Schody prefabrykowane

sierpień 2014

Tradycyjną metodę budowania schodów na placu budowy wypiera coraz częściej prefabrykacja.
Wykorzystanie gotowych elementów zapewnia szybkość i łatwość montażu, jest gwarancją idealnego dopasowania poszczególnych elementów konstrukcji.

Stopnice śrutowane – kolor antracyt

Gotowe elementy prefabrykowane wchodzą w skład systemów schodów klasycznych i łukowych, stopnic oraz schodów wykonanych z palisady i kostki brukowej. System schodów klasycznych łączy funkcjonalność z estetyką i łatwością montażu. Znajduje zastosowanie w przestrzeniach nowoczesnych, gdzie dominują kształty proste i niewyszukane, a także w aranżacjach tradycyjnych i uporządkowanych. System schodów łukowych sprawdza się w nietypowych aranżacjach, gdzie dominują kształty miękkie i opływowe. Zaletą schodów wykonanych z palisady i kostki brukowej jest możliwość połączenia kolorystycznego oraz materiałowego z nawierzchnią przed budynkiem. 

Warstwa wierzchnia

Systemy schodów czy też stopnice mogą być uszlachetnione poprzez śrutowanie lub wykonanie z betonu architektonicznego. Dzięki śrutowaniu uzyskujemy podobieństwo do granitu. Powierzchnia uszlachetniona śrutowaniem ma delikatną chropowatą strukturę oraz długotrwale zachowuje kolor dzięki domieszce wysokiej jakości kruszyw. Dodatkową zaletą stopni śrutowanych jest ich antypoślizgowość. Beton architektoniczny pozwala na nadanie przestrzeni dekoracyjnego, indywidualnego wizerunku. Zaletą stopni blokowych jest łatwość ich montażu bezpośrednio na miejscu inwestycji. Wykorzystywane są do budowy schodów, także do wykończenia tarasów, są też sposobem na pokonanie różnicy poziomów w ogrodzie. 
Oprócz gotowych elementów o konkretnych wymiarach, firmy producenckie wykonują także schody na zamówienie do konkretnej inwestycji. W takich przypadkach, najlepiej zamówić usługę projektową. Podczas wizji lokalnej projektant dokona obmiaru i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie.

Schody prefabrykowane


Gotowe systemy prefabrykowane 

Tradycyjnie stosowana metoda budowania schodów polega na wykonaniu, w pierwszej kolejności konstrukcji betonowej, a następnie obudowaniu jej okładziną ceramiczną. Zastosowanie gotowych systemów schodów, dostarczonych na plac budowy, oszczędza przede wszystkim czas i gwarantuje właściwe dopasowanie poszczególnych stopni pod względem nachylenia, rozstawu i dopasowania. 
Na gotowym fundamencie z chudego betonu montuje się pierwszą warstwę schodów, następnie nakłada się, w zależności od tego jak schody zostały zaprojektowane, kolejną warstwę. Cały układ wieńczy podest wykończony stopniami blokowymi, bądź kostką brukową. Dla zapewnienia pełnej stabilności układu zaleca się osadzenie poszczególnych stopnic w zaprawie cementowej o grubości 1 cm.

Stopnice łukowe, śrutowane – kolor antracyt


Montaż palisady i kostki brukowej 

Należy wykonać zasyp piaskowo-cementowy, a w przypadku słabszego podłoża, podbudowę z suchego betonu lub z zasypki cementowej. Aby wykonać schody tarasowe, potrzebne będą elementy brzegowe – palisada lub stopnica oraz kostka. Zaleca się zastosowanie tej samej kostki, która została wykorzystana na pozostałej przestrzeni wokół domu. W przypadku ustalania głębokości stopnia i zastosowania palisady należy dopasować go do wielokrotności rozmiaru kostek, które będą wypełniały przestrzeń pomiędzy palisadami. Ma to na celu uniknięcie uciążliwego docinania materiału, a także wpływa korzystnie na odbiór wizualny schodów. Po uzyskaniu właściwych parametrów, w pierwszej kolejności, układane są elementy brzegowe. Kiedy już nastąpi ustabilizowanie krawędzi stopnia, to na podobnym podłożu następuje wypełnienie z kostki brukowej. Na koniec przestrzeń między kostkami wypełnia się płukanym piaskiem kwarcowym.

Błędy, których warto uniknąć

– zły pomiar geodezyjny różnicy poziomów, co powoduje nieprawidłowy dobór wysokości bloków schodowych,
– nieprawidłowy pomiar stanu istniejącego oraz nieprawidłowy dobór systemu schodów,
– złe wykonanie podbudowy pod prefabrykowane schody blokowe,
– zbyt wczesne śrutowanie bloku schodowego, co może spowodować nieprecyzyjne wykonanie warstwy wierzchniej,
– niedopasowanie koloru schodów do koloru elewacji, bądź koloru nawierzchni na terenie inwestycji

Autor Mirosław Łukasik
Autor Mirosław Łukasik
Stanowisko – dyrektor handlowy w firmie Pebek sp. z o.o.
Poprzedni

Schody betonowe

Schody betonowe
Następny
Schody z okładziną klinkierową

Schody z okładziną klinkierową