Wyniki i kwartału 2019 roku

maj 2019
Grupa PSB
PRZYCHODY PARTNERÓW I CENTRALI GRUPY PSB W LATACH 20182019

Łączne przychody partnerów PSB ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w I kwartale 2019 wyniosły 1,5 mld zł i były o 17,8% wyższe niż przed rokiem. Z kolei przychody Grupy PSB Handel SA (centrali) w omawianym okresie wyniosły 0,7 mln zł i były wyższe o prawie 17%. Pierwszy kwartał zaskoczył dodatnią dynamiką sprzedaży. Duży wpływ na to miały wzrosty cen materiałów oraz sprzyjająca w tym roku aura. Natomiast szczyt marcowy jest efektem corocznych targów sieci PSB, które odbywają się w tym czasie.


SPRZEDAŻ I CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W I KW. 2019 R.

Łączna sprzedaż za 3 miesiące 2019 r., w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., była wyższa we wszystkich grupach towarowych: otoczenie domu (+58%), ogród, hobby (+43%), cement, wapno (+37%), ściany, kominy (+22%), chemia budowlana (+20%), motoryzacja (+19%), narzędzia (+18%), sucha zabudowa (+14%), stolarka (+12%), wyposażenie, AGD (+12%), płyty OSB (+11%), farby, lakiery (+11%), płytki, łazienki, kuchnie (+11%), izolacje termiczne (+11%), dachy, rynny (+10%), izolacje wodochronne (+10%), oświetlenie, elektryka (+5%), instalacje, ogrzewanie (+3%), wykończenia (+2%) oraz dekoracje (+1%).

DYNAMIKA SPRZEDAZY I CEN GRUPY PSB CENTRALI W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH  3 MCE 2019 DO 3 MCY 2018

Ceny w okresie I–III 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., wzrosły w 19 grupach towarowych (spośród 20): ściany, kominy (+18,6%), cement, wapno (+8,8%), płyty OSB (+6,6%), otoczenie domu (+5,8%), farby, lakiery (+4,6%), dachy, rynny (+4,4%), sucha zabudowa (+3,9%), stolarka (+3,4%), chemia budowlana (+3,3%), izolacje termiczne (+3,2%), wykończenia (+3,1%), instalacje, ogrzewanie (+3,0%), ogród, hobby (+2,2%), płytki, łazienki, kuchnie (+2,1%), narzędzia (+1,9%), wyposażenie, AGD (+1,1%), motoryzacja (+1,1%), dekoracje (+1,0%) oraz oświetlenie, elektryka (+0,7%). Spadek cen nastąpił tylko w grupie izolacje wodochronne (-0,5%). 

(mms)

Poprzedni

Budownictwo – czy najlepszy sezon już za nami...

Budownictwo – czy najlepszy sezon już za nami...
Następny
Jak zbudować piękny taras

Jak zbudować piękny taras