ŚWIADOMY INWESTOR – jak wybór materiałów ściennych wpływa na wykonawstwo i parametry użytkowe obiektów?

Producent: H+H
czerwiec 2024

Realizacja inwestycji to proces składający się z wielu decyzji i dylematów. Począwszy od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez wszelakie wybory projektowe, wykonawcze aż po samo zwieńczenie procesu – etap wykańczania wnętrz i przygotowania obiektu do zamieszkania.

Duża część spośród wyzwań, przed którymi stają inwestorzy, ma swoje długoletnie następstwa – w realny sposób kształtuje wnętrza i ich właściwości użytkowe. Ściany obiektu, a więc i wybór materiałów ściennych jest jedną z tych decyzji, które podejmowane są na początku realizacji. Jednocześnie jest on decyzją, niemożliwą do zmiany na etapie eksploatacji obiektu, dlatego tak istotne jest aby materiał ścienny wybrać świadomie. Oferta rynkowa jest naprawdę szeroka, a poszczególne dostępne materiały znacząco różnią się między sobą. Zdywersyfikowany asortyment Systemu Budowy H+H jest rozbudowywany tak, aby zapewnić kompleksowe, komfortowe oraz oszczędne rozwiązania pozwalające sprostać nawet najbardziej rygorystycznym wymaganiom inwestorów. 

BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO – NAJPOPULARNIEJSZY MATERIAŁ WYBIERANY PRZEZ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 

Bloczki z betonu komórkowego w budownictwie jednorodzinnym są chętnie wybierane głównie z uwagi na prostotę wykonawczą, którą gwarantują – realizacja prac murarskich jest szybka, prosta i intuicyjna. Bloczki ścienne mają duże wymiary, co z jednoczesnym zachowaniem niewielkiej masy pojedynczych elementów powoduje, że wznoszenie ścian odbywa się sprawnie i bez nadmiernego angażowania siły fizycznej. 

Na usprawnienie wykonawstwa wpływa również wysoka dokładność wymiarowa elementów (dopuszczalna odchyłka wymiarowa na wysokości dla standardu TLMB to ±1 mm, natomiast dla TLMA ±2 mm). Dzięki wysokiej dokładności, prace murarskie przebiegają nie tylko szybciej, ale co najważniejsze również dokładniej i precyzyjniej. Materiały ścienne o wysokiej dokładności wymiarowej można łączyć na cienkie spoiny, które ułatwiają poziomowanie poszczególnych elementów w warstwie i jednocześnie zabezpieczają przegrody przed wystąpieniem zjawiska podłużnych mostków termicznych (wnętrza są lepiej zabezpieczone przed ucieczką ciepła). 

Co jeszcze wyróżnia elementy z betonu komórkowego?

  • Bardzo dobra izolacyjność termiczna – ściany, które skutecznie ograniczają „ucieczkę” ciepła z wnętrza budynku i zapewniają komfort cieplny. Beton komórkowy charakteryzuje się niskimi wartościami współczynników przewodzenia ciepła. Im niższa gęstość betonu komórkowego, tym korzystniejsze są jego parametry termiczne. W Polsce dostępne są betony komórkowe w odmianach 300–700 kg/m3. Z elementów o najniższych gęstościach (300–350 kg/m3) możliwe jest wznoszenie jednowarstwowych ścian zewnętrznych spełniających warunek maksymalnego współczynnika przenikania ciepła (Umax ≤ 0,20 W/(m2·K)), co oznacza brak konieczności montowania dodatkowych warstw izolacji termicznej. W przypadku wyboru elementów produkowanych w wyższych gęstościach korzystne właściwości termiczne również mają znaczenie, ponieważ już poprzez dodanie do konstrukcji muru cienkiej warstwy izolacji termicznej, możliwe jest uzyskanie korzystnych wartości współczynników przenikania ciepła. Beton komórkowy pozwala na wybudowanie wnętrz o wysokim komforcie cieplnym i o optymalnej wilgotności, przez co tworzony jest korzystny mikroklimat pomieszczeń. 
  • Łatwość obróbki i wygodny system łączenia w pionie na pióro– wpust (nie ma konieczności wypełniania spoiny czołowej zaprawą, co znacznie ułatwia prowadzenie prac), to dwie kolejne cechy materiałowe betonu komórkowego, które doceniają inwestorzy i wykonawcy. Prace murarskie z wykorzystaniem betonu komórkowego wymagają posiadania zestawu prostych, podstawowych narzędzi. Łatwość obróbki, to również łatwość docinania elementów do odpowiednich wymiarów: materiał nie pyli nadmiernie, może być w prosty sposób docięty przy użyciu ręcznej piły widiowej. Beton komórkowy jest również niemalże bezodpadowy – jego właściwości są jednorodne na całej objętości elementu, dzięki czemu docięta pozostałość bloczka może być wykorzystana w innym fragmencie konstrukcji, a odpady wykonawcze są zredukowane do minimum. To wszystko składa się na pozytywny odbiór technologii wśród wykonawców realizujących prace murarskie. 

