Wyniki I kwartału 2022 roku

maj 2022
PSB

PRZYCHODY SIECI PSB

W I kwartale 2022 r. przychody partnerów Grupy PSB ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu wyniosły 2,1 mld zł (30% wzrost w stosunku do wyników osiągniętych w roku ubiegłym).

W okresie tym utrzymywała się dodatnia dynamika sprzedaży w obu kanałach, przy czym w hurcie była znacznie wyższa niż w detalu. Wyniosła ona (rok do roku) w kanale hurtowym +44%, a w detalicznym +13%. Główną składową dodatnich dynamik (obok popytu) była duża inflacja. Ceny materiałów budowlano-remontowych wzrosły średnio o 30%.

DYNAMIKA SPRZEDAŻY I CEN MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH

Przychody centrali, Grupy PSB Handel S.A., w omawianym okresie wyniosły 1,1 mld zł i były wyższe o 23%, w tym efekt wzrostu cen stanowił prawie 30%.
Sprzedaż w centrali PSB wzrosła w 17 grupach, zaś ceny wzrosły we wszystkich 20 analizowanych grupach asortymentowych. Ranking sprzedaży otwiera grupa izolacje termiczne, które odnotowały 65% wzrost przy 64% wzroście cen. Kolejna grupa otoczenie domu uzyskała wzrost sprzedaży na poziomie 62% przy 31% podwyżkach cen. Na trzecim miejscy uplasowała się grupa sucha zabudowa, której sprzedaż wzrosła o 51% przy 45% wzroście cen. Czwartą pozycję zajęła grupa płyty OSB osiągając 48% wzrost sprzedaży przy ponad 50% podwyżkach cen.

Nie zmieniła się sprzedaż w grupie oświetlenie, elektryka, ale ich ceny wzrosły o 19%. Natomiast spadek odnotowały dwie grupy: farby, lakiery –2% (przy 12% wzroście cen) i dekoracje –15% (przy 16% podwyżkach cen).
Największa dynamika cenowa wystąpiła w grupach asortymentowych: izolacje termiczne +64%, płyty OSB +51%, sucha zabudowa +45%, dachy, rynny +37%, ściany i kominy +34%, otoczenie domu +31% oraz izolacje wodochronne +31%.
W I kwartale 2022 r. ceny produktów hurtowych zwiększyły się o 36%, zaś z sektora detalicznego (dom i ogród) o 23%.

(mms)

Poprzedni

VENTIKA SOLO+: skuteczna wentylacja pojedynczych pomieszczeń

VENTIKA SOLO+: skuteczna wentylacja pojedynczych pomieszczeń
Następny
WIŚNIOWSKI - jedyne na rynku bramy w systemie Home Inclusive

WIŚNIOWSKI - jedyne na rynku bramy w systemie Home Inclusive