OCIEPLENIE fundamentów styropianem

kwiecień 2024

Ściany fundamentowe, tak jak inne elementy budynku powinny być dobrze ocieplone by maksymalnie ograniczyć straty ciepła z budynku, które przenika do gruntu. Ich betonowa zazwyczaj konstrukcja wzmocniona stalowym zbrojeniem bardzo dobrze przewodzi ciepło, powodując duże wychłodzenie wewnętrznych części budynku. Dlatego tak ważny jest właściwy wybór materiału i poprawne wykonanie ocieplenia fundamentów domu.

Najczęściej negatywne efekty braku ocieplenia ścian fundamentowych można dostrzec na styku podłogi na gruncie i ściany zewnętrznej. W tych miejscach najczęściej może dochodzić do kondensacji pary wodnej, co powoduje zawilgocenie i sprzyjanie rozwojowi pleśni. 

W ocieplaniu ścian fundamentowych, bardzo ważny jest rodzaj zastosowanego materiału izolacyjnego, ponieważ nie wszystkie nadają się do ocieplania części budynku gdzie panują bardzo ekstremalne warunki, szczególnie pod kątem zawilgocenia izolacji. Powszechnie przyjętym materiałem do ocieplania ścian fundamentowych i innych części budynku poniżej poziomu gruntu są płyty styropianowe typu „fundament” lup płyty XPS – styropian ekstrudowany. Ten drugi rodzaj częściej stosowany jest w miejscach głębokiego posadowienia fundamentów, np. parkingi podziemne, itp. 

Najlepszym rozwiązaniem dla ścian fundamentowych w budynkach mieszkalnych jest zastosowanie płyt styropianu grafitowego typu „fundament” o obniżonej chłonności wody, które bardzo dobrze radzą sobie w warunkach ekstremalnych, gdzie panuje duże zawilgocenie i nacisk gruntu. To specjalnej odmiany płyty styropianowe, które zawierają dodatki poprawiające właściwości izolacyjne (np. grafit) i zwiększające odporność na zawilgocenie (związki hydrofobowe). Płyty spełniają wymagania jakie stawia się materiałom izolacyjnym izolującym fundamenty i dzięki którym możliwe jest uzyskanie wysokiej ochrony cieplnej budynku.

JAK POPRAWNIE WYKONAĆ PRACE OCIEPLENIOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH?

Etap I – warstwa hydroizolacji Przy wykonywaniu warstwy hydroizolacji na powierzchni ściany fundamentowej w pierwszej kolejności należy oczyścić ścianę fundamentową z zabrudzeń, a ewentualne nierówności zaszpachlować. Na odpowiednio przygotowaną ścianę nakłada się grunt bitumiczny, a po jego wyschnięciu nakłada się właściwą hydroizolację – emulsję bitumiczną. Przed nałożeniem masy bitumicznej należy ją wymieszać i nakładać zgodnie z zaleceniami np. przy pomocy pędzla ławkowca lub wałka. Każda warstwa to około 1 mm grubości, a kolejną warstwę nakłada się po wyschnięciu wcześniej nałożonej. Zaleca się nakładać masę bitumiczną w dwóch warstwach, w celu osiągnięcia szczelnej powłoki zabezpieczającej fundament przed kontaktem z wilgocią. Należy pamiętać że, do wykonania warstwy izolacji przeciwwodnej należy zastosować masę bitumiczną (wodorozcieńczalną), która jest dopuszczona do kontaktu ze styropianem. Warstwę hydroizolacji można również wykonać przy użyciu papy podkładowej samoprzylepnej. Papy nie reagują chemicznie ze styropianem, są bezpieczne w bezpośrednim kontakcie. 

Etap II – warstwa termoizolacji Płyty styropianowy typu „fundament” – to specjalna odmiana płyt styropianowych, o bardzo niskiej chłonności wody – przykleja się za pomocą kleju poliuretanowego. Klej ten bardzo szybko wiąże i trwale mocuje płyty styropianowe do ścian fundamentowych, chroniąc je przed wychłodzeniem. Płyty przed przyklejeniem można swobodnie docinać do odpowiedniego wymiaru i nie ma to wpływu na ich właściwości, szczególnie pod względem nasiąkliwości wody. Ewentualne nieciągłości w warstwie ocieplenia należy uzupełnić pianą montażową. Natomiast mniejsze szczeliny można wypełnić przy użyciu kleju poliuretanowego. Płyt styropianowych poniżej poziomu gruntu nie mocuje się przy użyciu łączników mechanicznych, by nie przerwać bitumicznej warstwy hydroizolacji na powierzchni ścian fundamentowych. 

Etap III – warstwa osłonowa Warstwę termoizolacji po przyklejeniu do ściany fundamentowej należy zabezpieczyć warstwą rozdzielającą, np. folią kubełkową i zasypać do poziomu wyznaczonego terenu. Folia zabezpiecza warstwę izolacji przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym np. mechaniczne zagęszczanie kruszywa lub w późniejszej eksploatacji ewentualne ryzyko uszkodzenia izolacji przez system korzenny roślin znajdujących się w bliskości budynku. Warstwa termoizolacji powyżej poziomu gruntu będzie wymagała zabezpieczenia w postaci kompletnego systemu ociepleń: zatopienie siatki w warstwie kleju uniwersalnego, naniesienie gruntu sczepnego i tynku mozaikowego (w strefie cokołowej).

Warto zapamiętać czego nie robić podczas prac ociepleniowych – jakich błędów unikać: 

  • użycie styropianów innych niż tych przeznaczonych do ścian fundamentowych, 
  • wykonywanie warstwy zbrojonej na powierzchni styropianu (zatapianie siatki w kleju) poniżej poziomu gruntu, 
  • mocowanie styropianu przy użyciu łączników mechanicznych poniżej poziomu gruntu, 
  • stosowanie hydroizolacji na bazie rozpuszczalników – agresywne dla styropianu – do hydroizolacji stosuje się tylko wodorozcieńczalne masy bitumiczne.
Autor Krzysztof Krzemień
Autor Krzysztof Krzemień
Stanowisko – Dyrektor Techniczny ds. Produktów w firmie TERMO ORGANIKA
Poprzedni

BETON KOMÓRKOWY – MATERIAŁ, któremu wato zaufać

BETON KOMÓRKOWY – MATERIAŁ, któremu wato zaufać
Następny
SILIKATY – MATERIAŁ na wszystkie ściany w budynku

SILIKATY – MATERIAŁ na wszystkie ściany w budynku

123