Po ok. 1% spadły ceny w kategoriach: chemia budowlana, płyty OSB, drewno, dekoracje, narzędzia, wyposażenie, AGD, instalacje, ogrzewanie oraz oświetlenie, elektryka. W kolejnych grupach spadły o 2%: izolacje wodochronne, płytki, łazienki, kuchnie, dachy, rynny, motoryzacja, farby, lakiery oraz stolarka. Największy spadek miał miejsce w kategorii wykończenia (-5%).

(mms)

Poprzedni

PROFESJONALNY montaż foteli i siedzisk podwieszanych do stropu

PROFESJONALNY montaż foteli i siedzisk podwieszanych do stropu
Następny
ODPOWIEDZIALNY BIZNES – CO TO DZISIAJ OZNACZA?

ODPOWIEDZIALNY BIZNES – CO TO DZISIAJ OZNACZA?

123