Sucho i szczelnie od podstaw – HYDROIZOLACJA TURBOTEC 2K+ marki BOSTIK

Producent: BOSTIK
lipiec 2019

Woda to nie tylko źródło życia, ale w aspekcie budownictwa również przyczyna wielu problemów, którym należy stawić czoło. Prawidłowe uszczelnienie części podziemnych budynku to gwarancja trwałości konstrukcji i spokoju na wiele lat. Do skutecznej ochrony przed wilgocią niezbędne jest zarówno staranne wykonawstwo, jak i dobór właściwych produktów hydroizolacyjnych.

HYDROIZOLACJA TURBOTEC 2K+ marki BOSTIK

ZAGROŻENIE DLA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Odziaływanie wilgoci na budynek może zachodzić na wielu płaszczyznach. Dach to element konstrukcji, który ma za zadanie zabezpieczyć obiekt przed opada mi deszczu i śniegu. Odpowiednia izolacja i zabezpieczenia połaci dachowej oraz efektywny system odprowadzania wody opadowej jest jednym z gwarantów suchego i komfortowego wnętrza. Woda opadowa dostaje się do ziemi i wraz z wodą gruntową działa na podziemne części budynków. Fundamenty są podstawą budynku i konieczne jest ich zabezpieczenie przed działaniem wilgoci, która może tutaj powodować nie tylko nieestetyczne zacieki, ale również działać na osłabienie elementów nośnych budynku i prowadzić do osłabienia całej konstrukcji. Efektem tego w najgorszym wypadku może być wyłączenie obiektu z użytkowania.
Zagrożenie dla przegród budowlanych stanowi nie tylko sama woda, ale również związki, które są w niej rozpuszczone, takie jak: związki organiczne pochodzące z procesów gnilnych, zachodzących w glebie oraz różnego rodzaju sole pochodzące np. z produktów służących do nawożenia roślin oraz zawartych w glebie minerałów. Sole wytrącają się w strefie odparowania i z uwagi na higroskopijność ponownie rozpuszczają się np. przez wilgoć kondensacyjną. Krystalizacji soli towarzyszy zwiększenie objętości, co skutkuje rozsadzaniem materiałów budowlanych.
Rozpatrując problem wilgoci należy również pamiętać o destrukcyjnym wpływie różnic temperatur i przechodzenia ich przez punkt 0°C. Proces zamarzania i odmarzania również nie pozostaje bez wpływu na cegły, tynki, powłoki malarskie i tynkarskie, doprowadzając do ich kruszenia.
Zabezpieczając element budynku przed wpływem wody zawartej w gruncie, należy pamiętać, że często same wykonanie powłoki hydroizolacyjnej jest niewystarczającym zabiegiem. Niekiedy konieczne jest wykonanie opaski odwadniającej wokół fundamentu lub nawet reprofilacji terenu wraz z wymianą gruntu nieprzepuszczalnego na przesiąkliwy.
Projekt adaptacyjny dla każdego nowego obiektu budowlanego powinien zawierać dokładną analizę gruntu wraz z zaleceniami dotyczącymi wykonania odpowiedniej bariery przeciwwodnej.

USZCZELNIENIE ŚCIANA-POSADZKA
DOSZCZELNIENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ OD ZEWNĄTRZ


HYDROIZOLACJI PODZIEMNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW 

Dostępne dziś na rynku produkty chemii budowlanej są w stanie zapewnić 100% zabezpieczenie przed wpływem wody. Jednocześnie dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii łączą one w sobie unikatowe właściwości, pozwalające na pracę w każdych warunkach oraz zapewniające łatwą i szybką aplikację. 
Idealnym rozwiązaniem do hydroizolacji podziemnych części budynków jest dwuskładnikowy produkt Turbotec 2K+ marki Bostik. Produkt ten, jak hybryda łączy w sobie najlepsze właściwości produktów bitumicznych