Dużą zaletą bloczków z betonu komórkowego jest również szeroka oferta produktowa na rynku, na którą składa się mnogość elementów o różnych wymiarach i w różnych klasach gęstości. Umożliwia to łatwy dobór rozwiązania odpowiadającego indywidualnym preferencjom i potrzebom inwestorskim.

Bloczki z betonu komórkowego są lekkie, z łatwością można je przenieść w miejsce wbudowania.
Porowata struktura betonu komórkowego wpływa na jego wysoką izolacyjność cieplną.
Bloczki silikatowe są elementami drobnowymiarowymi.

SILIKATY – MATERIAŁ ŚCIENNY DO ZADAŃ SPECJALNYCH 

Drugą grupą materiałową tworzącą System Budowy H+H są elementy silikatowe. Beton komórkowy i silikaty to materiały o zbliżonym składzie surowcowym, jednak znacząco różniące się od siebie w zakresie swoich charakterystycznych właściwości fizycznych. Struktura wewnętrzna betonu komórkowego jest porowata, nadająca materiałowi lekkości i korzystnych właściwości cieplnych, natomiast struktura silikatu jest zwarta, materiał jest mocno sprasowany. Strukturze wewnętrznej pojedynczych elementów oraz gęstości objętościowej materiału przegrody silikatowe zawdzięczają swoją masywność i swój ciężar – są to ściany, które stanowią dobrą zaporę przeciw przedostawaniu się niechcianych dźwięków, które pozwalają stworzyć przestrzenie o dużym wyciszeniu akustycznym. 

ZALETY BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 

  • Izolacyjność akustyczna jest największą zaletą przegród wzniesionych z silikatów. Zabezpieczenie wnętrz przed przedostawaniem się nadmiernych hałasów jest możliwe głównie poprzez wysoką gęstość elementów silikatowych (dochodzącą do 2200 kg/ m3). Jednocześnie gęstość materiału, to cecha, która definiuje geometrię elementów – bloczki silikatowe są drobnowymiarowe, tak aby ich ciężar nie generował utrudnień wykonawczych, z tego samego powodu wiele elementów silikatowych posiada drążenia. Korzystny układ drążeń bloczków silikatowych nie powoduje powstania zjawisk rezonansowych. Izolacyjność akustyczna jest najczęściej docenianą cechą materiałową, jednak nie jest ona jedynym parametrem fizycznym silikatów, na który warto zwrócić uwagę. 
  • Wytrzymałość na ściskanie – elementy silikatowe cechują wysokie klasy wytrzymałości na ściskanie, które standardowo wynoszą 15 i 20 MPa, ale mogą dochodzić nawet do 30 MPa. Wysoka wytrzymałość na ściskanie, to parametr szczególnie istotny w obiektach wyższych, zaprojektowanych z wykorzystaniem konstrukcji murowanej (w których mury pełnią rolę konstrukcji nośnych), natomiast nie pozostaje on bez znaczenia również w budownictwie jednorodzinnym. Dobre parametry wytrzymałościowe dają możliwość kształtowania przestrzeni o rozległych powierzchniach z jednoczesnym zachowaniem niewielkich, wymaganych szerokości murów. 
  • Akumulacyjność cieplna zwana inaczej pojemnością cieplną, zapewnia stabilność cieplną przegrody budowlanej. To właśnie akumulacyjność wspomaga utrzymanie względnie stałej temperatury, nawet w warunkach zmian temperatur na zewnątrz i we wnętrzach budynku (np. czasowe przerwy w dostawie ogrzewania). Im lepsza jest akumulacyjność materiału, tym dłużej budynek się nagrzewa, ale jednocześnie długo utrzymuje ciepło. Dobrą akumulacyjnością charakteryzują się ściany o dużej masie, czyli wysokiej gęstości objętościowej, takie na przykład jak te wykonane z wykorzystaniem elementów silikatowych. Akumulacyjność cieplna powoduje, że ściana silikatowa działa jak swoisty magazyn ciepła. 

