Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL® jako ekonomiczna alternatywa dla płyt drewnopochodnych

Producent: FERMACELL
maj 2021
Fermacell

Płyty gipsowo-włóknowe wnoszą wiele zalet w przypadku rozwiązań do konstrukcji drewnianej. Już rozwiązania z płytowaniem jednowarstwowym w zakresie izolacji akustycznej, zdrowego trybu życia, odporności ogniowej i statyki wypadają co najmniej tak samo, a w większości przypadków znacznie lepiej niż konstrukcje z dwuwarstwowymi okładzinami z płyt drewnopochodnych i płyt gipsowo-kartonowych.

Płyty Feramcell
Płyty Feramcell

Nowoczesne budownictwo drewniane odkryło zalety prefabrykacji. Coraz częściej elementy ścian, dachów i stropów są prefabrykowane w halach przemysłowych w idealnych warunkach i niezależnie od pogody. Zalety: niezawodność, wysoka jakość i krótki czas montażu. Płyty gipsowo-włóknowe fermacell® mogą być wykorzystywane zarówno do konstrukcji ścian jak i sufitów. Znajdują one uniwersalne zastosowanie jako: płyty budowlane, do przegród z wymaganą określoną odpornością ogniową, czy do pomieszczeń wilgotnych. Ponadto płyty fermacell® mogą być montowane natychmiast po dostawie, bez straty czasu.
Dzięki specjalnemu procesowi produkcji, w którym włókna papierowe z recyklingu, gips i woda są prasowane razem pod wysokim ciśnieniem, płyty fermacell ® charakteryzują się wysoką stabilnością i nośnością. Dlatego większość wymagań w budownictwie drewnianym może być spełniona już przy zastosowaniu poszyć jednowarstwowych. W tym przypadku płyty gipsowo-włóknowe są przykręcane lub mocowane do konstrukcji nośnej. Z kolei w konstrukcjach z płyt drewnopochodnych wiele wymagań jest spełnianych zazwyczaj dopiero przy zastosowaniu drugiej warstwy płyt. Oznacza to dodatkowe koszty związane z wyższym zapotrzebowaniem na materiał i dodatkowym etapem pracy oraz zostaje zwiększona grubość przegrody.
Doskonałe właściwości dźwiękoizolacyjne płyt gipsowo-włóknowych fermacell® zostały potwierdzone przez różne instytuty badawcze. Nawet konstrukcje z poszyć jednowarstwowych osiągają lepsze wartości izolacyjności akustycznej niż konstrukcje z poszyć dwuwarstwowych z płyt drewnopochodnych. Przykładowo, konstrukcja obłożona obustronnie płytami fermacell® 1 x 12,5 mm uzyskuje wskaźnik ważonej izolacyjności akustycznej właściwej Rw na poziomie 44 dB. Z kolei konstrukcja obłożona obustronnie płytami drewnopochodnymi 1 x 15,0 mm osiąga tylko Rw = 36 dB. Nawet jeśli każdą stronę ściany dodatkowo obłożymy płytami gipsowo- kartonowymi 1 x 9,5 mm, to taka konstrukcja ma nadal mniejszą wartość Rw = 43 dB, niż w przypadku rozwiązania fermacell®.
Płyty gipsowo-włóknowe regulują klimat i wilgotność powietrza w pomieszczeniu, zmniejszając tym samym ryzyko rozwoju pleśni. W ten sposób odpowiadają one klasie adsorpcji pary wodnej WS II. Oznacza to, że pod względem zdolności do wyrównywania wilgotności są one bezpośrednio porównywalne z tynkami glinianymi i tym samym mogą mieć znaczący, pozytywny wpływ na klimat pomieszczenia. Ponadto charakteryzują się niską zdolnością do pęcznienia i kurczenia się.
Do produkcji płyt gipsowo-włóknowych fermacell® stosowane są wyłącznie naturalne materiały bez dodatków klejów. Są niepalne i spełniają wymagania klasy reakcji na ogień A2.
Dzięki temu oferują niezawodną i wysoką ochronę wykonanej z nią przegrody. Konstrukcje z jedną warstwą płyt fermacell® po obu stronach osiągają już klasę odporności ogniowej (R)EI60. Natomiast konstrukcje z jedną warstwą materiału drewnopochodnego i płytami gipsowymi po obu stronach mogą spełnić tylko wymagania na poziomie odporności ogniowej 30 minutowej.
Specjalny proces produkcji płyt zapewnia wysoką stabilność i nośność. Przykładowo, płyta fermacell® o grubości 12,5 mm może wytrzymać obciążenie konsolowe do 50 kg (0,5 kN) na każdy punkt mocowania.
Aby wspomóc wykonawców i producentow konstrukcji drewnianych i wyspecjalizowanych projektantów, firma fermacell® opracowała cyfrowy planer konstrukcji drewnianych (www.holzbauplaner. com) do planowania konstrukcji ściennych z poszyciem jedno- lub wielowarstwowym. Projektowanie modułów ściennych zgodnie z Eurokodem 5 można wykonać w zaledwie pięciu krokach.

www.fermacell.pl

Poprzedni

Garażowe bramy segmentowe bardziej bezpieczne

Garażowe bramy segmentowe bardziej bezpieczne
Następny
Ogrodowe nowości PROLINE

Ogrodowe nowości PROLINE