Schody z okładziną klinkierową

sierpień 2014
Schody z okładziną klinkierową

Schody wejściowe, czy tarasowe, poza funkcją dekoracyjną, muszą zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo, niezależnie od warunków pogodowych. Dlatego inwestorzy tak chętnie sięgają po klinkier.

Wyroby klinkierowe produkowane są w tzw. technologii wyrobów ciągnionych, co daje nam dostęp do nieograniczonych możliwości rozwoju produktów, przy zachowaniu bardzo wysokich parametrów technicznych. Ich wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz niska ścieralność i nasiąkliwość, zapewniają okładzinom trwałość i niezmienny wygląd, nawet po upływie wielu lat. Wysokie parametry techniczne wyrobów, przyjazność dla środowiska, pozwalają na stosowanie ich nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, komunalnym czy sakralnym, ale również w obiektach branży spożywczej i przemysłowej.

Stopnice z ceramiki


Ryflowane lub gładkie 

W ofercie płytki klinkierowch na schody  proponowane są dwa rodzaje stopnic schodowych klinkierowych. Są to Stopnice weneckie i antyczne o powierzchni ryflowanej lub gładkiej w dwóch rozmiarach oraz w dwóch kolorach: 
– Stopnica wenecka 330 x 245 x 14 ryflowana, czerwona i brązowa, 
– Stopnica wenecka 330 x 245 x 14 gładka, czerwona i brązowa, 
– Stopnica antyczna 330 x 245 x 16 ryflowana, czerwona, 
– Stopnica antyczna 330 x 245 x16 gładka, czerwona. 
Jako elementy uzupełniające do stopnic, produkowane są podstopnice w dwóch rozmiarach: 150 x 245 x12 oraz 120 x 245 x 10 oraz płytki podłogowe o rozmiarze 245 x 245 x 14 w dwóch kolorach, a także cokoły oraz komplety narożne ryflowane i gładkie. Różnice w odcieniach kolorystycznych wyrobów klinkierowych są rzeczą naturalną, które wynikają z procesu produkcji. Dzięki nim powierzchnia wyłożona klinkierem nabiera naturalnego wyglądu. Jednak, aby uzyskać taki efekt, należy pamiętać zwłaszcza przy kładzeniu elewacji czy podłogi, o mieszaniu płytek z różnych opakowań. Dobrze jest również dokonywać zakupu towaru z jednej partii. Klinkier dokupiony po 6 czy 12 miesiącach może w znacznym stopniu różnić się odcieniem od kupionego wcześniej. 

Przygotowanie podłoża 

Do prac wykończeniowych schodów można przystąpić wówczas, gdy beton nabierze pełnej wytrzymałości. Od momentu wybetonowania, powinno upłynąć co najmniej 28 dni. Podłoże betonowe musi być równe, suche, czyste, nośne. Trzeba usunąć z niego pył i piasek. Jego zagruntowanie głęboko penetrującą emulsją, spowoduje wyrównanie chłonnochłonności całej powierzchni oraz zwiększenie jej przyczepności. Po upływie 2–3 godzin od zagruntowania podłoża, można przystąpić do wykonania przeciwwodnej powłoki izolacyjnej, tzw. izolacji podpłytkowej. W tym celu odpowiednią zaprawę nanosi się na podłoże za pomocą pacy metalowej lub szczotki dekarskiej. Uszczelnienie wyprowadza się również na ścianę, na wysokość cokołu. Miejsce styku ściana – podłoże, należy dodatkowo uszczelnić specjalną taśmą, która zapobiegnie wniknięciu wody pod okładzinę klinkierową. Powłokę izolacyjną nakłada się w dwóch warstwach, pierwszą za pomocą szczotki dekarskiej, starannie wcierając zaprawę uszczelniającą w podłoże, kolejną po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej.


Klejenie klinkieru

Po około 24 godzinach, można przystąpić do klejenia okładziny klinkierowej. Warto najpierw przeprowadzić próbny montaż na sucho, dopasowując płytki do rozmiaru schodów, zaczynając od stopnic narożnych. Na tym etapie, w przypadku stwierdzenia błędów wymiarowych, można skorygować podłoże za pomocą zaprawy wyrównującej. Do klejenia płytek klinkierowych na schodach zewnętrznych zaleca się stosowanie elastycznej zaprawy klejącej. Płytki klinkierowe klei się metodą „kombinowaną”. Zaprawę klejącą nakłada się za pomocą pacy zębatej na podłoże, jak również na spodnią warstwę płytki. Podczas klejenia, płytki należy starannie docisnąć, następnie lekko przesunąć tak, aby osadzić we właściwym miejscu. Taki sposób klejenia wyeliminuje możliwość pozostawienia pod płytką pustych przestrzeni i zwiększy odporność na oddziaływanie warunków atmosferycznych, czy uszkodzeń spowodowanych obciążeniami mechanicznymi.

Schody z okładziną klinkierową

W trakcie prac należy stale kontrolować poprawność położenia płytek za pomocą poziomnicy. Przy układaniu płytek klinkierowych, wyprodukowanych metodą ciągnioną, należy bezwzględnie zachować jeden kierunek bruzd znajdujących się na stronie montażowej płytek. Wewnętrzna pionowa strona noska stopnicy nie może być przyklejona do betonowej konstrukcji schodów, a podstopnica zawsze musi być ułożona pod noskiem stopnicy i nie może być do niej przyklejona. W celu utrzymania jednakowej szerokości fug, (zalecana szerokość od 8 do 12 mm), stosuje się plastikowe krzyżyki dystansowe. 

Ostatni szlif 

Po około 2–3 dniach po związaniu i wyschnięciu zaprawy klejącej, można przystąpić do spoinowania okładziny. Szczeliny między płytkami oraz krawędzie płytek starannie oczyszcza się, usuwając resztki kleju. Do spoinowania szczelin należy stosować fugę elastyczną. Przygotowuje się ją zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu i po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji, starannie wprowadza się w szczeliny między płytkami. Narożniki spoinuje się materiałem trwale elastycznym, na przykład silikonem. Po około 20 minutach od ukończenia spoinowania, powierzchnię płytek zmywa się wilgotną gąbką. Po około 24 godzinach można zacząć użytkować schody.


Błędy popełniane przy montażu klinkierowych stopnic schodowych

– brak dylatacji na większych powierzchniach,
– brak hydroizolacji oraz uszczelnień w miejscu styku ściana – podłoże,
– brak wykonania minimum 2% spadku, który umożliwia swobodny spływ wody,
– zastosowanie nieodpowiednich materiałów do klejenia oraz fugowania stopnic,
– niestosowanie tzw. „kombinowanej” metody, która polega na nakładaniu kleju zarówno na podłoże, jak i na płytkę,
– przyklejenie części pionowej noska do betonowego elementu schodów,
– nieodpowiednia szerokość szczeliny do fugowania (zalecana 8–12 mm).

Autor Sylwester Czubak
Autor Sylwester Czubak
Stanowisko – kierownik działu kontroli jakości w firmie Klinkier Przysucha S.A.
Poprzedni

Schody prefabrykowane

Schody prefabrykowane
Następny
Składane schody strychowe

Składane schody strychowe