Program sprzedaży premiowej Grupy PSB

lipiec 2019
Karta programu - Buduj z PSB

Rusza nowa wersja programu sprzedaży premiowej Buduj z PSB w składach budowlanych PSB i placówkach PSB Profi dla firm budowlanych oraz klientów indywidulanych budujących lub remontujących.
Organizatorami programu są składy budowlane i placówki PSB Profi należące do GRUPY PSB HANDEL S.A.
Celem programu Buduj z PSB jest nagradzanie klientów za dokonane zakupy w składach PSB. Klient za kupione produkty dostawców wspierających program otrzymuje punkty, które może wymienić na nagrody. Nagrodami w programie są artykuły sportowe, turystyczne itp. oraz bony towarowe PSB z możliwością ich realizacji w punktach handlowych partnera oraz klient będzie miał możliwość wymiany punktów za bieżące zakupy. 
Aby zostać uczestnikiem programu Buduj z PSB należy udać się do najbliższego punktu handlowego PSB, który prowadzi ten program. Wykaz punktów handlowych dostępny jest w panelu administracyjnym www.programpsb.pl. Potwierdzeniem udziału w programie jest Karta Klienta (do zbierania punktów), która zawiera informacje dotyczące Organizatora. Klient uczestniczący w programie przypisany jest do punktów handlowych należących tylko do jednego Organizatora. W panelu internetowym po zalogowaniu się uczestnik będzie mógł m.in. sprawdzać ilość zebranych punktów oraz jaki jest wykaz nagród czy wykaz dostawców uczestniczących w programie itp.

Poprzedni

Śniadania edukacyjne dla wykonawców

Śniadania edukacyjne dla wykonawców