Co warto wiedzieć o betonie komórkowym?

maj 2018
SOLBET
SOLBET - BETON KOMÓRKOWY

Autoklawizowany beton komórkowy to materiał konstrukcyjny o szerokim zastosowaniu. Jest on najczęściej stosowany pośród nowoczesnych technologii tradycyjnych. Ze względu na łatwość budowania beton komórkowy jest chętnie wybierany do budowy domów jednorodzinnych. Stosuje się go również do wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych, komercyjnych, magazynowych oraz gospodarczych. Duża popularność betonu komórkowego wynika m.in. z jego właściwości oraz możliwości, jakie daje na etapie realizacji oraz użytkowania budynku.

Produkowanym obecnie materiałom budowlanym stawia się coraz więcej wymagań – muszą być trwałe, naturalne i zdrowe, mają zapewniać wysoki komfort termiczny oraz odpowiedni mikroklimat wnętrz. Powinny też przy tym gwarantować energooszczędność wznoszonych budynków. Dodatkowym kryterium, jakiemu powinny sprostać nowoczesne materiały konstrukcyjne jest łatwość stosowania i szybkość budowy.
Prawie 100-letnia tradycja murowania z betonu komórkowego, wsparta najnowszymi technologiami produkcji pozwoliła uzyskać materiał budowlany o wysokich parametrach, który spełnia wszystkie te wymagania.

Bloczki SOLBET umożliwiają budowę ciepłych ścian jednowarstwowych, a także ścian spełniających najwyższe wymagania odnośnie izolacyjności termicznej, jakie stawiane są np. ścianom w domach energooszczędnych lub pasywnych.

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA BETONU KOMÓRKOWEGO 

Jedną z ważniejszych właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego z punktu widzenie inwestora jest bardzo dobra izolacyjność termiczna. Wynika ona z jego porowatej struktury. Podczas produkcji tego materiału stosuje się środek porotwórczy, który wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapnia, spulchnia masę. W ten sposób w betonie komórkowym powstają mikropory z zawartym w nich powietrzem. Jest ono bardzo dobrym izolatorem termicznym, a ponieważ stanowi aż ponad 80% objętości bloczków, wykonane z nich ściany skutecznie izolują przed stratami ciepła. Wysoka izolacyjność betonu komórkowego tworzy barierę dla energii cieplnej już od strony wewnętrznej pomieszczeń. Ściany są przyjemne w dotyku i nie emitują chłodu.

Bardzo dobra izolacyjność termiczna pozwala budować ciepłe przegrody z betonu komórkowego w jednej warstwie – bez konieczności docieplenia muru styropianem lub wełną mineralną. Taki styl budowy preferowany jest na przykład w Niemczech, gdzie ściany warstwowe bez delikatnej warstwy termoizolacji uważane są za trwalsze, racjonalne w budowaniu oraz energooszczędne. Do budowy ścian jednowarstwowych przeznaczone są bloczki z betonu komórkowego SOLBET Ideal o grubości 42 cm. Współczynnik przenikania ciepła U wykonanych z nich przegród wynosi 0,23 W/(m2 · K), spełnia więc wysokie wymagania obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki.
Stosując beton komórkowy można również wznosić ściany z ociepleniem, dla których można uzyskać, w miarę potrzeby, lepszy współczynnik przenikania ciepła U. Do ich budowy przeznaczone są bloczki SOLBET Optimal Plus i Optimal. W zależności od grubości zastosowanego materiału termoizolacyjnego, wymurowane z nich przegrody mogą spełniać nie tylko obecnie obowiązujące wymogi odnośnie przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne, ale również te, które zaczną obowiązywać dopiero z początkiem 2021 r.

Z betonu komórkowego muruje się ściany zewnętrzne oraz przegrody wewnątrz budynku. Porowata struktura sprawia, że materiał ten jest w stanie przyjąć nadmiar wilgoci z pomieszczenia oraz oddać ją, gdy powietrze stanie się zbyt suche.

