ELEKTRONARZĘDZIA RAWLPLUG: bezpieczeństwo i zaufanie

Producent: RAWLPLUG
sierpień 2023

Zaufanie do marki Rawlplug firma buduje już od ponad stu lat. Jednym z filarów jej relacji z klientami jest troska o ich bezpieczeństwo, dlatego Rawlplug traktuje je niezwykle poważnie w trakcie prac nad wdrożeniem nowych produktów. Z tego powodu nowa linia elektronarzędzi została wyposażona w wiele zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych. 

Tworzenie innowacyjnych produktów to skomplikowany proces. Przed wprowadzeniem każdego produktu na rynek, firma przeprowadza serię wyczerpujących testów na prototypach. W  laboratoriach, serwisie fabrycznym oraz na „poligonie doświadczalnym” centrum szkoleniowego Rawlplug Academy, dokładnie weryfikuje się ich wytrzymałość, trwałość, ergonomię i wydajność. 

WIERTARKA W DŁOŃ,  CZYLI TESTY PRAKTYCZNE

Jak Rawlplug robi testy narzędzi?  

- W  Rawlplug przywiązujemy bardzo dużą wagę do testów praktycznych, w  których sprawdzamy, jak dane narzędzie radzi sobie w  za-stosowaniach, do których zostało zaprojektowane. Wykonujemy różne aplikacje, badając, jak maszyna wypada czasowo i funkcjonalnie tłumaczy Jarosław Bednarczyk, Lider Zespołu Zarządzania Produktem w  Rawlplug. Tego typu testy wytrzymałościowe są oceniane pozytywnie wówczas, gdy w maszynie prawidłowo reaguje elektronika, sygnalizując granicę używalności  lub odcinając zasilanie w  sytuacjach wykraczających poza jej prze-znaczenie. – Urządzenie, w  którym  przy wkręcaniu wkręta zaczął się dymić silnik, test wytrzymałościowy najzwyczajniej oblewa, gdyż jego dalsza praca skończyłaby się nieodwracalną awarią – wyjaśnia. Warto dodać, że kluczowym pojęciem w  przypadku elektronarzędzi jest resurs, czyli zakładany okres ich pełnej sprawności funkcjonalnej oraz bezpieczeństwa użytkowania maszyny. Dla elektronarzędzi używanych na budowie – młotowiertarek, gwoździarek itp. co prawda nie ma prawnego obowiązku wyznaczania takiego parametru, jednak producenci zakładają terminy, w  których określone komponenty urządzenia powinny zostać pod- dane przeglądowi czy wymianie w  celu utrzymania pełnej sprawności maszyny.
To tylko niektóre elementy testów narzędzi, które stanowią stałą część udoskonalania istniejących produktów, opracowywania nowych oraz dopuszczania ich do użytku. Dla różnych produktów są różne zestawy prób sprawdzających, dostosowane do typu asortymentu oraz jego prze-znaczenia.

JAKOŚĆ ELEKTRONARZĘDZI RAWLPLUG TO TAKŻE ICH  SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE 

Podczas testów firma zwraca szczególną uwagę na funkcjonowanie, starannie zaprojektowanych i zaimplementowanych do produktów, systemów bezpieczeństwa, istotnych zwłaszcza w  kontekście akumulatorów czy elektronarzędzi. Zasada jest prosta: jeśli zabezpieczenia nie zdadzą egzaminu, nie ma mowy o zielonym świetle dla produkcji – test każdego z  systemów bezpieczeństwa musi być zaliczony na piątkę z wielkim plusem. 

Stosowane przez Rawlplug zabezpieczenia elektroniczne i  mechaniczne różnią się w  zależności od rodzaju i  konkretnego modelu elektronarzędzia. Każdą z  maszyn traktuje się szczególnie i  w  każdej stosuje się szyte na miarę systemy, tak, by ich funkcjonowanie było optymalne względem charakteru pracy i możliwości danego narzędzia. 

