Dynamika sprzedaży i cen materiałów budowlanych w I półroczu 2023 r.

sierpień 2023

Przychody Grupy PSB Handel (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po 6 miesiącach 2023 r. były niższe o 12% od osiągniętych w  analogicznym okresie roku poprzedniego, w  tym efekt wzrostu cen materiałów stanowił 9%.

Łączna sprzedaż za 6 miesiące 2023 r., w stosunku do analogicznego okresu 2022 r., była wyższa  w  6 grupach towarowych: farby, lakiery (+15%), cement, wapno (+15%), motoryzacja (+9%), wyposażenie, AGD (+5%), chemia budowlana (+4%) oraz izolacje wodochronne (+0,3%). Spadek sprzedaży nastąpił w 14 grupach: dekoracje (-2%), narzędzia (-2%), ogród i  hobby (-4%), sucha zabudowa (-4%), instalacje, ogrzewanie (-5%), oświetlenie, elektryka (-7%), płytki, łazienki, kuchnie (-8%), wykończenia (-12%), otoczenie domu (-14%), stolarka (-19%), płyty OSB, drewno (-24%), dachy, rynny (-37%), izolacje termiczne (-37%) oraz ściany, kominy (-42%). 

W  tym samym okresie ceny materiałów wzrosły w  18 grupach towarowych: cement, wapno (+34%), farby, lakiery (+17%), sucha zabudowa (+15%), chemia budowlana (+13%), ogród i  hobby (+11%), płytki, łazienki, kuchnie (+11%), wyposażenie,  AGD (+11%), instalacje, ogrzewa- nie (+11%), wykończenia (+10%), motoryzacja (+10%), stolarka (+10%), narzędzia (+9%), ściany, kominy (+8%), dekoracje (+8%), izolacje wodochronne (+6%), oświetlenie, elektryka (+6%), otoczenie domu (+2%) oraz dachy, rynny (+0,4%). Spadek cen wystąpił w 2 grupach: izolacje termiczne (-4%) oraz płyty OSB, drewno (-14%). 

Poprzedni

BELLA PLAST - LISTWY PRZYOKIENNE dylatacyjne do systemów dociepleń

BELLA PLAST - LISTWY PRZYOKIENNE dylatacyjne do systemów dociepleń
Następny
Bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach

Bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach

123