SILIKATY – MATERIAŁ na wszystkie ściany w budynku

kwiecień 2024

Ciągły rozwój budownictwa i rosnąca świadomość inwestorów mobilizują producentów materiałów ściennych do poszukiwania innowacji i stałego ulepszania swojej oferty produktowej. Dostępne na polskim rynku elementy silikatowe już w chwili obecnej umożliwiają wzniesienie wszystkich rodzajów ścian występujących w obiektach budowalnych.

Przymierzając się do wyboru materiału ściennego warto poznać wszystkie istotne właściwości fizyczne dostępnych rozwiązań, tak aby móc dokonać w pełni świadomego wyboru odpowiedniej technologii. 

Dla bloczków silikatowych cechami charakterystycznymi są: 

 • wysoka wytrzymałość – silikaty mogą osiągać najwyższą wytrzymałość na ściskanie wśród materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy ścian murowanych, 
 • izolacyjność akustyczna – wynikająca m.in. z dużej masy powierzchniowej ścian, silikatowa przegroda stanowi skuteczną zaporę przeciw przenoszeniu się dźwięków, 
 • wysoka odporność ogniowa – bloczki wapienno-piaskowe stanowią materiał niepalny, posiadający najwyższą klasę reakcji na ogień A1. Wysokie wartości kryterium przeciwpożarowego osiągają również przegrody silikatowe – w klasyfikacji odporności ogniowej już ściana o szerokości 18 cm może osiągnąć najwyższe kryterium REI 240, 
 • akumulacja cieplna – masywne ściany z silikatów akumulują ciepło, niwelując skutki zmian temperatur na zewnątrz budynku, zarówno zimą jak i latem, 
 • trwałość (mrozoodporność) – silikaty odporne na zamrażanie/ rozmrażanie można wykorzystywać nawet w środowisku silnie mokrym (klasa ekspozycji MX 3.2) – silikaty cechuje wysoka trwałość wyrażona 50 cyklami zamrażania/ odmrażania, 
 • natura i zdrowie – silikaty produkowane są tylko z piasku, wapna i wody. Nie emitują żadnych szkodliwych związków pozostając tym samym jednymi z najbezpieczniejszych materiałów budowlanych, 
 • spełnienie wysokich wymagań estetycznych – stawianych przez inwestorów i architektów, gładka i równa ściana daje możliwość różnorodnego wykończenia: mur elewacyjny otynkowany lub jako mocne i trwałe podłoże do zamocowania warstwy elewacyjnej, 
 • dobry klimat pomieszczeń – ze względu na silny odczyn zasadowy, silikaty posiadają wysoką odporność na korozję biologiczną, zapobiegają rozwojowi grzybów i flory bakteryjnej.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA NOŚNA 

Podstawową rolą ściany zewnętrznej jest tworzenie bezpiecznej bariery chroniącej przed wpływem czynników otoczenia zewnętrznego. Ściana ma chronić przed mrozem, upałem, ale też przed wilgocią, wiatrem oraz po części również dopływającym hałasem zewnętrznym. Jednoczesne spełnienie wszystkich wymienionych wymagań w przypadku wykorzystania elementów silikatowych jest możliwe poprzez zastosowanie ściany funkcyjnej, w której każda warstwa spełnia inną rolę. Warstwa konstrukcyjna ma za zadanie oprócz ciężaru własnego przenieść obciążenia z dachu oraz z górnych kondygnacji (jeśli takie występują) na fundamenty. Odpowiednią izolacyjność cieplną ściany uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju i grubości izolacji termicznej. Dostępne na rynku systemy ociepleń pozwalają na wznoszenie ścian silikatowych również w budynkach energooszczędnych i pasywnych. Reasumując w przypadku ścian zewnętrznych wykonanych z silikatów izolacyjność cieplną zapewnia odpowiednia grubość ocieplenia, a elementy silikatowe pozwalają spełnić wszystkie pozostałe wymagania stawiane przed tym rodzajem przegród. Ściana wewnętrzna ma pośrednią rolę wydzielenia pomieszczeń, jednak jej głównym zadaniem jest funkcja nośna, konstrukcyjna – dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym spełnienie tych wymagań w przypadku przegród silikatowych jest zagadnieniem nie przysparzającym większych trudności. Szerokości bloczków silikatowych przeznaczonych do konstrukcyjnych ścian wewnętrznych i zewnętrznych wynoszą: 25, 24 i 18 cm. Wysoka nośność przegród silikatowych umożliwia taki dobór grubości ścian, który pozwala na maksymalizację powierzchni użytkowej wznoszonych budynków.

