Poprawne wykonanie ocieplenia fundamentów i piwnic

marzec 2017

Ściany fundamentowe, to pierwsze widoczne elementy budowanego domu, które stanowią o trwałości, stabilności budynku oraz o bezpieczeństwie jego użytkowników. Prace budowlane związane z ich wykonaniem powinny być zrealizowane z należytą starannością, gdyż ewentualne poprawki mogą okazać się bardzo drogie lub wręcz niemożliwe do wykonania.

TERMO ORGANIKA - Poprawne wykonanie ocieplenia fundamentów i piwnic

Końcowy etap prac ziemnych to zazwyczaj nieodwracalny proces, ponieważ po zasypaniu wykopów zaczyna się wstępne porządkowanie wokół budynku i w praktyce nikt nie wraca do tego, co już zostało zrobione. Dlatego jedyny moment na skontrolowanie poprawności wykonanych prac w obrębie ścian fundamentowych jest tylko przed zasypaniem wykopów i wyrównaniem terenu.
Budynki uznawane za energooszczędne powinny zostać skutecznie ocieplone w każdym miejscu, które może powodować stratę ciepła. Do elementów obowiązkowego ocieplenia należy zaliczyć ściany fundamentów. Ocieplenie fundamentów staje się szczególnie ważne w przypadku, gdy w budynku zaplanowano piwnice. By utrzymać w nich odpowiednią temperaturę i uniknąć zawilgocenia należy wykonać izolację ścian fundamentowych: przeciwwilgociową i cieplną.

TERMO ORGANIKA - Poprawne wykonanie ocieplenia fundamentów i piwnic


WYBÓR OCIEPLENIA 

Duża część ciepła „ucieka” przez kontakt z podłożem. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie płyt styropianowych z grupy fundament, które posiadają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną (odporność na ściskanie rzędu kilku ton na 1 m2) oraz korzystne parametry izolacyjności termicznej (lambda na poziomie 0,035–0,036 W/mK). Poprawnie wykonany montaż izolacji zapewni stabilną i trwałą ochronę cieplną części budynku zagłębioną w gruncie. Ocieplenie stosowane na ściany fundamentowe jest narażone na oddziaływanie ekstremalnych warunków, takich jak duże zawilgocenie, nacisk gruntu i zmienne temperatury. Dlatego bezwzględnie należy zastosować styropian z kategorii „fundament”, którego właściwości nie ulegają zmianie w czasie, mimo ciężkich warunków, jakie panują poniżej poziomu gruntu. Styropian fundamentowy cechuje się bardzo ograniczoną chłonnością wody, niezmienną w czasie. Potwierdzają to badania laboratoryjne przeprowadzane w instytutach naukowych, np. w Instytucie Techniki Budowlanej. Najlepsze wyroby fundamentowe posiadają parametr nasiąkliwości wodą równy lub mniejszy niż 3%.


JAK POPRAWNIE WYKONAĆ PRACE OCIEPLENIOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH?

Izolację w postaci specjalnych płyt styropianowych typu fundament zaleca się mocować do ściany fundamentowej przy pomocy kleju poliuretanowego, który w czasie zaledwie kilkunastu minut tworzy stabilne połączenie pomiędzy płytą styropianową i ścianą fundamentową. Zaletą zastosowania kleju poliuretanowego TO-KPS jest przede wszystkim szybkość wykonywanych prac, co wiąże się z mniejszymi kosztami robocizny. Należy pamiętać, że przed zamocowaniem płyt styropianowych, powierzchnia ścian fundamentów powinna zostać zabezpieczona warstwą izolacji przeciwwodnej, wykonanej przy użyciu masy bitumicznej (wodorozcieńczalnej), która jest dopuszczona do kontaktu ze styropianem. Po przyklejeniu płyt można przystąpić do kolejnego etapu prac, jakim jest obłożenie ocieplonych ścian fundamentowych folią kubełkową (lub grubą folią budowlaną) i obsypaniu otoczenia fundamentów gruntem. Powyżej poziomu gruntu, na powierzchni płyt styropianowych, które będą stanowić ocieplenie cokołu, należy wykonać warstwę zbrojoną (siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju uniwersalnym TO-KU) i wykończyć tynkiem mozaikowym lub inną okładziną elewacyjną. W przypadku okładzin kamiennych, zaleca się przymocować płyty styropianowe łącznikami mechanicznymi. Ocieplenie ścian fundamentowych powinno być połączone z ociepleniem ścian zewnętrznych, które należy wykonać w dowolnie wybranym wariancie materiałowym i kolorystycznym, ale w ramach kompletnego systemu ociepleń, objętego aprobatą techniczną. Wybierając styropian do ocieplenia fundamentów warto dokładnie sprawdzić poszczególne parametry deklarowane przez producentów. Aby jednak być pewnym ich zgodności ze stanem faktycznym, wybierajmy produkty z rekomendacją, co zwiększa ich wiarygodność.


NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY OCIEPLANIEU ŚCIAN 

+ stosowanie nieodpowiednich płyt styropianowych – do izolacji fundamentu stosuje się specjalne płyty styropianowe o dużej odporności na zawilgocenie. Zastosowanie zwykłych płyt może zmniejszyć ich izolacyjność w wyniku zawilgocenia,
+ mocowanie płyt na kleju cementowym – płyty powinny być mocowane przy pomocy kleju poliuretanowego, który nie powoduje uszkodzenia warstwy hydroizolacji pionowej,
+ wykonywanie warstwy zbrojonej siatką na styropianie w gruncie – styropianowe płyty fundamentowe poniżej poziomu gruntu powinno się zabezpieczyć folią kubełkową lub budowlaną. Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką powoduje podrożenie inwestycji, nie dając w zamian żadnych korzyści,
+ zbyt płytkie posadowienie izolacji – mocowanie fundamentowych płyt styropianowych powinno być wykonane aż do posadowienia budynku (ława fundamentowa), by zapewnić lepszą ochronę cieplną i uniknąć skutków spowodowanych wymrażaniem gruntu w okresie zimowym,
+ stosowanie łączników mechanicznych poniżej poziomu gruntu – powoduje przerwanie warstwy hydroizolacji i zawilgocenie ścian fundamentowych.

Autor Krzysztof Krzemień
Autor Krzysztof Krzemień
Stanowisko – dyrektor techniczny ds. produktów w firmie TERMO ORGANIKA
Poprzedni

Zagrożenia izolacji części podziemnych obiektów budowlanych

Zagrożenia izolacji części podziemnych obiektów budowlanych
Następny
Ochrona fundamentów – folie kubełkowe

Ochrona fundamentów – folie kubełkowe