Izolacja budynku – pierwszy krok do obniżenia rachunków za energię cieplną

lipiec 2022

W czasach gwałtownie rosnących cen energii cieplnej, braku pewności w kwestii jej dostaw należy szukać sposobów na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie komfortu, także finansowego. Dbałość o jakość izolacji nowo powstających budynków i prawidłowo wykonaną termoizolację tych już wybudowanych, mają kluczowe znaczenie w zapobieganiu rosnącym rachunkom. Co izolacja ma wspólnego z rachunkami?

W przypadku budownictwa jednorodzinnego blisko 70% kosztów utrzymania jest związane z jego ogrzewaniem lub chłodzeniem. Zarówno w przypadku nowych, jak i starych domów pierwszym krokiem do ograniczenia strat ciepła, a co za tym idzie, ograniczenia kosztów eksploatacji budynku, jest prawidłowa izolacja ścian i poddaszy. Kolejne etapy na drodze do oszczędności to odpowiedni dobór pieca i energia z OZE.
Wybór systemu izolacji – na co warto zwrócić uwagę: na najlepsze parametry cieplne czy mechaniczne. Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo pożarowe. Skalna wełna mineralna to materiał niepalny, odporny na działanie ognia, który nie rozprzestrzenia pożaru. To oznacza, że zastosowanie tego rodzaju izolacji znacząco wydłuża czas na ewakuację mieszkańców czy dotarcie jednostek ratunkowych. Ważnym aspektem jest też fakt, że prawidłowo wykonana izolacja ze skalnej wełny mineralnej zmniejszy ilość hałasu dobiegającego z zewnątrz, co gwarantuje komfort akustyczny.
Jednak skuteczna izolacja to suma dwóch czynników, czyli połączenie materiału najwyższej jakości i wysokich umiejętności wykonawców, którzy go montują. Zobacz lub sprawdź swoją wiedzę, jak prawidłowo przygotować podłoże i wykonać izolację.

ROCKWOOL

MONTAŻ IZOLACJI – PRZYGOTOWANIA

1. Założenia budowlane
Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowywanego nie może wynosić mniej niż +5°C i więcej niż +25°C. Nie należy wykonywać robót przy silnym wietrze lub intensywnym nasłonecznieniu. Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynki) należy chronić przed bezpośrednim działaniem deszczu. Należy stosować siatki zabezpieczające na rusztowaniach. Zaleca się, by ocieplenia były wykonywane z rusztowań stacjonarnych.

2. Wymagania w zakresie nośności podłoża 
Podłoże musi być mocne, czyste, wolne od kurzu i oleju, a tynki organiczne oraz złuszczające się powłoki malarskie należy usunąć. Nierówności ścian przekraczające 1 cm niweluje się zaprawą wyrównującą. Powierzchnię ściany – otynkowaną lub nieotynkowaną – należy oczyścić mechanicznie (szczotkami) lub zmyć wodą pod dużym ciśnieniem. Silnie chłonące podłoża należy zagruntować środkiem gruntującym, zmniejszającym ich chłonność.

3. Pozostałe wymagania w zakresie przygotowania i wykonywania elewacji.
Elementy elewacji, takie jak: okna, drzwi, skrzynki żaluzji, parapety muszą być zamontowane przed rozpoczęciem robót ociepleniowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbek blacharskich od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie wyprofilowanie, umożliwiające prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

ROCKWOOL - izolacja poddaszy

MONTAŻ IZOLACJI – NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

1. Nakładanie kleju na płyty izolacyjne
Klej należy przygotować zgodnie ze wskazówkami producenta zawartymi na opakowaniu. Płytę zaleca się położyć na wcześniej przygotowanej równej powierzchni, umożliwiającej swobodny dostęp do niej z każdej strony. W przypadku płyt dwugęstościowych, klej należy nanosić na powierzchnię nieoznakowaną napisami. W przypadku płyt jednogęstościowych klej można nanosić dowolnie na jednej z dwóch stron.

2. Nakładanie zaprawy klejącej wykonuje się w dwóch etapach
Klej można nakładać m.in. metodą „obwodowo punktową” w przypadku dużego formatu płyt lub „grzebieniową” dla płyt lamelowych. Zawsze należy zacząć od naniesienia cienkiej warstwy zaprawy klejącej na płytę, w celu zagruntowania powierzchni wełny skalnej. Następnie nakłada się właściwą warstwę zaprawy klejowej na zagruntowaną powierzchnie.

3. Ułożenie płyt
Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając je do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej należy usunąć tak, by nie była widoczna na stykach płyt. Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający „przewiązanie”.

4. Wykończenie ościeży
Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i drzwiowe, parapety, dachy i balkony, powinny być wykonane  z zachowaniem szczeliny wypełnionej materiałem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. Do ościeżnic okiennych oraz drzwiowych należy przykleić listwy przyokienne tak, aby zapewnić miejsce na ocieplenie ościeża wełną o minimalnej grubości 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robót, przykleja się do listwy folię ochronną, którą odrywa się razem z taśmą klejącą po wykonaniu ocieplenia.