ŚCIANY MIĘDZYMIESZKANIOWE 

Odpowiednia ochrona przed hałasem jest wymaganiem, które musi być spełnione w każdym budynku. W obiektach wielorodzinnych szczególnie wysokie wymagania izolacyjności akustycznej stawiane są przed ścianami międzymieszkaniowymi. Dzieje się tak ponieważ niepożądane dźwięki docierające z mieszkań sąsiadujących zwykle okazują się być najbardziej uciążliwymi źródłami hałasu. Jako, że wysoka izolacyjność akustyczna jest jedną z najważniejszych zalet przegród silikatowych, to właśnie silikaty są chętnie wykorzystywane i znajdują szerokie zastosowanie przy realizacjach zabudowy wielorodzinnej. W ofercie silikatowej można odnaleźć wiele rozwiązań pozwalających spełnić wymagania prawne i normowe dla ścian międzymieszkaniowych. Od pewnego czasu jest to zagadnienie zdecydowanie ułatwione – gdyż na rynku materiałów silikatowych znajdują się elementy o podwyższonej izolacyjności akustycznej (klasa gęstości silikatów o podwyższonej izolacyjności akustycznej dochodzi do poziomu 2,2). Pozwalają one na wybudowanie „cichych wnętrz” tj. ścian, których izolacyjność akustyczna może przekraczać poziomy wymagane normowo, gwarantując tym samym wyższy poziom wyciszenia wnętrz. 

ŚCIANY DZIAŁOWE 

Ściana działowa – to przegroda, niepełniąca funkcji nośnej, nieprzenosząca obciążeń (poza ciężarem własnym i ewentualnym ciężarem wyposażenia), jej główną funkcją jest funkcja rozdzielająca – to właśnie cienkie ścianki działowe pozwalają na wydzielenie poszczególnych pomieszczeń w domu czy mieszkaniu. Niemniej istotną rolą (a rzadziej podkreślaną) ścian działowych jest ochrona poszczególnych pomieszczeń przed dźwiękami występującymi w obrębie jednego mieszkania. Podstawowe szerokości ścian działowych wznoszonych z silikatów to 12 i 8 cm. Ściana taka stanowi wystarczającą przegrodę między pomieszczeniami w mieszkaniu: izoluje pomieszczenia od siebie, odpowiada za ochronę przed hałasem pojawiającym się we wnętrzach np. przed rozmowami domowników, dźwiękiem telewizora itp., a także pozwala w sposób łatwy i bezpieczny zamontować szafkę, półkę czy wieszak. Bardziej wymagający inwestorzy, chcący osiągnąć jeszcze większy komfort akustyczny mogą wykorzystać do wzniesienia ścian działowych silikaty o podwyższonej izolacyjności akustycznej i szerokości elementów 12 cm. Ten rodzaj bloczków silikatowych jest chętnie wykorzystywany również do wykonywania ścian oddzielających pokoje od pomieszczeń sanitarnych – skutecznie chroni przed hałasami dobiegającymi z łazienek lub pralni.

ŚCIANY PIWNIC 

W tej grupie ścian nie każdy materiał murowy znajdujący się na rynku znajdzie zastosowanie. W praktyce budowlanej powszechnym rozwiązaniem jest stosowanie bloczków betonowych, ale fundamentowe bloczki silikatowe mogą być ciekawą alternatywą dla tego rozwiązania. Przy ścianach piwnic znaczenia nabierają takie właściwości elementów silikatowych jak: wysoka wytrzymałość na ściskanie, niska nasiąkliwość i wysoka odporność na korozję biologiczną. Wznosząc tak specyficzny typ ścian, jakim są ściany piwnic należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie silikatów przed działaniem wilgoci – właściwie wykonana hydroizolacja w przypadku ścian znajdujących się poniżej poziomu terenu ma kluczowe znaczenie. Silikatowe bloczki fundamentowe do wykonywania ścian piwnic i fundamentów mają kształt, geometrię i parametry tak dobrane, aby spełniały wymagania zarówno projektantów jak i wykonawców. Optymalne wymiary, waga, specjalne uchwyty pozwalają na proste i wygodne przenoszenie bloczków oraz prawidłowe wypoziomowanie ich w warstwie muru. A wysoka dokładność wymiarowa pozwala na murowanie zarówno na cienkiej jak i tradycyjnej spoinie. Dla elementów znajdujących się poniżej poziomu terenu w każdym przypadku należy wypełnić zaprawą zarówno spoinę poziomą jak i pionową.