  • Dobry akumulator to podstawa: wykorzystywany w  bateriach litowo-jonowych lit jest metalem łatwopalnym: szybko ulega utlenieniu, a  jego związki gwałtownie reagują z  tlenem, co powoduje – niewielkie, ale jednak ryzyko eksplozji. Aby całkowicie ograniczyć potencjalne zagrożenie, Rawlplug stosuje w  swoich akumulatorach system zabezpieczeń elektronicznych, który po wykryciu nieprawidłowo działającego ogniwa „odcina” uszkodzone cele akumulatora. Mówiąc krótko: zabezpieczenie natychmiast uniemożliwia dalszą pracę. Jeśli sensor oceni, że zmiana jest odwracalna, to gdy ta się cofnie, system przywróci akumulator do działania. Jeśli zmiana w ogni-wie lub ogniwach jest poważna, sensor przepali się, a akumulator -  ze względów bezpieczeństwa - zostanie wyłączony z użytkowania. Dla przykładu: akumulatory litowo-jonowe nie lubią skrajnych temperatur. Siarczysty mróz unieruchamia baterie. Żar lejący się z nieba (jeszcze bardziej dotkliwy, jeśli zostawi się urządzenie w  zamkniętym aucie) powoduje ryzy-ko pożaru lub eksplozji. Właśnie w takich sytuacjach sprawdza się układ pilnujący, by wahania temperatur nie były ani zbyt duże, ani zbyt gwałtowne. I  znowu – czuj-na elektronika w chwili wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w  ogniwach od razu odcina do-pływ energii do akumulatora (oba procesy jeszcze bardziej nagrzewają baterię), sprawiając, że po włożeniu go do elektronarzędzia, uruchomienie maszyny będzie zwyczajnie niemożliwe – dopóki nie stanie się na powrót bezpieczne, (a  w  przypadku trwałe-go uszkodzenia – aż do wymiany akumulatora na nowy). 
  • Ładowarki Rawlplug mają własne systemy zabezpieczające, niezależne od systemów obecnych w  akumulatorach, (ale komunikujące się z nimi; oba rodzaje zabezpieczeń działają zresztą na bardzo podobnych zasadach). Po włożeniu do nich akumulatora przeprowadzają błyskawiczną diagnozę ogniw. Jeśli stwierdzą, że któryś z  czynników nie działa prawidłowo, zakomunikują to użytkownikowi miganiem diody. Ponadto po wykryciu zbyt wysokiej temperatury większa z dwóch dostępnych w  sprzedaży ładowarek Rawlplug automatycznie rozpocznie chłodzenie przegrzanego akumulatora, a  kiedy temperatura się ustabilizuje – zacznie go ładować.
  • Jeśli użytkownik zapomniał o naładowaniu kompletnie rozładowanej baterii (albo jej ogniwa zostały uszkodzone w jakikolwiek inny sposób), a przed rozpoczęciem następnego zadania nie umieścił akumulatora w  ładowarce, ta nie mogła więc podnieść alarmu i za pomocą diody poinformować o usterce. Ponieważ w  Rawlplug bierze się pod uwagę każdą potencjalnie niebezpieczną sytuację, we wszystkich elektronarzędziach zostało wprowadzone ogólne zabezpieczenie: jeśli użytkownik włoży do elektronarzędzia uszkodzoną baterię, ono zwyczajnie nie wystartuje, ograniczając tym samym wszystkie możliwe ryzyka do zera. 
  • Mechaniczne sprzęgło w młotowiertarce może uchronić użytkownika przed poważnym uszkodzeniem ręki – jeśli w trakcie pracy wiertło natknie się na blokującą je frakcję (np. drut zbrojeniowy) albo wykrzywi się w głębokim otworze, sprzęgło wyrzuci napęd, zapobiegając potencjalnemu zagrożeniu. Z  kolei obudowa młotowiertarki została skonstruowana tak, by uchronić użytkownika również przed porażeniem prądem, kiedy ten na przykład przewierci się przez kabel energetyczny. W  takiej sytuacji maszyna owszem, może – choć nie musi – ulec uszkodzeniu, ale użytkownikowi na pewno nic się nie stanie. 