TRWAŁOŚĆ PRZEGRÓD Z BETONU KOMÓRKOWEGO

Mimo swej porowatej struktury beton komórkowy jest bardzo wytrzymałym materiałem budowlanym. Wytrzymałość bloczków na ściskanie jest wystarczająca, aby budować z nich trwałe ściany konstrukcyjne, również w budynkach wielokondygnacyjnych. O trwałości budynków wybudowanych z betonu komórkowego może świadczyć to, że materiał ten stosowany jest już prawie 100 lat. Wzniesione wiele lat temu budynki stoją do dziś i w dalszym ciągu są użytkowane. Ponadto, według badań, parametry wytrzymałościowe nie ulegają pogorszeniu z upływem czasu.
Warto też wiedzieć, że dzięki porowatej strukturze i wysokiej dyfuzyjności beton komórkowy szybko uzyskuje swoją wilgotność sorpcyjną na poziomie 2–4%. Jest to cecha szczególnie istotna ze względu na to, że budynki o wilgotności ustabilizowanej zużywają mniej energii niż te, które długo wysychają. Beton komórkowy jest także odporny na działanie mrozu. Duża porowatość sprawia, że na skutek ewentualnego zawilgocenia woda nie wypełnia w całości przestrzeni w strukturze szkieletu i w efekcie nie powoduje rozsadzania materiału podczas krystalizacji. Potwierdzają to badania cyklicznego zamrażania i rozmrażania bloczków z betonu komórkowego.


ZDROWY MATERIAŁ BUDOWLANY

Dla wielu inwestorów równie ważny, jak np. izolacyjność termiczna, jest wpływ użytego budulca na zdrowie. Obecnie produkowane materiały z betonu komórkowego powstają z surowców naturalnego pochodzenia – piasku, wody, wapna, cementu, gipsu. Bloczki SOLBET nie zawierają żadnych domieszek pyłów przemysłowych ani popiołów. Warto też dodać, że promieniotwórczość betonu komórkowego jest najniższa wśród ściennych materiałów budowlanych. Ważną właściwością betonu komórkowego jest również jego mocno zasadowy odczyn, który nie sprzyja rozwojowi drobnoustrojów (bakterii, grzybów czy pleśni) na powierzchni bloczków. Beton komórkowy zapewnia także odpowiedni mikroklimat w budynku. Dzięki porowatej strukturze utrzymuje optymalną temperaturę wewnątrz pomieszczeń, a także wilgotność powietrza.

Zaprawę cienkowarstwową nanosi się kielnią do cienkich spoin. Umożliwia ona szybkie ułożenie zaprawy warstwą odpowiedniej grubości.

JEDNORODNOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO

To kolejna ważna właściwość betonu komórkowego. Oznacza ona m.in., że przewodzenie ciepła w wykonanym z betonu komórkowego murze jest w każdym kierunku takie same (od wewnątrz na zewnątrz, od góry do dołu i na boki). Ma to duże znaczenie przy przepływie ciepła w newralgicznych miejscach – np. w narożnikach, strefach przyziemia i pod parapetami. Jednorodność oznacza również, że ściany z betonu komórkowego mają takie same parametry (izolacyjność termiczną, akustyczną i wytrzymałość na ściskanie), niezależnie od ustawienia bloczka w murze. Sprawdza się to m.in. w sytuacji, gdy ostatnią warstwę muru należy wykonać na wysokość niższą niż wysokość bloczków. Wówczas stosuje się cieńsze od nich płytki z betonu komórkowego, które muruje się układając je na boku. Takie usytuowanie materiału nie wpływa na pogorszenie żadnego z parametrów muru.

