Jaki wybrać system wentylacji i rekuperacji?

maj 2021

Systemy wentylacyjne są wysoce konieczne, by zapewnić dostarczenie świeżego powietrza z zewnątrz do domu oraz usunąć powietrze zużyte znajdujące się w pomieszczeniach. W celu dokonania wyboru odpowiedniego urządzenia dostosowanego do danego budynku, należy zapoznać się z rodzajami systemów wentylacyjnych, dzięki którym możliwa jest efektywna wymiana powietrza.

Wizualizacja umieszczenia centrali wentylacyjnej z rekuperacją wraz z rozmieszczeniem anemostatów
Wizualizacja umieszczenia centrali wentylacyjnej z rekuperacją wraz z rozmieszczeniem anemostatów

RODZAJE SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

Wentylacja grawitacyjna – jest najstarszym oraz najprostszym sposobem stosowanym do wymiany powietrza w budynkach. Polega to na wybudowaniu kanałów pionowych wentylacyjnych, które odprowadzają powietrze ciepłe z górnych partii pomieszczeń na zewnątrz.
W wyniku różnic ciśnień, które powstaje w kominie wentylacyjnym, przy spełnieniu określonych warunków atmosferycznych. Wytwarzany jest ciąg powietrza, dzięki czemu powietrze wyciągane jest kanałem wentylacyjnym – grawitacyj- Marta Stryjewska – specjalista ds. marketingu firmy DOSPEL Jaki wybrać system wentylacji i rekuperacji? Systemy wentylacyjne są wysoce konieczne, by zapewnić dostarczenie świeżego powietrza z zewnątrz do domu oraz usunąć powietrze zużyte znajdujące się w pomieszczeniach. W celu dokonania wyboru odpowiedniego urządzenia dostosowanego do danego budynku, należy zapoznać się z rodzajami systemów wentylacyjnych, dzięki którym możliwa jest efektywna wymiana powietrza. nym, przez komin do góry. Taką sytuację możemy zaobserwować, tylko w sytuacjach o ściśle określonych warunkach. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wentylacja grawitacyjna absolutnie nie nadaje się do budynków energooszczędnych oraz pasywnych, które są wysoce izolowane. Zastosowanie w nich nawiewników tworzyłoby zaprzeczenie technologii zastosowanej w budowie, a taki budynek przestałby posiadać walory energooszczędne. Warto wiedzieć, że brak nawiewników bądź ich zamknięcie, może spowodować zablokowanie swobodnego dopływu oraz odpływu powietrza, co więcej może dojść do odwrócenia ciągu. Nieskuteczna wentylacja doprowadza do wzrostu ilości dwutlenku węgla, które w większej ilości doprowadza do sytuacji, że mikroklimat występujący w pomieszczeniach budynku, staje się niezdrowy, a osoby przebywające w nim mogą odczuwać bóle głowy oraz senność. Co więcej jest duże prawdopodobieństwo, że po pewnym czasie może wystąpić pleśń oraz grzyb na ścianach.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Polega ona na wymianie powietrza przy użyciu specjalnych wentylatorów. Dzięki działaniu tych wentylatorów w pomieszczeniu wytwarzane jest podciśnienie, dzięki któremu dochodzi do wymiany powietrza. Na ten proces nie mają wpływu żadne czynniki atmosferyczne, w przeciwieństwie do procesów zachodzących w wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja mechaniczna gwarantuje stały przepływ powietrza. Dzięki szeroko rozbudowanej automatyce, możemy dostosować przepływ powietrza do swoich potrzeb, bez konieczności dodatkowego otwierania okien. Wentylacja mechaniczna działa przy użyciu wentylatorów, są to urządzenia, które umożliwiają przepływ określonej ilości powietrza w danej jednostce czasu. Z racji tego, iż wentylator posiada zdolność produkowania dużego podciśnienia, powietrze może być dostarczane przewodami dowolnej długości, bez określonego kierunku. Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje wentylacji mechanicznej:
– wentylacja wywiewna,
– wentylacja nawiewna,
– wentylacja wywiewno-nawiewna.

Wentylacja mechaniczna wywiewna – polega na samoczynnym nawiewaniu powietrza do budynku oraz mechanicznym wywiewaniu na zewnątrz. Wentylację w całym budynku można zapewnić używając jednego wentylatora centralnego, do którego zostaną doprowadzone przewody ze wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku. Przykładem wentylatora wywiewnego są wentylatory łazienkowe.

Wentylacja mechaniczna nawiewna – funkcjonuje w zupełnie odwrotny sposób niż wentylacja mechaniczna wywiewna, wprowadza powietrze do wnętrza budynku i rozprowadza je w swobodny sposób.

Wentylacja mechaniczna wywiewno- -nawiewna – polega na mechanicznym sposobie wprowadzania oraz wyprowadzania powietrza. System wentylacyjny wytwarza odpowiednio nadciśnienie lub podciśnienie, gwarantując odpowiednią ilość powietrza nawiewanego bądź wywiewanego z pomieszczeń.

RODZAJE FILTRÓW

We wszystkich urządzeniach standardem stały się filtry pokryte nanocząsteczkami srebra. Im lepszy filtr tym mniej problemów w przyszłości. Filtry pokryte nanocząsteczkami srebra, wychwytują wszystkie zanieczyszczenia pochodzenia biologicznego, które są częstym źródłem alergii. Elementy te wymagają okresowych przeglądów, w celu zapewnienia niezawodnej eksploatacji, przy zachowaniu najwyższego komfortu wentylacji. Srebro powstrzymuje rozwój ponad 650 rodzajów chorobotwórczych szczepów bakterii, wirusów, grzybów oraz pleśni.

