Akcja „Wiosna z Mrówką”

lipiec 2018
Mrówka Stargard Gdański

W tym roku po raz trzeci odbyła się akcja „Wiosna z Mrówką”. W kampanię zaangażowały się 23 sklepy PSB Mrówka, które wraz z dziećmi i nauczycielami ze szkół i przedszkoli zmieniały wygląd swojej miejscowości obsadzając kwiatami lub drzewkami szkolne i przedszkolne ogórki lub skwery. Akcja miała na celu kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i proekologicznych u dzieci i młodzieży. Łącznie zaangażowaliśmy ponad 1200 dzieciaków z 25 placówkami oświatowymi w zmianę swojego najbliższego otoczenia.

Poprzedni

Działania integracyjne

Działania integracyjne