CO DAJE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU? Wsparcie finansowe w Programie TERMO

Producent: ROCKWOOL
sierpień 2023

Termomodernizacja domu przyczynia się do znaczącego ograniczenia strat ciepła, a w konsekwencji do zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy komfortu termicznego budynku. Dzięki przeprowadzonym pracom ogranicza się zużycie energii, obniża koszty eksploatacji i redukuje emisje gazów cieplarnianych. Efektem termomodernizacji są niższe rachunki za energię, lepsze warunki dla mieszkańców oraz pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

KIEDY PRZEPROWADZIĆ TERMO􀀀 MODERNIZACJĘ BUDYNKU?

Pierwszą oznaką konieczności prze-prowadzenia termomodernizacji budynku jest zauważalny problem z  uzyskaniem właściwej tempera-tury wewnątrz zimą oraz zbyt szybkie nagrzewanie się pomieszczeń latem. Podczas chłodnych pór roku uzyskanie komfortowej temperatury w  obiekcie jest długotrwałe, trudne, energochłonne i  kosztowne. Z  kolei podczas upałów temperatura wewnątrz wzrasta zdecydowanie za szybko.

Przeciętne straty ciepła w  domu jednorodzinnym kształtują się jak w zestawieniu poniżej:

 • 8%–10% ciepła jest tracone przez dach,
 • 30%–40% ciepła jest tracone przez wentylację,
 • 0%–15% ciepła jest tracone przez okna i drzwi,
 • 5%–10% ciepła jest tracone przez podłogę na gruncie,
 • 25%–35% ciepła jest tracone przez ściany.

W  przypadku zaobserwowania tego zjawiska w domu, można zlecić prze-prowadzenie audytu energetycznego budynku, co wiąże się jednak z  poniesieniem pewnych kosztów. Informacje o tym, jakie są słabe miejsca domu pod względem strat energii i emisji, a także jakie oszczędności finansowe, można uzyskać korzy-stając z  darmowego narzędzia. Jest nim kalkulator 􀀁 oszczędność kosztów ogrzewania. Wprowadzając za-ledwie kilka podstawowych danych, uzyska się nie tylko informację o przyszłych kosztach eksploatacyjnych i  konkretne dane o  redukcji emisji, ale także rekomendowane obszary do zmiany, np. źródło ciepła, izolacja dachu czy ścian zewnętrznych. Oczywiście zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię przynosi wymierne korzyści, jednak inwestor zawsze zainteresowany jest kosztem termomodernizacji, jaki musi po-nieść oraz tym, jak szybko inwestycja się zwróci. Zarówno koszty, jak i  czas zwrotu poniesionych nakładów zależą w tym przypadku od zakresu koniecznych prac, ale także od wyboru materiałów budowlanych. Warto podkreślić, że nie zawsze najtańsze z nich są opcją najlepszą. Na przykład w  przypadku konieczności ocieplenia ścian, zamiast wybierać styropian, sprawdź również inne możliwości. Dobry  kalkulator ceny wełny skalnej  lub mineralnej to sposób na sprawdzenie alternatywnych rozwiązań, które mogą okazać się po prostu lepsze. Zasada ta dotyczy oczywiście również innych materiałów budowlanych, a także źródeł ciepła i systemów zastosowanych podczas termomodernizacji. Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną skalną ROCKWOOL pozytywnie wpłynie na walory estetyczne i  przyniesie konkretne korzyści - komfortowe warunki dla bliskich i niskie koszty ogrzewania. Kompleksowe zalety termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku to nie tylko jego walory estetyczne, ale i komfort odczuwalny na co dzień. Ocieplenie wełną skalną to również skuteczna broń przeciwko smogowi i gwarancja czystszego powietrza w  najbliższym otoczeniu – dzięki izolacji ścian zewnętrznych ciepły dom z  ROCKWOOL będzie emitował znacznie mniej zanieczyszczeń. Odpowiednie ocieplenie skalną wełną, stosowane od zewnątrz budynku, jest jednym z  kluczowych elementów wpływających na komfort we wnętrzu, przekładającym się jednocześnie na niskie koszty ogrzewania. By móc cieszyć się oszczędnościami, pozbyć się wilgoci, grzybów i pleśni, warto ocieplić ściany zewnętrzne wełną skalną ROCK-WOOL. Izolacja wpłynie nie tylko na stan portfela, ale również na komfort i  jakość powietrza w  pomieszczeniach – zimą ogrzane mury trzymają ciepło, a latem w domu panuje przyjemny chłód. Nawet, jeśli dom liczy sobie już kilkadziesiąt lat, wciąż może być energooszczędny i  odrestaurowany według sprawdzonych technik budowlanych. 

