Czy kruszywo w betonie jest ważne? Jakie znaczenie ma jego ilość i grubość?

Producent: LAFARGE
maj 2022
LAFARGE

Beton jest kompozytem składającym się z dwóch głównych składników – zaczynu cementowego (cementu i wody) oraz kruszywa.
Jednym z najważniejszych aspektów podczas projektowania betonu jest odpowiedni dobór kruszywa, m.in. dlatego, że stanowi ono nawet 70% masy całego betonu. Zaczyn cementowy jest materiałem wiążącym beton, a kruszywo to wypełniacz. Z tego względu odpowiednia „współpraca” zaczynu i kruszywa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jak najwyższej jakości oraz trwałości betonu. Kruszywo stosowane w dostępnych na rynku betonach to najczęściej mieszanka piasku o uziarnieniu od 0 do 4 mm i kruszywa „grubego” o uziarnieniu od 2 do 8 mm lub 16 mm. Jednak to właśnie zawartość kruszywa grubego o wymiarze ziarna powyżej 4 mm odróżnia beton od zaprawy. Produkty niezawierające kruszywa grubego o ziarnie większym niż 4 mm powinny być więc nazywane zaprawami, a nie betonami.

LAFARGE - kruszywo do betonu

Proces doboru kruszywa rozpoczyna się od wytypowania kruszywa o odpowiedniej jakości – zgodnie z normą dla kruszyw w betonie (PN-EN 12620). Przykładem ważnych czynników jakościowych kruszywa może być brak zanieczyszczeń materiałami organicznymi czy odpowiedni skład chemiczny. Po wytypowaniu kruszyw o odpowiedniej jakości można przystąpić do doboru ilości każdego rodzaju kruszywa. Piasek i kruszywo grube miesza się w różnych proporcjach, a powstała mieszanka kruszyw jest często nazywana stosem okruchowym. Mieszankę kruszyw projektuje się w taki sposób, aby jak największa masa zmieściła się w jak najmniejszej objętości. Pomocne przy projektowaniu stosu okruchowego mogą być graniczne krzywe uziarnienia przedstawione w krajowym załączniku do normy dla betonu (norma PN-B-06265). Przywołane krzywe graniczne zakładają, że mieszanka kruszywa w betonie powinna zawierać 36–71% piasku i 29– 64% kruszywa grubego o uziarnieniu 2–8 mm. Wybierając produkt Lafarge, masz pewność, że wybierasz wysokojakościową mieszankę, spełniającą najwyższe wymagania.

LAFARGE - beton

Odpowiednio zaprojektowana mieszanka kruszyw jest kluczowa dla wielu cech betonu. Właściwa ilość oraz rozmiar kruszywa pozwala uzyskać świetną urabialność, charakteryzują się: łatwością pracy, brakiem lepkości, zmniejszonym pyleniem. Rozmiar wykorzystanego kruszywa wpływa także na grubość warstwy, w jakiej powinno się stosować daną mieszankę. W większości przypadków ograniczeniem będzie stosowanie grubości warstwy stanowiącej 3-krotność maksymalnego rozmiaru kruszywa. Ostatecznie prawidłowa współpraca zaczynu cementowego i kruszywa pozwala na uzyskanie betonu mrozoodpornego, o odpowiedniej wytrzymałości m.in. do zastosowań konstrukcyjnych.

Atrybuty betonu w worku Lafarge:
1. wybrany przez wykonawców (podczas ślepych testów z wykonawcami),
2. najwięcej najgrubszego kruszywa (w porównaniu z wybranymi, dostępnymi na rynku gotowymi mieszankami cementowymi, porównania wykonane we własnym zakresie, produkt Lafarge – kruszywo do 8 mm),
3. spełnia wymagania normy dla betonu konstrukcyjnego (PN-EN 206+A1 + PN-B-06265),
4. produkt stworzony według badań potrzeb i oczekiwań wykonawców.

space

BETON B25 – gotowa mieszanka cementowo-kruszywowa do przygotowania betonu klasy C20/25

Grube kruszywo – wysoka wytrzymałość:  
+ odpowiednio dobrane kruszywa gwarantują świetną urabialność.

Biopolimery – łatwość mieszania, wysoka reologia mieszanki:  
+ szybkie przygotowanie zaprawy,

+ specjalny dodatek wpływa na plastyczność i łatwość przygotowania zaprawy, a w konsekwencji oszczędność czasu i komfort pracy.

Gotowy do rozformowania po 14 h:  
+ wysoka wytrzymałość wczesna pozwala na szybkie tempo prac.

Do zastosowań wewn. i zewn. Do zastosowań w miejscach szczególnie narażonych na działanie MROZÓW i OPADÓW.

ZMNIEJSZONE PYLENIE – większy komfort pracy, dzięki większej ilości grubego kruszywa i odpowiednich wypełniaczy.

www.strefalafarge.pl

Poprzedni

Przeciwwłamaniowe bramy garażowe

Przeciwwłamaniowe bramy garażowe
Następny
Ogrodzenie MURRO – stylowo i bezpiecznie

Ogrodzenie MURRO – stylowo i bezpiecznie