NIDA PODDASZE – sprawdzony sposób zabezpieczenia poddasza użytkowego

Producent: SINIAT
lipiec 2021

Nida Poddasze to innowacyjny system suchej zabudowy poddaszy użytkowych, który kreuje bezpieczeństwo przeciwpożarowe inwestycji. Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych w systemie Nida Poddasze to rozwiązanie stosowane przy pracach wykończeniowych pomieszczeń znajdujących się na poddaszu. Płyty gipsowo-kartonowe pozwalają na wykonanie zabudowy o nieregularnej geometrii, łączą się także pod dowolnym kątem, tworząc w ten sposób efektowne załamania.

NIDA PODDASZE – sprawdzony sposób zabezpieczenia poddasza użytkowego

SYSTEM NIDA PODDASZE

Może stanowić zarówno poziomą jak i ukośną płaszczyznę. Firma Siniat jako globalny producent systemów suchej zabudowy bazując na dotychczasowej wiedzy, jako pierwsza kompleksowo przeanalizowała temat zabezpieczeń ogniowych poddaszy, stropów i dachów. W wyniku badań powstały unikalne, zoptymalizowane do danego rodzaju pomieszczenia i przegrody, rozwiązania w postaci systemów suchej zabudowy Nida Poddasze dla poddaszy użytkowych oraz Nida Dach dla stropów i dachów.

NIDA PODDASZE – sprawdzony sposób zabezpieczenia poddasza użytkowego

Najpopularniejszym rodzajem zabudowy jednorodzinnej na polskim rynku są obiekty parterowe z poddaszem użytkowym. Wybór nie jest przypadkowy, ponieważ to właśnie budynki najbardziej ekonomiczne w zakresie zagospodarowania dwóch kondygnacji – parteru i poddasza z przeznaczeniem na cele użytkowe. Konstrukcja dachu w budownictwie jednorodzinnym wykonana jest głównie z drewna. Warto jednak pamiętać, że to produkty całkowicie palne, dlatego konieczne jest kompleksowe zabezpieczenie poddasza przed działaniem ognia. W przeciwnym wypadku, podczas wystąpienia pożaru przy nieodpowiednio zabezpieczonej konstrukcji, istnieje zagrożenie dla życia ludzi oraz przyszłego funkcjonowania budynku.
W rzeczywistości oznacza to, że o bezpieczeństwie domu stanowi dobrze wykonana oraz zgodna z przepisami ochrona przeciwpożarowa. Zabezpieczenie ogniowe zawsze powinno być zawsze traktowane z należytą uwagą.

JAK ZABEZPIECZYĆ PODDASZE UŻYTKOWE?

Wyjaśnia to stosowny przepis – paragraf 219 ust. 2 aktualnych Warunków technicznych. Warto podkreślić, że krajowe ustawodawstwo jednoznacznie reguluje kwestię zabezpieczeń ogniowych poprzez zapisy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

W świetle obecnie obowiązujących przepisów poddasze użytkowe musi być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodą o konkretnej klasie odporności ogniowej:
1) w budynku niskim – EI 30,
2) w budynku średniowysokim i wysokim – EI 60.

Czym się kierować? Przede wszystkim obecnie obowiązującymi przepisami, czyli Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

www.siniat.pl

Poprzedni

Wałki ROTA! – zawsze profesjonalny efekt z każdą farbą

Wałki ROTA! – zawsze profesjonalny efekt z każdą farbą
Następny
STANLEY® przedstawia przenośny stół warsztatowy z imadłem

STANLEY® przedstawia przenośny stół warsztatowy z imadłem