CIEPŁY DOM Z ROCKWOOL 

Ocieplenie z  wełny skalnej zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniach. „Oddychające” ściany i  świeże powietrze wewnątrz domu to podstawa zdrowia bliskich – stabilna temperatura wpływa na ich kondycję, pomaga w  budowaniu odporności, chroni przed infekcjami. Dzięki ociepleniu z  wełny skalnej ROCKWOOL mogą spać spokojnie w  bezpiecznej przestrzeni, bo wełna skalna to materiał pochodzący w  pełni z  naturalnych surowców, niepalny i niezwykle wy-trzymały. Dzięki wysokiej odporności na zmienne warunki atmosferyczne i  paroprzepuszczalności materiału ma się pewność, że izolacja jest nie-zawodna – wełnę skalną ROCKWOOL montuje się tylko raz i raz na zawsze zapomina się o remontach, grzybach i  pleśni. Wełna skalna zapewnia tak-że doskonałą izolację akustyczną. Ocieplony dom jest jak filharmonia - poziom akustyczny jest tak dobry, że w  pokoju można usłyszeć spadającą szpilkę, a  hałas uliczny, pobliski plac zabaw czy obiekty użyteczności publicznej – takie jak lotniska czy tory kolejowe – przestają być uciążliwe. Izolacja ścian zewnętrznych to pierwszy krok w stronę energooszczędności i komfortu w ciepłym dom .

JAK OCIEPLIĆ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE?  

METODA LEKKA MOKRA Ocieplenie ścian zewnętrznych to zazwyczaj centralny punkt całego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – obejmuje największą powierzchnię budynku i  jest konieczne, by dom był ciepły i  komfortowy. W  pracach ociepleniowych najczęściej stosuje się metodę lekką mokrą. 

Ocieplenie metodą lekką mokrą składa się z 4 etapów: 

 • przygotowania ścian do ocieplenia, 
 • mocowania i szlifowania płyt FRONTROCK SUPER, 
 • wykonywania warstwy zbrojnej, czyli mocnego podłoża pod tynk,
 • tynkowania i malowania. 

By uzyskać zadowalający efekt, warto przestrzegać kilku reguł: 

 • prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C i  nie wyższej niż +25°C, 
 • ściany domu muszą być suche i pozbawione wszelkich nalotów organicznych, 
 • chłonne podłoża wymagają gruntowania preparatem, który tę chłonność ograniczy, 
 • gdy podłożem jest stary tynk, który nie trzyma się ścian, należy go skuć. 

JAKI PRODUKT Z WEŁNY SKALNEJ WYBRAĆ DO OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH?

Produkty z kategorii SUPER 

Idealne produkty do rozwiązań wymagających najwyższej jakości i  odporności mechanicznej na uszkodzenia, zwłaszcza w kontekście eksploatacji, zabezpieczenia fasady przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarówno w trakcie użytkowania, jak i w trakcie samego montażu, o unikatowej technologii dwugęstościowej. Wśród tych produktów znajdują się takie jak: FRONTROCK SUPER i VENTIROCK SUPER. 

Produkty z kategorii PLUS 

Produkty o  najlepszych parametrach izolacyjności termicznej, o  naj-szerszym zakresie grubości, dopasowanym do wszelkich potrzeb i  rozwiązań, z  szeregiem dodatkowych korzyści, mających istotny wpływ na wartość inwestycji i jej jakość. W przypadku rozwiązań do fasad wentylowanych produkty te zostały stworzone w unikatowej dwugęstościowej technologii, o znakomitych parametrach termicznych i akustycznych, odporne na wilgoć i  wodę. Rozwiązaniami w tej kategorii są FRONTROCK PLUS i VENTIROCK PLUS.

Produkty z kategorii STANDARD 

Produkty z  wełny skalnej o  specjalistycznym przeznaczeniu i  wysokich parametrach termicznych, ogniowych i  akustycznych. Wyróżnić wśród nich można produkty o  strukturze lamelowej lub fabrycznie pokryte warstwą gruntującą. Są to produkty o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych. Dzięki lekkości oraz odporności na ogień i  wodę, płyty te sprawdzą się w każdych warunkach, w każdym rozwiązaniu. Najbardziej popularnymi produktami tutaj są FRONTROCK L i VENTIROCK.

Prawidłowe ocieplenie budynku może przynieść nawet 70 proc. oszczędności energii zużywanej do ogrzewania budynku!
Wełna skalna ROCKWOOL ma wszechstronne zastosowanie w  termomodernizacji budynku podczas: od ociepleń poddaszy, ścian działowych, ścian zewnętrznych, zarówno tych tynkowanych, jak i z elewacją wentylowaną, aż po dachy płaskie i izolacje techniczne. Prostym, szybkim rozwiązaniem dla inwestora jest zastosowanie podczas termomodernizacji nadmuchowej wełny skalnej ROCKWOOL.

WSPARCIE FINANSOWE  KOMPLEKSOWEJ TERMO􀀀 MODERNIZACJI BUDYNKU 

Planując kompleksową termomodernizację budynku warto pamiętać o możliwościach pozyskania wsparcia, którą można znaleźć w  Programie TERMO, prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Efektami wykorzystania tych funduszy jest podniesienie efektywności energetycznej budynków, poprawa komfortu życia i pracy użytkowników oraz estetyki obiektów. W  ramach Programu funkcjonują dobrze już znane źródła dofinansowania, ale też i  całkiem nowe możliwości. Ważną zmianą od 2022 roku jest podwyższenie procentowe wsparcia finansowego i  nowe opcje dla beneficjentów. O  fundusze można się starać do 30 czerwca 2026 roku.