  • Znacznie przyspieszająca pracę przy suchej zabudowie wkrętarka do karton gipsu została zaprojektowana tak, by maksymalnie odciążyć użytkownika, a  tym samym nie narażać go na niepotrzebne kontuzje. Jej ergonomiczny kształt nie męczy nadgarstków i  wyklucza bóle stawów. O  bezpieczeństwo dba sprzęgło stykowe, dzięki które-mu naciśnięcie spustu – inaczej niż w  przypadku standardowych wkrętarek – nie uruchamia jednocześnie silnika i  wrzeciona, a  jedynie silnik; wrzeciono star-tuje dopiero w  chwili dociśnięcia maszyny do powierzchni (wkręt można podłożyć na wrzeciono, nie przerywając pracy). Kolejnym zabezpieczeniem jest podajnik z  wkrętami na taśmie, zupełnie wykluczający potrzebę kontaktu z wkrętami i powierzchnią. 
  • W  szlifierkach kątowych Rawlplug w przypadku blokady tarczy zadziała elektroniczny hamulec bezpieczeństwa, który – wyczuwając przeciążenie – odetnie zasilanie z  akumulatora. Inny system nie pozwoli maszynie uruchomić się przypadkowo po szybkiej wymianie baterii podczas pracy. Mechanicznym zabezpieczeniem jest zawsze osłona, wykonana z najwyższej jakości materiału. 
  • W  przypadku pilarki tarczowej Rawlplug  (z właściwie dobranym kierunkiem prędkości obrotowej) olbrzymią rolę odgrywa stopa robocza, precyzyjnie zaprojektowana i wykonana z trwałego materiału, pewnie współpracująca z tarczą tnącą. Ponadto maszyna jest wyposażona w  obudowę, która uchyla się w miarę zagłębiania w  materiał, ani na chwilę nie pozostawiając ostrza bez osłony, i  automatycznie zamyka już po wyjściu z  materiału. Tarcza przez cały czas jest zamknięta od góry, by wykluczyć najmniejsze ryzyko skaleczenia, a  regulacja głębokości jej wysuwania (optymalnie 2–4 mm poza grubość przecinanego elementu) nie tylko pozwala ustawić najlepszy kąt cięcia, ale strzeże również przed przecięciem przewodu w  maszynie sieciowej. Mało? Kolejne zabezpieczenia stosowane przez firmę w pilarkach to zwalniacz przycisku (dostosowany do potrzeb użytkowników prawo- i  leworęcznych) zapobiegający włączeniu narzędzia przez przypadkowe naciśnięcie spustu oraz automatyczne zatrzymanie tarczy po puszczeniu włącznika. Nie tylko komfort, ale również bezpieczeństwo, zwiększa dioda LED na stopie maszyny, podświetlająca miejsce pracy w warunkach ograniczonej widzialności, np. o zmroku. Kropką nad i jest blokada wrzeciona, niezbędna w razie konieczności wymiany piły. 

To oczywiście jedynie niewielka część systemu zabezpieczeń, które stosuje się w  produktach Rawlplug - a specjaliści wciąż opracowują lejne. W  ciągu ponad stuletniej historii Rawlplug wiele się wydarzyło, ale jedno z  całą pewnością nie uległo zmianie: wasze bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Firma dba o nie już na etapie projektowania, tworząc produkty, którym można zaufać.

Poprzedni

JAK DOBRZE WYBRAĆ oraz zamontować bramę i drzwi do garażu?

JAK DOBRZE WYBRAĆ oraz zamontować bramę i drzwi do garażu?
Następny
CO DAJE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU? Wsparcie finansowe w Programie TERMO

CO DAJE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU? Wsparcie finansowe w Programie TERMO

123