Dynamika sprzedaży i cen materiałów budowlanych w I półroczu 2021 r.

lipiec 2021
PSB

Przychody Grupy PSB Handel (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po 6 miesiącach 2021 r. były wyższe o ponad 16% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy 5,5% wzroście cen.

Łączna sprzedaż za 6 miesięcy 2021 r., w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., była wyższa w 18 grupach towarowych (spośród 20 analizowanych grup): dekoracje (+45%), motoryzacja (+34%), oświetlenie, elektryka (+34%), ogród i hobby (+31%), płytki, łazienki, kuchnie (+28%), narzędzia (+27%), płyty OSB (+23%), wyposażenie, AGD (+18%), izolacje termiczne (+18%), wykończenia (+17%), instalacje, ogrzewanie (+16%), sucha zabudowa (+14%), stolarka (+14%), dachy, rynny (+13%), otoczenie domu (+12%), farby, lakiery (+10%), chemia budowlana (+5%) oraz izolacje wodochronne (+3%). Spadek nastąpił w 2 grupach: ściany, kominy (–1%) oraz cement, wapno (–8%).
W tym samym okresie ceny materiałów wzrosły aż w 19 grupach towarowych: płyty OSB (+26,9%), izolacje termiczne (+15,1%), sucha zabudowa (+11,5%), dachy, rynny (+8,0%), oświetlenia, elektryka (+7,6%), instalacje, ogrzewanie (+7,4%), ogród i hobby (+5,9%), cement, wapno (+4,9%), narzędzia (+4,6%), izolacje wodochronne (+4,4%), wykończenia (+3,9%), stolarka (+3,8%), wyposażenie, AGD (+3,7%), motoryzacja (+3,3%), płytki, łazienki, kuchnie (+3,2%), chemia budowlana (+3,0%), farby, lakiery (+2,5%), otoczenie domu (+1,8%) oraz dekoracje (+1,8%). Spadek cen nastąpił tylko w grupie ściany, kominy (–4,6%).

(mms)

Poprzedni

Kostka brukowa i płyty tarasowe ZIEL-BRUK

Kostka brukowa i płyty tarasowe ZIEL-BRUK
Następny
ISOVER - SUPER-MATA

ISOVER - SUPER-MATA