Wyniki I kwartału 2018 roku

maj 2018
Grupa PSB
Przychody partnerów i centrali Grupy PSB w latach 2016–2018


PRZYCHODY GRUPY PSB

Dystrybucja materiałów budowlanych, jak każda branża, cechuje się swoistą sezonowością. Od lat przebieg rocznych linii sprzedaży jest w miarę podobny.
Łączne przychody partnerów PSB ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w I kwartale 2018 wyniosły 1,28 mld zł i były o 13% wyższe niż przed rokiem. Z kolei przychody Grupy PSB Handel S.A. (centrali) w omawianym okresie wyniosły 0,6 mln zł i były wyższe o 11%. Po dobrych wynikach stycznia i lutego marzec zaskoczył ujemną dynamiką sprzedaży, która była efektem wysokiej bazy porównawczej, pogody oraz zakazu handlu w niedziele.


DYNAMIKA SPRZEDAŻY ORAZ ZMIANY CEN W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH

Łączny popyt za 3 miesiące 2018 r., w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., był wyższy w 14 grupach towarowych: płyty OSB, drewno (+47%), ściany, kominy (+28%), wyposażenie, AGD (+26%), oświetlenie, elektryka (+22%), dekoracje (+22%), instalacje, ogrzewanie (+19%), izolacje termiczne (+17%), narzędzia (+16%), farby, lakiery (+14%), płytki, łazienki, kuchnie (+12%), stolarka (+9%), sucha zabudowa (+4%), chemia budowlana (+3%) oraz wykończenia (+3%). Spadła sprzedaż w grupach: ogród, hobby (–0,4%), dachy, rynny (–1%), izolacje wodochronne (–8%), cement, wapno (–12%), motoryzacja (–14%) oraz otoczenie domu (–14%).

Dynamika sprzedazy i cen Grupy PSB (centrali) w grupach asortymentowych 3 miesiace 2018 do 3 miesiecy 2017

Po długim okresie spadków cen materiałów dla budownictwa, sezon 2017 zmienił w wielu grupach asortymentowych dość radykalnie ten trend. Początek 2018 roku przyniósł kolejne wzrosty cen na poziomie kilku, a nawet kilkudziesięciu procent. Wynika on m.in. ze wzrostu kosztów pracy, cen paliw, surowców.
Ceny w okresie I–III 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wzrosły w 19 grupach towarowych: płyty OSB, drewno (+34,5%), ściany, kominy (+11,3%), izolacje termiczne (+9,1%), otoczenie domu (+6,2%), cement, wapno (+3,7%), izolacje wodochronne (+3,0), chemia budowlana (+2,9%), instalacje, ogrzewanie (+2,4%), narzędzia (+2,0%), wykończenia (+1,9%), dachy, rynny (+1,6%), sucha zabudowa (+1,3%), farby, lakiery (+1,2%), wyposażenie, AGD (+1,2%), płytki, łazienki, kuchnie (+1,2%), ogród, hobby (+0,8%), stolarka (+0,3%), motoryzacja (+0,3%) oraz dekoracje (+0,2%). Spadek cen nastąpił jedynie w grupie oświetlenie, elektryka (–1,1%).

(mms)

Poprzedni

Szkolenie firmy Koelner Polska w firmie Jawa

Szkolenie firmy Koelner Polska w firmie Jawa
Następny
STALCO - Elektryzująca oferta elektronarzędzi

STALCO - Elektryzująca oferta elektronarzędzi