TURBOTEC 2K+

grubowarstwowych i przepuszczalnych dyfuzyjnie szlamów izolacyjnych. Jako izolacja grubowarstwowa wykazuje wysoką odporność mechaniczną na uszkodzenia. Posiada bardzo dobrą przyczepność do starych powłok bitumicznych, dzięki czemu świetnie sprawdza się przy renowacjach tego typu podłoży i to bez konieczności ich wcześniejszego usuwania. Dzięki polimerom zawartym w dyspersji Turbotec 2K+ jest odporny na deszcz już po 2 godzinach, a pełne obciążenie uzyskuje już po 16 godzinach od aplikacji (w zależności od warunków). Może być nakładany w jednym cyklu roboczym na grubość 8 mm. Ponieważ nie zawiera bitumów można go pokrywać tynkami mineralnymi, klejami i farbami, co świetnie sprawdzi się w strefie cokołowej budynku przy wykańczaniu powierzchni. Ponieważ nie zawiera bitumu i rozpuszczalników może być stosowany również wewnątrz pomieszczeń jako izolacja pozioma pod płytkami ceramicznymi, czy jako bariera przeciwwilgociowa pod jastrychem. Turbotec 2K+ pozostaje trwale elastyczny, dzięki czemu może być użyty także do izolacji na balkonach i tarasach.

BOSTIK

JAK PRAWIDŁO PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE I PRODUKT TURBOTEC 2K+ DO APLIKACJI?

Tomasz Mazurkiewicz – menedżer ds. produktu firmy BOSTIK

Przed przystąpieniem do aplikacji Turboteca 2K+ należy upewnić się, że podłoże przygotowane jest zgodnie ze sztuką budowlaną. Powierzchnia, na którą będziemy nakładać produkt, musi być chłonna, mocna, stabilna, wypoziomowana i nośna. Wszelkie nierówności, takie jak: grube pory, gniazda żwirowe, kruche spoiny, otwarte pęknięcia itp. powinny zostać wypełnione zaprawą, np. Sperrmörtel. Podłoża chłonne przed aplikacją muszą być wilgotne w dotyku. Do ich zagruntowania zalecamy środek Ardagrip Classic lub Haftemulsion- Konzentrat (rozcieńczone z wodą). Przed nałożeniem pierwszej warstwy masy hydroizolacyjnej należy odczekać, aż powłoka środka gruntującego zostanie wchłonięta. Należy również pamiętać o przygotowaniu wyobleń oraz obrobieniu krawędzi za pomocą zaprawy Sperrmörtel.
Aby przygotować zaprawę hydroizolacyjną Turbotec 2K+ musimy nałożyć do czystego wiadra składnik płynny i krótko przemieszać. Następnie dodajemy komponent proszkowy w stosunku 1,5:1 (proszek:płyn) i mieszamy przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego przez co najmniej 2 minuty – do uzyskania jednorodnej masy. Pozostawiamy na 1 minutę w celu aktywacji wszystkich składników zaprawy, a następnie ponownie mieszamy.
Uzyskaną masę uszczelniającą nakładamy za pomocą szpachli, ławkowca, kielni lub maszyny natryskującej. W przypadku murów wykonanych z lekkiej cegły, bloczków betonowych lub z gładkich podłoży betonowych (szalunki) należy najpierw wykonać szorstkowanie powierzchni.
Uszczelnienie powinno zostać równomiernie nałożone w dwóch etapach, aby zapewnić pełne pokrycie powierzchni. Warstwy muszą uzyskać minimalną grubość w każdym punkcie. Należy pozostawić je do wyschnięcia na co najmniej 2 godziny każdą, choć czas ten może się różnić w zależności od warunków klimatycznych. Pamiętajmy również, że maksymalna grubość warstwy w jednej aplikacji nie powinna przekraczać 8 mm.
Hydroizolacja staje się odporna na deszcz już po około 120 minutach, natomiast całkowitą gotowość do obciążenia wodą pod ciśnieniem uzyskuje po około 16 godzinach.

Poprzedni

Jak wykonać taras z desek kompozytowych?

Jak wykonać taras z desek kompozytowych?
Następny
Zrób sobie przerwę – twój wałek będzie na ciebie czekał!

Zrób sobie przerwę – twój wałek będzie na ciebie czekał!