Wyniki I kwartału 2021 roku

maj 2021
PSB

PRZYCHODY SIECI PSB

W I kwartale 2021 r. przychody partnerów Grupy PSB ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu wyniosły 1,5 mld zł. Przeciętny partner Grupy zwiększył swoje przychody o prawie 5%. W sklepach Mrówka dynamika przychodów wyniosła +15,9%, zaś w składach i placówkach Profi zanotowano spadek o 2,1%. W dalszym ciągu utrzymuje się znacząco lepsza sytuacja w detalu niż w hurcie.
Wynika to m.in. ze wzrostu popytu na materiały remontowe i ogrodowe. Marzec przyniósł wzrost sprzedaży również na rynku hurtowym – odnotowano wzrost o prawie 13%, a w części detalicznej aż o 24%.

DYNAMIKA SPRZEDAŻY I CEN MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH

Przychody centrali, Grupy PSB Handel S.A., w omawianym okresie wyniosły 0,9 mld zł i były wyższe o 16%, w tym efekt wzrostu cen stanowił 3,4%.
Największe wzrosty sprzedaży w centrali PSB wystąpiły w grupach asortymentowych związanych z utrzymaniem domu i ogrodu. Liderem były dekoracje, które odnotowały 63% wzrost sprzedaży przy 1,3% wzroście cen. Wicelider – ogród, hobby – uzyskał ponad 50% przyrost, ale ich ceny wzrosły już o 4,8%. Trzecia grupa – motoryzacja – osiągnęła wzrost o 44%, a ceny +3%. Kolejne dwie grupy (narzędzia oraz oświetlenie, elektryka) osiągnęły dynamiki sprzedaży po +36%, przy wzrostach cen ok. 3–5%.

Z ujemnymi dynamikami sprzedaży uplasowały się w rankingu dwie grupy: cement, wapno o ponad 12% przy 6% wzroście cen oraz ściany kominy o prawie 12%, a ich ceny z kolei spadły o 6%.
  Najwyższą dynamikę cenową odnotowały produkty z grupy: płyty OSB +17% oraz sucha zabudowa +11%. Ogólnie można stwierdzić, że ceny materiałów hurtowych zwiększyły się o ok. 3,0%, zaś z sektora dom i ogród o 3,6%.

(mms)

Poprzedni

System wentylacji mechanicznej

System wentylacji mechanicznej
Następny
Trzy łyki budowlanej statystyki

Trzy łyki budowlanej statystyki