5. Mocowanie płyt łącznikami mechanicznymi
Mocowanie łącznikami płyt (w miarę potrzeb) wykonuje się nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą łączników z tulejką oraz talerzykiem z tworzywa sztucznego oraz stalowym rdzeniem, dopuszczonych do obrotu i stosowania. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego i występujących obciążeń statycznych.

6. Zaprawa zbrojąca
Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować wszystkie otwory okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo zazbroić listwą narożną z siatką. Należy również pamiętać o wtopieniu pod kątem 45° dodatkowych pasów siatki z włókna szklanego, przy narożach otworów okiennych i drzwiowych. Następnie przystępuje się do wykonania warstwy zbrojącej w dwóch etapach:
– pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni skalnej wełny cienką warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy,
– następnie nakłada się właściwą warstwę zaprawy za pomocą pacy zębatej o zębach 10 mm x 10 mm, rozprowadzając ją równomiernie po powierzchni płyty i zatapiamy w niej siatkę tworząc gładką powierzchnię.

7. Nałożenie podkładu tynkarskiego
W normalnych warunkach pogodowych, po trzech dniach, na suchą warstwę zbrojącą nakłada się jednowarstwowo, za pomocą wałka lub pędzla,  podkład tynkarski pod wykończenie tynkami mineralnymi, silikonowymi, silikatowymi. W przypadku tynków silikatowych lub silikonowych barwionych w masie należy stosować podkłady barwione w kolorze tynku.

8. Ocieplenie ścian zewnętrznych – termomodernizacja istniejącego ocieplenia
Proponowane rozwiązanie pozwala na zwiększenie grubości izolacji na wcześniej wykonanym ociepleniu, dzięki czemu budynek spełni minimalne wymogi, a nawet umożliwi dostosowanie go do najwyższych standardów energetycznych. Rozwiązanie to można zastosować dla starego ocieplenia w metodzie lekkiej mokrej (ETICS), wykonanego zarówno na bazie wełny skalnej, jak i styropianu (EPS).

Ocieplenie na ocieplenie można zastosować m.in. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej pamiętając o tym, by łączna grubość obu systemów nie przekroczyła 380 mm.

Zalety ocieplenia na ocieplenie:
– zmniejszone straty ciepła przez ściany zewnętrzne,
– zwiększone bezpieczeństwo ogniowe,
– poprawa komfortu akustycznego,
– odświeżona estetyka nowej elewacji,
– osłonięcie uszkodzeń starej elewacji,
– szybki montaż,
– uniwersalność zastosowania.

Innowacyjną cechą tego rozwiązania jest możliwość mocowania nowej warstwy wełny skalnej do istniejącego podłoża wyłącznie za pomocą łączników mechanicznych. Pozwala to na znaczne przyspieszenie procesu docieplenia. Zastosowanie tego rozwiązania podnosi znacznie izolacyjność termiczną budynku oraz zwiększa bezpieczeństwo w warunkach pożaru, poprzez osłonięcie warstwy dotychczasowego ocieplenia na bazie EPS za pomocą niepalnej warstwy wełny skalnej.
Niezależnie od tego czy buduje się nowy dom czy termomodernizuje się stary, inwestując w ocieplenie należy myśleć o rozwiązaniach na co najmniej 40-50 lat. Dlaczego? Dom buduje się na minimum 30 lat, na tyle lat zazwyczaj zaciągany jest kredyt. Przy wyborze materiałów i fachowców warto więc myśleć długofalowo i już dzisiaj zapewnić sobie dom, który będzie ciepły zimą, chłodny latem i nie będzie generował niepotrzebnych kosztów.

1 Warstwa zewnętrzna w skład której wchodzą: zaprawa zbrojąca, siatka zbrojąca z włókna szklanego, podkład tynkarski i wyprawa tynkarska. 2 Płyta izolacyjna o grubości 20 cm. 3 Ściana konstrukcyjna np. z betonu komórkowego. 4 Tynk wewnętrzny.
1 Warstwa zewnętrzna w skład której wchodzą: zaprawa zbrojąca, siatka zbrojąca z włókna szklanego, podkład tynkarski i wyprawa tynkarska. 2 Płyta izolacyjna o grubości 20 cm. 3 Ściana konstrukcyjna np. z betonu komórkowego. 4 Tynk wewnętrzny.
1 Warstwa zewnętrzna w skład której wchodzą: zaprawa zbrojąca, siatka zbrojąca z włókna szklanego, podkład tynkarski, tynk mineralny, grunt i farba elewacyjna. 2 Płyta izolacyjna o grubości 20 cm. 3 Ściana konstrukcyjna np. z pustaków ceramicznych. 4 Tynk wewnętrzny.
1 Warstwa zewnętrzna w skład której wchodzą: zaprawa zbrojąca, siatka zbrojąca z włókna szklanego, podkład tynkarski, tynk mineralny, grunt i farba elewacyjna. 2 Płyta izolacyjna o grubości 20 cm. 3 Ściana konstrukcyjna np. z pustaków ceramicznych. 4 Tynk wewnętrzny.
Autor Marcin  Barwiński
Autor Marcin Barwiński
Stanowisko – Doradca Techniczny w firmie ROCKWOOL Polska
Następny
Na co zwrócić uwagę podczas prac ociepleniowych

Na co zwrócić uwagę podczas prac ociepleniowych

123