W zakresie dokładności wymiarowej bloczki silikatowe określa kategoria odchyłek wymiarowych. Niemalże wszystkie silikaty z Systemu Budowy H+H (wyjątek stanowią silikaty elewacyjne oraz tradycyjne cegły silikatowe) określa dokładna kategoria odchyłek – T2, która oznacza możliwość łączenia elementów na zaprawę klejową. Aby ułatwić wykonawstwo bloczki silikatowe posiadają uchwyty i profilowanie powierzchni czołowej na pióro-wpust. Również ze względu na przyspieszenie postępu prac murarskich opracowana została seria silikatów uzupełniających obejmująca: elementy połówkowe – ułatwiające wykonanie narożników bez konieczności docinania elementów pełnowymiarowych, elementy wyrównujące na wysokości – upraszczające osiągnięcie pożądanej wysokości ściany, kształtki U – służące jako szalunek tracony, czy też silikaty wentylacyjne – do wykonywania pionów wentylacyjnych.

Uchwyty w bloczkach silikatowych ułatwiają prawidłowe ustawienie ich w warstwie muru.
Wysoka dokładność wymiarowa silikatów umożliwia prowadzenie prac murarskich z użyciem zaprawy klejowej.
Prowadzenie prac z użyciem betonu komórkowego jest proste i intuicyjne.

WYBORY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

Wybory podejmowane podczas procesu inwestycyjnego mają wpływ nie tylko na rachunek ekonomiczny fazy wykonawczej, ale także na późniejsze koszty oraz komfort przebywania i życia w powstających wnętrzach. Dostępne materiały ścienne różnią się między sobą cechami fizycznymi, dlatego warto je dokładnie poznać zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej technologii. Ściany nie tylko stanowią podział przestrzeni i oddzielenie od warunków atmosferycznych – ściany również biorą udział w realnym kreowaniu atmosfery tworzonych obiektów. 

Wykorzystanie elementów Systemu Budowy H+H, to wybór materiałów o uznanej renomie i wysokiej jakości. To również wybór producenta mającego jasno wyznaczone cele prowadzące do zmniejszania swojego wpływu na środowisko i osiągnięcia neutralności (ścieżka określona w Raportach Zrównoważonego Rozwoju). H+H posiada ambitne cele redukcyjne i aspiracje wynikające z zakresu prowadzonej działalności, a poczynione na drodze do ich osiągnięcia postępy są od kilku lat komunikowane w publikowanych Raportach. Wierzymy, że wspólnie jesteśmy w stanie wybudować dobrą przyszłość!

Poprzedni

JAKIE SĄ RODZAJE wentylatorów i ich zastosowania?

JAKIE SĄ RODZAJE wentylatorów i ich zastosowania?
Następny
PROCUT – PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA w konstrukcjach drewnianych

PROCUT – PRECYZYJNE ROZWIĄZANIA w konstrukcjach drewnianych

123