ŚCIANY ELEWACYJNE 

Elewacje – to jeden z najbardziej widocznych, a przez to reprezentacyjnych fragmentów budynku. To właśnie one stanowią bezpośrednią tarczę ochronną przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego powinny być wykonane z materiału o dużej odporności na wpływ promieniowania UV, posiadać odporność na wahania temperatury oraz wysoką trwałość. Drugie, równie ważne wymaganie, jakie stawia się elewacjom to ich estetyczny wygląd i architektoniczne wkomponowanie w bryłę budynku. W ofercie polskich producentów materiałów silikatowych można znaleźć silikaty elewacyjne. Charakteryzują się one tymi samymi parametrami fizycznymi, co pozostałe elementy wapienno-piaskowe. W przypadku części budynku narażonej na oddziaływanie czynników atmosferycznych szczególnie istotnymi parametrami są: trwałość, mrozoodporność i niska nasiąkliwość. Poza cechami materiałowymi silikaty elewacyjne mają dodatkowo dopracowaną swoją formę wizualną – są dostępne w różnych szerokościach, kolorach, a nawet mogą mieć różną fakturę powierzchni licowej – występują elementy z gładką lub łupaną powierzchnią, która powstaje podczas obróbki mechanicznej jednej lub dwóch płaszczyzn bocznych (obróbka dwóch płaszczyzn występuje w przypadku silikatów elewacyjnych narożnych). Cegły, kształtki i płytki elewacyjne mogą być stosowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Podobnie jak przy zastosowaniu cegieł klinkierowych również z silikatów można zaprojektować i wykonać niepowtarzalne elewacje budynków i elementów małej architektury. Co więcej elewacje te nie wymagają tynkowania, a jedynie zastosowania odpowiedniej impregnacji.

INNE ZASTOSOWANIA 

W ciągu ostatnich lat można zauważyć znaczący wzrost wykorzystania silikatów do murowania ścian pomieszczeń technicznych, handlowych, biurowych, rekreacyjnych, magazynowych czy też ścian garaży podziemnych. Przy budowie tego typu pomieszczeń inwestorzy doceniają fakt, że przegród silikatowych, nie trzeba tynkować, a ściana pozostawiona bez tynkowania dodatkowo tworzy jasne i nowoczesne wnętrze nadając powstającym pomieszczeniom industrialnego charakteru. 

ZASADY PRACY Z PRODUKTEM 

Doświadczenie wskazuje, że przy wykonywaniu prac murarskich z silikatów najbardziej optymalnym trybem pracy jest prowadzenie robót przez 3-osobowe brygady: pierwszy pracownik nakłada zaprawę, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementów murowych, drugi pracownik układa bloczki, trzeci pracownik dostarcza bloczki i je ewentualnie przycina, przygotowuje zaprawę i dostarcza ją na miejsce murowania. Oczywiście, w zależności od konkretnej sytuacji na budowie, podział czynności i liczba pracowników może być inna, dostosowana do miejscowych warunków.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY:

 • błędy wykonawcze – np. niewłaściwe przewiązanie murarskie, brak stosowania łączników i zbrojeń w miejscach, w których są wymagane, wykonywanie spoin o zbyt dużych grubościach, brak wypełnienia spoiny pionowej w miejscach, w których jej wypełnienie jest wymagane, 
 • niewłaściwy dobór zaprawy – zbyt duża wytrzymałość zaprawy, nieodpowiednia przyczepność lub niewłaściwa konsystencja zaprawy (wypływanie zaprawy podczas układania warstwy muru), 
 • nierównomierne rozłożenie zaprawy – miejscowa koncentracja naprężeń doprowadzająca do spękania muru,
 • zbyt duża smukłość ścian – zbyt długie i/lub zbyt wysokie ściany bez dodatkowych wzmocnień, 
 • dla ścian wypełniających niewłaściwe wykonanie lub pominięcie szczeliny podstropowej doprowadzające do zarysowania przegród.
Autor Joanna Nowaczyk
Autor Joanna Nowaczyk
Stanowisko Kierownik Rozwoju Produktu w firmie H+H Polska
Poprzedni

OCIEPLENIE fundamentów styropianem

OCIEPLENIE fundamentów styropianem
Następny
BUDOWA DOMU z wielkoformatowych płyt z betonu komórkowego

BUDOWA DOMU z wielkoformatowych płyt z betonu komórkowego

123