Wyniki i kwartału 2020 roku

maj 2020
Grupa PSB

Przychody partnerów PSB ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu w I kwartale 2020 wyniosły 1,6 mld zł. Przeciętny partner Grupy zwiększył przychody o ponad 6%. Z kolei przychody Grupy PSB Handel S.A. (centrali) w omawianym okresie wyniosły 0,8 mld zł i były wyższe o ponad 6%.
Pozytywnie zaskoczyła dodatnia dynamika sprzedaży w styczniu i lutym. Wpływ na to miały m.in. dobre warunki pogodowe (brak zimy). Natomiast w marcu nastąpiło spowolnienie sprzedaży ze względu na obostrzenia związane z epidemią wirusa.

WYKRES 1. PRZYCHODY PARTNERÓW I CENTRALI GRUPY PSB W LATACH 2018 –2019

SPRZEDAŻ I CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W I KW. 2020 R.

Łączna sprzedaż za 3 miesiące 2020 r., w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., była wyższa w 16 grupach towarowych: otoczenie domu (+25%), cement, wapno (+18%), ściany, kominy (+17%), motoryzacja (+17%), ogród, hobby (+16%), dachy, rynny (+13%), chemia budowlana (+12%), wyposażenie, AGD (+8%), instalacje, ogrzewanie (+7%), oświetlenie, elektryka (+7%), wykończenia (+4%), izolacje wodochronne (+3%), farby, lakiery (+3%), dekoracje (+3%), narzędzia (+2%) oraz stolarka (+2%). Spadek sprzedaży nastąpił w 4 grupach: płytki, łazienki, kuchnie (–1%), sucha zabudowa (–1%), izolacje termiczne (–7%) oraz płyty OSB (–11%).

WYKRES 2. DYNAMIKA SPRZEDAZY I CEN GRUPY PSB CENTRALI W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH - 3 miesiące 2020 r. do 3 miesięcy 2019 r.
Poprzedni

Na jakich pewnych klientow mogą liczyć wykonawcy budowlani?

Na jakich pewnych klientow mogą liczyć wykonawcy budowlani?
Następny
FERMACELL - perfekcyjna sucha zabudowa

FERMACELL - perfekcyjna sucha zabudowa