EKONOMICZNE MUROWANIE Z BETONEM KOMÓRKOWYM

Duża porowatość i jednorodność betonu komórkowego wpływa również na ekonomię budowy.
Beton komórkowy jest bardzo łatwy w murowaniu. Jest przede wszystkim lekki – nawet pięciokrotnie lżejszy od innych materiałów tradycyjnych. Przez to elementy murowe mogą być duże. Wpływa to na szybkość budowy. Duże i precyzyjne wymiarowo bloczki szybko się muruje. Materiał można łatwo dociąć. Bezproblemową i przez to ekonomiczną budowę zapewniają również wyprofilowane na pióra i wpusty powierzchnie czołowe bloczków z betonu komórkowego, ponieważ nie wymagają one wykonywania spoin pionowych. Są one niezbędne jedynie w miejscach, w których nie ma połączenia na pióra i wpusty, czyli w narożnikach oraz tam gdzie stosuje się docięte bloczki. Murowanie z wykorzystaniem profilowanych w ten sposób bloczków oznacza mniejsze zużycie zaprawy murarskiej.
Bloczki z betonu komórkowego można murować na zaprawie do cienkich spoin. W takim przypadku grubość spoiny, zamiast 6–15 mm, wynosi maksymalnie 3 mm. W praktyce jednak, przy zastosowaniu kielni do cienkich spoin, jej grubość z reguły nie przekracza 1 mm. Dzięki temu murowanie bloczków jest precyzyjne, a zużycie zaprawy ograniczone do niezbędnego minimum. Murowanie na cienką spoinę sprawia również, że mury są jednorodne pod względem termicznym, jakby były wykonane tylko z betonu komórkowego. Ma to duże znacznie zwłaszcza w przypadku ścian jednowarstwowych. Dzięki zastosowaniu zaprawy cienkowarstwowej mury jeszcze lepiej izolują przed stratami ciepła.

Docinanie bloczków na żądany wymiar ułatwia użycie prowadnicy kątowej. Po docięciu elementy murowe wymagają jedynie przeszlifowania i odpylenia przed murowaniem.

SZYBKI W BUDOWIE , ŁATWY W OBRÓBCE

Beton komórkowy to dobry wybór, również gdy ważna jest szybkość budowy i prostota prac wykonawczych. Aby prawidłowo murować z tego materiału, wystarczy znać proste zalecenia wykonawcze i zaopatrzyć się w kilka łatwych w użyciu oraz powszechnie dostępnych narzędzi. Przebieg prac murarskich z pewnością przyspieszają duże wymiary bloczków z betonu komórkowego SOLBET. Ich wysokość wynosi 24 cm, a długość 59 cm, więc niezależnie od grubości ściany na 1 m2 muru przypada tylko 7 bloczków. Ich niewielka gęstość objętościowa sprawia, że mimo sporych wymiarów elementy te są stosunkowo lekkie. Podnoszenie, przenoszenie i układanie elementów z betonu komórkowego nie przysparza wykonawcom większych problemów. Czynności te ułatwiają również uchwyty montażowe wyfrezowane w bloczkach od szerokości 24 cm. Dzięki nim materiał murowy jest bardziej poręczny, a osadzanie bloczków w murze łatwiejsze. Uchwyty chronią też dodatkowo dłonie murarza przed obtarciami, podczas ustawiania kolejnego bloczka obok już wymurowanego elementu.
Do zalet betonu komórkowego, które usprawniają prace budowlane zalicza się również łatwość obróbki, a więc cięcia i szlifowania. Porowaty materiał pozbawiony jest drążeń, a jednorodna struktura umożliwia np. wmurowanie bloczków na boku. Taka sytuacja zdarza się, jeśli wyrównywana jest wysokość kondygnacji za pomocą płytek z betonu komórkowego, które idealnie pasują w ścianie grubości 24 cm. Do cięcia betonu komórkowego wystarczy ręczna piła. Nie ma potrzeby stosowania specjalnych maszyn. W ten sposób, niewielkim nakładem pracy można uzyskać materiał o żądanym kształcie i murować budynki atrakcyjne pod względem architektonicznym – z zaokrąglonymi ścianami zewnętrznymi, ryzalitami, łukowymi nadprożami oraz owalnymi otworami na okna typu bulaj. Beton komórkowy umożliwia także dowolną aranżację przestrzeni wewnątrz budynku. Można z niego wymurować m.in. ściany biegnące po łuku czy walcowe klatki schodowe.
Jego porowata struktura ułatwia też prace wykończeniowe, a dokładniej mówiąc stosowanie różnego rodzaju tynków i klejów, które zachowują większą przyczepność do tego materiału niż do gładkich powierzchni.