Centrala wentylacyjna z rekuperacją – zwalczanie roztoczy, wirusów oraz wilgoci.
Centrala wentylacyjna z rekuperacją – zwalczanie roztoczy, wirusów oraz wilgoci.

CZY WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERACJĄ JEST LEPSZA OD GRAWITACYJNEJ?

Centrale wentylacyjne z rekuperacją, są najczęstszym wyborem pośród inwestorów, podczas budowania domu jednorodzinnego. Energooszczędność budynków nieustannie polepsza się, co przekłada się na większą szczelność. W takim przypadku wentylacja grawitacyjna nie sprawdza się i bezwzględnie potrzebna jest wentylacja mechaniczna.
Rekuperacja ma niepodważalną przewagę nad wentylacją grawitacyjną. Posiadając centralę wentylacyjną z rekuperacją, mamy możliwość doprowadzenia świeżego powietrza do wszystkich pomieszczeń w budynku, w takiej ilości by zapewnić swobodę i komfort dla osób przebywających w nim.
Centrale wentylacyjne wyposażone są w odpowiednie sterowniki, dzięki którym istnieje możliwość dostosowania parametrów powietrza oraz zaplanowanie pracy centrali.
System rekuperacji daje gwarancję ciągłej wymiany powietrza, co powoduje, że nie ma wymogu wietrzenia pomieszczeń, za pomocą otwierania okien oraz drzwi, tak jak w przypadku wentylacji grawitacyjnej.
Ponadto, stosując filtry wysokiej klasy filtracji mamy pewność, iż powietrze które napływa posiada bardzo dobrą jakość. Na co, w przypadku wentylacji grawitacyjnej nie mamy wpływu.
Dzięki zastosowaniu filtrów powietrze jest oczyszczane z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń tj.: spalin, kurzu, drobnych alergenów oraz pyłów. Istotne jest to dla osób zmagających się z alergią bądź innymi chorobami.
Planując montaż energooszczędnej wentylacji, czyli rekuperacji należy liczyć się z kosztami. Natomiast należy wziąć pod uwagę fakt, iż pojawią się oszczędności dzięki odzyskowi ciepła z powietrza wywiewanego. Wg prowadzonych badań udowodniono, że w sezonie grzewczym straty ciepła na wentylację dochodzą do 40%. Dzięki zastosowaniu rekuperacji straty ciepła znacząco spadną, przez co zmniejszają się koszty ogrzewania budynku. Czas w jakim zwrócą się koszty poniesione na system z rekuperacją, zależy od stosowanego w budynku sposobu ogrzewania. Zwrot kosztów inwestycji w rekuperację, najszybciej można zauważyć, przy ogrzewaniu gazowym oraz elektrycznym.

Dotykowy panel sterujący do central wentylacyjnych
Dotykowy panel sterujący do central wentylacyjnych

JAKĄ WYBRAĆ CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ Z REKUPERACJĄ?

Zadaniem centrali jest odprowadzanie z pomieszczeń powietrza zużytego i doprowadzenie świeżego powietrza, z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej. Sterownik daje możliwość płynnej regulacji prędkości wentylatorów. Co więcej istnieje możliwość zaprogramowania sterownika na określoną ilość czasu.
Urządzenie występuje w dwóch wariantach: jako centrala podwieszana oraz centrala leżąca. Jej warianty można rozróżnić także w kategorii wydajności: 500 m3 oraz 800 m3, a każda z nich może występować w wersji z Wi-Fi. O konieczności wymiany filtra użytkownik informowany jest za pomocą komunikatu, pojawiającego się na wyświetlaczu panelu sterowania.

Centrala wentylacyjna z rekuperacją Selen II
Centrala wentylacyjna z rekuperacją Selen II
Centrala wentylacyjna z rekuperacją Luna 350 by-pass
Centrala wentylacyjna z rekuperacją Luna 350 by-pass

NA JAKIM ETAPIE BUDOWY DOMU INWESTOR MUSI POMYŚLEĆ O WENTYLACJI I REKUPERACJI?

Na instalację systemu wentylacji mechanicznej należy zdecydować się podczas projektowania domu. Dzięki temu znacząco zostaną obniżone koszty całej inwestycji. Można zaoszczędzić np. na budowie niepotrzebnych kominów do wentylacji grawitacyjnej. Podejmując decyzję wyboru wentylacji mechanicznej w fazie projektowania budynku, daje możliwość zoptymalizowania prowadzenia tras instalacji kanałowej w całym budynku, dzięki czemu nie będzie potrzebna dodatkowa zabudowa bądź obniżanie sufitów. Tak jak w przypadku, gdy montujemy rekuperację już we wcześniej wybudowanym domu, narażeni jesteśmy na dodatkowe koszty związane z remontem.

PODSUMOWANIE

System wentylacji to jedna z głównych oraz najważniejszych instalacji występujących w każdym budynku. Od tego jak zostanie ona wykonana, uzależniony jest późniejszy komfort oraz przede wszystkim zdrowie użytkowników przebywających w pomieszczeniach. Podczas etapu projektowania domu należy podjąć decyzję, jaki rodzaj wentylacji będzie odpowiedni. Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione powyżej informacje, można jednoznacznie stwierdzić, iż wentylacja mechaniczna z rekuperacją posiada szereg zalet, które mają wpływ na podniesienie standardu budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania.

Autor Marta  Stryjewska
Autor Marta Stryjewska
Stanowisko – specjalista ds. marketingu w firmie DOSPEL
Poprzedni

Sprawdź zanim kupisz komin

Sprawdź zanim kupisz komin
Następny
Centralna wentylacja mechaniczna – co warto wiedzieć na etapie planowania budowy?

Centralna wentylacja mechaniczna – co warto wiedzieć na etapie planowania budowy?