Aktualne wydanie: nr 5(113)/2019

Aktualne wydanie: nr 5(113)/2019 pobierz pdf Bezpłatna
Prenumerata Głosu PSB

Aktualne wydanie: nr 5(113)/2019

W I półroczu 2019 r. wydano prawie 130 tys. pozwoleń ogółem na budowę mieszkań tj. spadek o 1,8% w stosunku do I pół. 2018 r. W podziale na kwartały sytuacja wyglądała następująco: w I kw. wystąpił spadek prawie o 14%, a w II kw. wzrost o ponad 10%. Wzrosła też ilość udzielanych kredytów mieszkaniowych, narastająco od stycznia do lipca 2019 r., udzielono 139 tys. kredytów mieszkaniowych (wzrost rok do roku +1,2%) o wartości 37,3 mld zł (wzrost rdr +13,2%). Czy wzrost udzielanych kredytów przełoży się na wzrost popytu w budownictwie, czas pokaże. Na razie zachęcam do zapoznania się z analizą sytuacji w sektorze budownictwa mieszkaniowego zamieszczoną na III okładce numeru.

Modne i funkcjonalne ogrodzenia, bramy i nawierzchnie zewnętrzne to tylko wybrane elementy obrazujące temat przewodni tego wydania pt. „Jak dobrać i wykonać bramę, ogrodzenie, nawierzchnie zewnętrze oraz jak o nie zadbać?” Rodzaje produktów, ich właściwości, wykonywane czynności przedstawiają specjaliści z firm: Hörmann, Wiśniowski, Polbram, Akzo Nobel, Bruk-Bet i Onduline – str. 4–18. Natomiast jaki jest głos fachowca w sprawie montażu bram garażowych piszemy w fotoreportażu na str. 20–21.

Z kolei dział „Technologie i produkty” zawiera opisy nowych produktów oferowanych przez dostawców PSB (str. 23–27).

Na ostatniej stronie w dziale „Z życia Grupy PSB” zamieszczam informację o inwestycjach naszych partnerów oraz krótką relację z V Jesiennych Targów Grupy PSB, które odbyły się we wrześniu w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. Podczas jednodniowej imprezy zawarto niemal 3200 kontraktów o łącznej wartości 100 mln zł (o 12% więcej niż w ubiegłym roku).

podpis autora

Temat numeru

Jak dobrać i wykonać bramę, ogrodzenie, nawierzchnie zewnętrzne oraz jak o nie zadbać?

Technologie i produkty

Analizy rynku

Budownictwo mieszkaniowe – zmiana trendu

Według danych GUS w 2018 r. wydano 260,2 tys. pozwoleń ogółem (w tym deweloperskie i indywidualne) na budowę mieszkań tj. tylko o 4%…

Według danych GUS w 2018 r. wydano 260,2 tys. pozwoleń ogółem (w tym deweloperskie i indywidualne) na budowę mieszkań tj. tylko o 4%…

Opinie wykonawców

Montaż bram garażowych – głos fachowca

Rekord, jakim może się pochwalić, to pięć bram garażowych zamontowanych w jeden dzień. – Ale warunki były wyjątkowo sprzyjające…

Rekord, jakim może się pochwalić, to pięć bram garażowych zamontowanych w jeden dzień. – Ale warunki były wyjątkowo sprzyjające…

Reklamy

Z życia Grupy PSB

V jesienne targi GRUPY PSB

Jesienne Targi Grupy PSB odbyły się 11 września 2019 r. w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. W piątej edycji Targów uczestniczyły 833 osoby, w…

Jesienne Targi Grupy PSB odbyły się 11 września 2019 r. w Ossie k. Rawy Mazowieckiej. W piątej edycji Targów uczestniczyły 833 osoby, w…

Poprzednie wydania