Dynamika sprzedaży i cen materiałów budowlanych w I półroczu 2020 r.

lipiec 2020
PSB

Przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po 6 miesiącach 2020 r. były wyższe o 7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy 1,5% wzroście cen. Spadek sprzedaży w III i IV zrekompensował wzrost popytu w V i VI, zwłaszcza w kanale detalicznym (w sklepach PSB Mrówka).

DYNAMIKA SPRZEDAZY I CEN GRUPY PSB  CENTRALI  W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH - 6 MIESIECY 2020 DO 6 MIESIECY 2019

Łączna sprzedaż za 6 miesięcy 2020 r., w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., była wyższa w 14 grupach towarowych: farby, lakiery (+19%), ogród, hobby (+19%), cement, wapno (+17%), wyposażenie, AGD (+15%), narzędzia (+12%), oświetlenie, elektryka (+12%), chemia budowlana (+10%), dachy, rynny (+10%), otoczenie domu (+10%), motoryzacja (+7%), wykończenia (+6%), instalacje, ogrzewanie (+5%), dekoracje (+5%) oraz płytki, łazienki, kuchnie (+0,1%). Spadek sprzedaży nastąpił w 6 grupach: sucha zabudowa (–1%), ściany, kominy (–1%), płyty OSB (–1%), stolarka (-2%), izolacje wodochronne (–3%) oraz izolacje termiczne (–9%).

W tym samym okresie ceny materiałów wzrosły w 17 grupach towarowych: cement, wapno (+7,0%), instalacje, ogrzewanie (+3,5%), stolarka (+3,3%), ogród, hobby (+3,0%), chemia budowlana (+2,9%), narzędzia (+2,9%), farby, lakiery (+2,7%), wyposażenie, AGD (+2,6%), dekoracje (+2,5%), oświetlenie, elektryka (+2,5%), płytki, łazienki, kuchnie (+2,1%), ściany, kominy (+2,0%), wykończenia (+2,0%), sucha zabudowa (+1,9%), dachy, rynny (+1,4%), otoczenie domu (+1,2%) oraz motoryzacja (+0,9%). Spadek cen nastąpił w 3 grupach: izolacje wodochronne (–1,5%), izolacje termiczne (–5,0%) oraz płyty OSB (–11,2%).

(mms)

Poprzedni

SKLEJKA EKO FIRE – PROTECT - Wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony przed ogniem

SKLEJKA EKO FIRE – PROTECT - Wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony przed ogniem
Następny
GUTTA - zadaszenia

GUTTA - zadaszenia