Na system budowania SOLBET składają się również produkty chemii budowlanej – to m.in. zaprawy murarskie oraz tynkarskie, a także system ociepleń. Systemowe produkty chemii budowlanej gwarantują nie tylko sprawne i szybkie prowadzenie prac budowlanych i wykończeniowych, ale również eliminują ryzyko błędów, wynikających z nieodpowiedniego doboru poszczególnych wyrobów.
Zastosowanie belek nadprożowych pozwala skrócić przebieg prac wykonawczych i zapewnia jednorodność materiałową muru.

BUDOWA W SYSTEMIE

Nowoczesna budowa wymaga zastosowania całego systemu. To gwarantuje, że materiały wchodzące w jego skład – zarówno murowe, jak i produkty chemii budowlanej – są do siebie odpowiednio dopasowane pod względem właściwości technicznych.

Systemy do budowy ścian z betonu komórkowego należą do najprostszych rozwiązań, zapewniającyh sprawne i bezpieczne prowadzenie prac. Oprócz bloczków na system SOLBET Perfekt składają się prefabrykowane nadproża z betonu komórkowego, kształtki U, płytki oraz cała gama wyrobów chemii budowlanej wraz z zaprawami murarskimi. Zastosowanie kompletnego systemu budowlanego pozwala uzyskać najlepsze parametry przegród. Daje też pewność, że elementy budynku będą wykonane zgodne ze standardami dotyczącymi m.in. ochrony cieplnej i akustycznej, a także pozwala uniknąć wielu błędów wykonawczych. System budowlany usprawnią również prace budowlane.
Stosowane do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych prefabrykowane belki nadprożowe SOLBET ze zbrojonego betonu komórkowego zastępują elementy wykonywane na budowie. Zbrojone prefabrykaty produkuje się z tego samego materiału co bloczki, dzięki czemu zapewniają one znacznie łatwiejsze wykonawstwo oraz lepszą izolację termiczną od tych z żelbetu. Stosowanie belek nadprożowych pozwala też zaoszczędzić sporo czasu, ponieważ nie wymagają one wykonywania prac zbrojarskich, deskowania czy dodatkowej mieszanki betonowej. Nie trzeba też wstrzymywać dalszych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości tych elementów konstrukcyjnych, jak ma to miejsce w przypadku żelbetowych nadproży, które powstają na budowie.
Kształtki U z betonu komórkowego sprawdzają się m.in. podczas wykonywania długich belek nadprożowych, konstrukcyjnych podciągów, pionowych trzpieni i słupków, np. w ściankach kolankowych. Stanowią szalunek tracony elementów konstrukcyjnych wykonanych z żelbetu. Ich zastosowanie eliminuje konieczność stosowania pełnego szalunku drewnianego, co również wpływa na przyspieszenie prac budowlanych. Płytki z betonu komórkowego przeznaczone są z kolei m.in. do obudowy wieńca w murach jednowarstwowych. Osłaniają go od zewnątrz, stając się równocześnie jego szalunkiem traconym. Dzięki nim z zewnątrz budynku powstaje jednorodne lico ściany, a izolacyjność termiczna okolic wieńca i reszty muru są do siebie maksymalnie zbliżone. Ściana jednowarstwowa zyskuje w ten sposób optymalne parametry cieplne.
Dzięki praktycznym rozwiązaniom, system SOLBET to nie tylko nowoczesne, ale również szybkie i łatwe budowanie trwałych oraz energooszczędnych budynków.

www.solbet.pl 
www.zaprawy-kleje.pl

Poprzedni

Jak dobrać i zamontować stalowe orynnowanie?

Jak dobrać i zamontować stalowe orynnowanie?
Następny
Bramy garażowe i drzwi wejściowe marki Hörmann Komfort, bezpieczeństwo i design w promocji

Bramy garażowe i drzwi wejściowe marki Hörmann Komfort, bezpieczeństwo i design w promocji