Co warto brać pod uwagę planując kompleksową termomodernizację?

Jednym z  kluczowych przedsięwzięć przy podnoszeniu efektywności energetycznej budynku jest jego właściwa izolacja – ocieplenie lub do-cieplenie. W  przypadku budynków wielorodzinnych i  użytku publicznego, a takie są głównie dofinansowane z  Programu TERMO, szczególnego znaczenia obok właściwości izolacji cieplnej nabiera niepalność izolacji, właściwości akustyczne, paroprzepuszczalność (szczególne zalety izolacji z  wełny skalnej ROCKWOOL), bo one mają wpływ nie tylko na oszczędność zużywanej w  budynku energii do jego ogrzania, ale także na bezpieczeństwo przeciwpożarowe użytkowników, ich komfort mieszkania czy pracy. W  ramach Programu są też możliwości podwyższonego dofinansowania w  przypadku zastosowania OZE. Wielu właścicieli i  za-rządców sięgnie po montaż instalacji PV. I  w  związku z  ewentualnym za-grożeniem pożarami, warto zwrócić uwagę na dobór odpowiedniej izolacji dachu i jej niepalne właściwości, aby zadbać o  bezpieczeństwo osób użytkujących budynek i  tych z  sąsiednich obiektów.

Jakie budynki mogą być zmodernizowane w Programie TERMO? 

 •  budynki mieszkalne,
 • budynki zbiorowego zamieszkania,
 • budynki użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, ale także lokalne sieci ciepłownicze i  lokalne źródła ciepła.

Kto może składać wnioski o  dofinansowanie?

 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, 
 • towarzystwa budownictwa społecznego, 
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe,
 • półki prawa handlowego,
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Beneficjenci mogą wnioskować o: 

 • premię termomodernizacyjną z  opcją grantu termomodernizacyjnego,
 • premię remontową,
 • premię MZG z opcją grantu MZG, 
 • grant OZE,
 • premię kompensacyjną. 

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA. To fundusze przeznaczone na spłatę części kredytu na inwestycję, zaciągniętego w  banku, który ma podpisane porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Premia wynosi: 26 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 31 proc. kosztów, jeśli z  termomodernizacją jest montaż OZE, 31 proc. kosztów termomodernizacji, jeśli zastosowane jest OZE i  jeśli inwestor dostał grant OZE oraz dodatkowe 50 proc. kosztów dla termomodernizacji budynków z „wielkiej płyty”.

GRANT TERMOMODERNIZACYJNY. To okazja na zwiększenie premii o dodatkowe 10 proc. kosztów netto inwestycji i  te fundusze są na spłatę części kredytu. Warunek? Budynek po modernizacji spełniać ma stan-dardy nowego budynku.

PREMIA REMONTOWA. Dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych, które są użytkowane 40 lub 20 lat przed dniem złożenia wniosku. Wysokość premii - 25 proc. kosztów.

PREMIA MZG Z OPCJĄ GRANTU. To fundusze dla właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych, które są w zasobach mieszkaniowych gmin oraz tych w  obszarze z  obowiązującą „uchwałą antysmogową”. Premia wynosi 50 proc. kosztów przedsięwzięcia i  rośnie do 60 proc., gdy budynek jest zabytkowy lub wpisany do gminnego programu rewitalizacji. Przysługuje dodatkowe 30  proc. w  przypadku zastosowania OZE, przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła, zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne. Grant jest przeznaczony na refinansowanie kosztów. GRANT OZE. Dofinansowanie dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych na zakup, montażu, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii. Grant jest na refinansowanie kosztów inwestycji. Grant wynosi 50 proc. kosztów netto przedsięwzięcia OZE. PREMIA KOMPENSACYJNA. Fun-dusze dla osoby fizycznej, która jest właścicielem: budynku mieszkalnego z  co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym, części budynku mieszkalnego i  która była właścicielem tego budynku lub jego części. Są dokładne wytyczne dotyczące terminów nabycia tych praw. Premia jest przeznaczona na refinansowanie kosztów inwestycji lub spłatę kredytu z  premią remontową. Jej wysokość zależy od wyliczeń związanych z  po-wierzchnią użytkową. 

Poprzedni

ELEKTRONARZĘDZIA RAWLPLUG: bezpieczeństwo i zaufanie

ELEKTRONARZĘDZIA RAWLPLUG: bezpieczeństwo i zaufanie
Następny
BELLA PLAST - LISTWY PRZYOKIENNE dylatacyjne do systemów dociepleń

BELLA PLAST - LISTWY PRZYOKIENNE dylatacyjne do systemów dociepleń

123